Darování krve: Jak na snížení základu daně za rok 2023

Darování krve a odpočet daně za rok 2023 (ilustrační foto)

Darování krve a odpočet daně za rok 2023 (ilustrační foto) Zdroj: Pixabay.com

Daňový základ za rok 2023 snižují daňové odpočty, jedním z nich je i darování krve. Na jakou daňovou úsporu dárci dosáhnou? Jak mají postupovat zaměstnanci a jak OSVČ?

Pro nárok na daňové odpočty musíte splněnit zákonné podmínky uvedené v § 15 zákona o dani z příjmu. Zaměstnanci uplatňují daňové odpočty u svého zaměstnavatele. Osoby samostatně výdělečně činné a zaměstnanci podávající daňové přiznání uplatní daňové odpočty v daňovém přiznání. Nárok na daňové odpočty mají i daňoví poplatníci s pasivními příjmy, kteří podávají daňové přiznání.

Daňový odpočet a jeho výše u darování krve

Pro účely daňové odpočtu se hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek dárce oceňuje částkou 3 000 korun. Nejčastějším typem odběru je odběr tzv. plné krve. Jde o odběr cca 450 ml krve z žíly dárce. Plná krev se většinou dále zpracovává na jednotlivé složky (červené krvinky, krevní destičky, plazmu). 

Muži přitom mohou během roku darovat plnou krev čtyřikrát, ženy třikrát. Při čtyřech odběrech se tak sníží daňový základ o 12 tisíc korun.

Krevní plazmu můžete darovat častěji, maximálně jednou za 14 dní. Speciální kliniky pak za darování poskytují finanční náhradu, většinou okolo tisíci koruny. Pokud se svého nároku na finanční náhradu nákladů za darování vzdáte, získáte také nárok na slevu na dani ve výši 3 000 korun.

Formuláře pro daňové přiznání >>>

Darování orgánu a kostní dřeně v roce 2023

Hodnota jednoho odběru krvetvorných buněk – kostní dřeň či krvetvorné buňky – je oceněna formou daňového odpočtu částkou 20 tisíc korun. Stejná částka platí při odběru orgánu od žijícího dárce.

V obou případech ale platí, že se jedná o odběry bez finanční kompenzace. Nárok na daňový odpočet pak následně prokážete potvrzením od transplantačního centra, registru dárců kostní dřeně či jiného poskytovatele zdravotních služeb.

Všechny daňové odpočty je nutné doložit

I v případě darování krve musíte nárok na daňové úlevy, resp. daňové odpočty,  doložit. Platí následující:

  • Potvrzení o bezpříspěvkových odběrech obdržíte v nemocnici po každém odběru.
  • Pravidelní dárci si mohou nemocnicí nechat vystavit až souhrnné potvrzení za celý kalendářní rok.
  • Zaměstnanci předávají toto potvrzení mzdové účetní.
  • Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ho přikládají jako přílohu k daňovému přiznání.
  • Daňový odpočet pak není omezen počtem odběrů krve, které se pro daňové účely ocení výše uvedeným způsobem. Ale platí, že v úhrnu lze v daňovém přiznání odečíst maximálně částku ve výši 15 % ze základu daně.

Jeden odběr krve a výše daňové úspory

V Česku jsou dvě sazby daně z příjmu – 15 procent a 23 procent. Vyšší daňová sazba za rok 2023 platí pro zdanitelné příjmy nad 1 935 552 korun. V praxi to znamená, že jeden odběr krve vám zpravidla přinese daňovou úsporu 450 korun (3 000 korun x 15 procent), pokud patříte mezi daňové poplatníky s ročními příjmy nad 1 935 552 korun, pak jeden odběr krve znamená daňovou úsporu 690 korun (3 000 korun x 23 procent).

Roční příjemVýše daruDaňová sazbaDaňová úspora
Do 1 935 552 Kč3 000 Kč15 %450 Kč
Nad 1 935 552 Kč3 000 Kč23 %690 Kč

Kolik dostanete zpět na daních v roce 2024?

Dárci s příjmy pouze ze zaměstnání dostanou po ročním zúčtování daně daňový přeplatek. Důvodem je, že si sníží roční daňový základ a zaplacená souhrnná částka zálohové daně z příjmu během roku je vyšší než následně vypočtená roční daň z příjmu. Například při dvou odběrech bude daňová vratka 900 korun (při vysokých příjmech 1 380 korun). Daňový přeplatek obdržíte pak jako zaměstnanci ve výplatě po provedeném ročním zúčtování daně.

Snížení základu daně a paušály

  • Uplatnit daňový odpočet v daňovém přiznání můžete i jako osoby samostatně výdělečně činné, pokud uplatňujete výdaje ročním výdajovým paušálem.
  • Dárci v daňovém paušálním režimu, kteří si plní svoji daňovou povinnost měsíčními daňovými platbami, si však daňovou povinnost z důvodu dárcovství nesníží. Jako OSVČ v daňovém paušálu totiž máte všechny daňové povinnosti splněny měsíčními platbami a daňové přiznání pak samozřejmě nevyplňujete.

Žádná úleva na zdravotním pojištění, avšak příspěvky od pojišťoven

Dárci krve tedy mají nárok na snížení daně z příjmu fyzických osob, na výpočet sociálního ani zdravotního pojištění však darování krve nemá žádný vliv. Dárci krve tedy nejsou nijak zvýhodněni při výpočtu zdravotního pojištění.

Zdravotní pojišťovny však poskytují dárcům různé příspěvky a benefity. Pokud tedy darujete krev či třeba kostní dřeň, nezapomeňte se informovat na tyto výhody u své zdravotní pojišťovny. Aktuálně na trhu působí sedm zdravotních pojišťoven a jejich programy pro dárce se liší.

Daňové přiznání v roce 2024

V roce 2024 podávají daňové přiznání za rok 2023 nejen lidé, kteří se živí jako OSVČ, ale také mnozí zaměstnanci, studenti, důchodci nebo brigádníci. V našem velkém shrnutí se dozvíte jak a do kdy podat daňové přiznání, kdo má povinnost daňové přiznání vyplnit a co dělat, pokud v něm uděláte chybu.