OSVČ a platba zdravotního pojištění v roce 2020

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Profimedia

Osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musejí vždy platit měsíční zálohy své zdravotní pojišťovně, a to vždy alespoň v minimální výši. Splatnost měsíční zálohy je do osmého dne následujícího měsíce.

V roce 2019 činila minimální měsíční záloha 2208 korun. V roce 2020 to je již 2352 korun. Částka minimální měsíční zálohy se totiž odvozuje od průměrné mzdy stanovené MPSV, když průměrná mzda se stanoví jako součin všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018 a přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018. Dle nařízení vlády činí všeobecný vyměřovací základ za rok 2018 částku 32 510 korun a příslušný přepočítací koeficient potom 1,0715. Průměrná mzda je tedy 34 835 korun (32 510 korun × 1,0715).

Kalkulačka: výpočet čisté mzdy >>>

Minimální měsíční záloha následně činí 13,5 procenta z poloviny průměrné mzdy, což je 2352 korun (34 835 korun × 50 procent × 13,5 procenta). Minimální měsíční záloha se tedy oproti roku 2019 zvyšuje o 144 korun.

Zaměstnanci přivydělávající si vedlejší samostatnou výdělečnou činností během roku zálohy na zdravotním pojištění neplatí. Zdravotní pojištění doplatí jednorázově při odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích, přičemž zdravotní pojištění se vypočítává vždy ze skutečného vyměřovacího základu (tj. poloviny daňového základu) a nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ. Na zaměstnance vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost nemá zvýšení minimální zálohy finanční dopad.  

Platba zdravotního pojištění v příkladech

1 Minimální záloha
Živnostník Karel platí v roce 2019 měsíční zálohu na zdravotní pojištění v minimální výši 2208 korun. Již za leden 2020 bude muset zaplatit novou minimální měsíční zálohu ve výši 2352 korun. Bude si tedy muset včas změnit trvalý příkaz k úhradě.
2 První rok podnikání
Paní Karolína zahájí od března 2020 hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Do 8. dubna bude muset paní Karolína zaplatit první zálohu ve výši 2352 korun. V prvním roce výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti se platí minimální měsíční záloha.
3 Postaru až do  odevzdání přehledu
Podnikatel Michal platí v roce 2019 měsíční zálohu na zdravotní pojištění ve výši 4148 korun. Pan Michal bude stejně vysokou měsíční zálohu platit i v prvních měsících roku 2020 do odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019. Nová měsíční záloha se bude poprvé platit za měsíc, kdy bude odevzdán přehled o příjmech a výdajích za rok 2019, a její výše bude záviset na dosaženém hrubém zisku za rok 2019.
4 Malý zisk
Živnostnice Simona dosáhne za rok 2019 z výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti hrubého zisku jen 120 tisíc korun. Skutečný vyměřovací základ ve výši 60 tisíc korun (120 tisíc korun × 50 procent) je nižší než minimální roční vyměřovací základ 196 194 korun. Roční zdravotní pojištění ve výši 26 487 korun (196 194 korun × 13,5 procenta) je pokryto minimálními měsíčními zálohami ve výši 26 496 korun (2208 korun × 12 měsíců). Zaplacené minimální měsíční zálohy během roku nelze obdržet při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti zpět ani při nižším zisku či ztrátě.