OSVČ a daňové přiznání. Nezapomeňte na přehled o příjmech a výdajích

Daňové přiznání

Daňové přiznání Zdroj: Tomeš Michael

Osoby samostatně výdělečně činné musí za rok 2020 odevzdat nejen daňové přiznání, ale i přehledy o příjmech a výdajích. Kolik celkově zaplatí na přímých daních?

Sazba daně z příjmu fyzických osob činí 15 procent z daňového základu, sazba sociálního pojištění 29,2 procenta z vyměřovacího základu a sazba zdravotního pojištění 13,5 procenta z vyměřovacího základu. Daňovým základem OSVČ je hrubý zisk ponížený o nezdanitelné položky podle § 15 zákona o dani z příjmu (například dary, vklady na smlouvu o životním pojištění, vklady na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření). 

Kalkulačka čistého zisku OSVČ >>>

Slevu na poplatníka uplatní všechny OSVČ

Výslednou daň z příjmu snižují daňové slevy, vždy na poplatníka ve výši 24 840 korun. Při splnění zákonných podmínek i další slevy, například na manželku, školkovné, na studenta, na invaliditu. I OSVČ mají nárok na daňové zvýhodnění na děti.

Podle zákona o dani z příjmu však může daňové zvýhodnění na děti uplatňovat pouze jeden z rodičů, pokud druhý z rodičů je zaměstnancem, a může tedy daňové zvýhodnění na děti uplatňovat při výpočtu měsíční čisté mzdy, tak druhý z rodičů OSVČ již daňové zvýhodnění na děti uplatnit v daňovém přiznání nemůže. Z hrubého zisku nad 1 672 080 korun za rok 2020 se ještě odvádí sedmiprocentní solidární daň. 

Prominuté pojistné za rok 2020

Pokud je skutečný vyměřovací základ (polovina hrubého zisku) nižší než minimální vyměřovací základ, potom se sociální i zdravotní pojištění za rok 2020 počítá z minimálního vyměřovacího základu. Při výkonu hlavní činnosti po celý rok 2020 je minimální vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění 104 508 korun a pro výpočet zdravotního pojištění 209 010 korun. Při výpočtu sociálního pojištění a zdravotního pojištění se však neuplatňují žádné daňové odpočty a daňové slevy, tak jako je tomu při výpočtu daně z příjmu fyzických osob.

Roční sociální pojištění a zdravotní pojištění tedy nemůže být za rok 2020 při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti nulové, zatímco daň z příjmu fyzických osob ano. Z důvodu epidemie koronaviru je roční sociální pojištění i zdravotní pojištění za rok 2020 nižší, protože za měsíce březen až srpen 2020 se promíjí v částce minimální zálohy, sociální pojištění tedy ve výši 2544 korun za každý měsíc a zdravotní pojištění ve výši 2352 korun za každý měsíc.

Příklad: Daňové přiznání OSVČ

OSVČ Simona vykonávala po celý rok 2020 samostatnou výdělečnou činnost. Roční příjem má 950 tisíc korun a výdaje 590 tisíc korun. Hrubý zisk paní Simony činí tedy 360 tisíc korun. Jak vysoká je daň z příjmu a povinné pojistné za rok 2020? Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob počítáme, že paní Simona uplatní pouze základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun, žádnou jinou daňovou slevu ani daňový odpočet neuplatní. 

  • Hrubý zisk 360 000 korun (950 000 korun – 590 000 korun).
  • Daň z příjmu 29 160 korun (360 000 korun × 15 procent – sleva na poplatníka 24 840 korun). Skutečný vyměřovací základ 180 000 korun (360 000 korun × 50 procent).
  • Sociální pojištění 37 296 korun (29,2 procenta ze skutečného vyměřovacího základu 180 000 korun, který je vyšší než minimální vyměřovací základ – prominuté sociální pojištění v celkové částce 15 264 korun).
  • Zdravotní pojištění 14 105 korun (13,5 procenta z minimálního vyměřovacího základu 209 010 korun, který je vyšší než skutečný vyměřovací základ – prominuté zdravotní pojištění v celkové částce 14 112 korun).
  • Zaplacené přímé daně celkem 80 561 korun (29 160 korun + 37 296 korun + 14 105 korun).
  • Souhrnná efektivní daňová sazba 22,4 procenta (80 561 korun: 360 000 korun).

Na všech přímých daňových sazbách zaplatí paní Simona za rok 2020 částku 80 561 korun, což je 22,4 procenta z jejího hrubého ročního zisku.

Přímé daně OSVČ za rok 2020 podle zisku

V tabulce máme vypočteny souhrnné přímé daňové platby OSVČ za rok 2020 v závislosti na dosaženém zisku. 

Efektivní zdanění OSVČ za rok 2020 (v korunách)

Hrubý zisk daň z příjmu sociální pojištění zdravotní pojištění přímé daně celkem efektivní sazba daně
150 000 0 15 253 14 105 29 358 19,6 %
250 000 12 660 21 236 14 105 48 001

19,2 %

350 000 27 660 35 836 14 105 77 601 22,2 %
450 000 42 660 50 436 16 263 109 359 24,3 %
550 000 57 660 65 036 23 013 145 709 26,5 %
650 000 72 660 79 636 29 763 182 059 28,0 %
750 000 87 660 94 236 36 513 218 409 29,1 %
850 000 102 660 108 836 43 263 254 759 30,0 %
950 000 117 660 123 436 50 013 291 109 30,6 %