Výpočet čistého zisku OSVČ za rok 2022. Jak na daň z příjmu?

Daňové přiznání pro OSVČ. Kalkulačka pro výpočet čistého zisku v článku

Daňové přiznání pro OSVČ. Kalkulačka pro výpočet čistého zisku v článku Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

Na dani z příjmu, sociálním pojištění a zdravotním pojištění zaplatí OSVČ různé částky v závislosti na dosaženém hrubém zisku. Do jakého zisku se platí nejvíce na sociálním pojištění a kdy již na dani z příjmu? Jak vysoká je celková efektivní daňová sazba? 

Do daňového základu 1 867 728 korun je sazba daně z příjmu 15 procent, v druhém daňovém pásmu potom 23 procent. Při výpočtu daně z příjmu mají všichni daňoví poplatníci nárok na slevu na poplatníka, která za celý rok 2022 činí 30 840 korun.

Nárok na slevu na poplatníka není potřeba nijak prokazovat a náleží vždy ve stejné částce, i když samostatná výdělečná činnost trvala jenom po část roku. Pro uplatnění dalších daňových slev (např. na manželku, školkovné, na studenta, na invaliditu) a daňového zvýhodnění na děti musí být splněny zákonné podmínky, stejně jako u nezdanitelných položek (např. darů, odpočtu hypotéky, odpočtu vkladů na smlouvu o penzijním připojištění, doplňkovém penzijním spoření nebo životním pojištění).

Kalkulačka čistého zisku OSVČ za rok 2022 >>>

Sociální pojištění

Sazba sociálního pojištění činí 29,2 procenta z vyměřovacího základu. Skutečným vyměřovacím základem je polovina daňového základu. Pokud je při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak se roční sociální pojištění vypočítá z minimálního vyměřovacího základu.

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2022 byla minimálním ročním vyměřovacím základem částka 116 736 korun. Minimální roční sociální pojištění za rok 2022 tedy bylo 34 087 korun (116 736 korun x 29,2 procenta).

Zdravotní pojištění

Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 procenta z vyměřovacího základu. Opět je skutečným vyměřovacím základem polovina daňového základu a rovněž musí být dodržen minimální vyměřovací základ jako u sociálního pojištění.

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok 2022 byla minimálním vyměřovacím základem částka 233 466 korun. Minimální roční zdravotní pojištění za rok 2022 tedy bylo 31 518 korun (233 466 korun x 13,5 procenta).

Výpočet efektivního zdanění za rok 2022 - příklad

Živnostník Lukáš dosáhl za rok 2022 hrubého zisku 514 600 korun. Při výpočtu daně z příjmu bude uplatňovat pouze slevu na poplatníka ve výši 30 840 korun. Kolik zaplatí na všech přímých daních? Jak vysoké je jeho efektivní zdanění?

Výpočetčástka
daňový základ514 600 korun
daň z příjmu

77 190 korun (514 600 x 15 procent)

sleva na poplatníka30 840 korun
daň z příjmu za rok 2022

46 350 korun (77 190 - 30 840)

skutečný vyměřovací základ

257 300 korun (514 600 x 50 procent)

sociální pojištění za rok 2022

75 132 korun (257 300 x 29,2 procenta)

zdravotní pojištění za rok 2022

34 736 korun (257 300 x 13,5 procenta)

přímé daně za rok 2022 celkem

156 218 korun (46 350 + 75 132 + 34 736)

efektivní daňová sazba celkem

30,4 procenta (156 218: 514 600)

Souhrnná efektivní daňová sazba dle zisku

V přiložené tabulce máme vypočtenu souhrnnou efektivní daňovou sazbu u OSVČ za rok 2022, přičemž počítáme s uplatněním pouze základní daňové slevy a výkonem hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2022.

Ziskdaň z příjmusociální pojištěnízdravotní pojištěnídaně celkemefektivní daňová sazba
200 tisíc korun034 087 korun31 518 korun65 605 korun32,8 procenta
300 tisíc korun14 160 korun43 800 korun31 518 korun89 478 korun29,8 procenta
400 tisíc korun29 160 korun58 400 korun31 518 korun119 078 korun29,8 procenta
500 tisíc korun44 160 korun73 000 korun33 750 korun150 910 korun30,2 procenta
600 tisíc korun59 160 korun87 600 korun40 500 korun187 260 korun31,2 procenta
800 tisíc korun89 160 korun116 800 korun54 000 korun259 960 korun32,5 procenta
1 milion korun119 160 korun146 tisíc korun67 500 korun332 660 korun33,3 procenta
2 miliony korun279 743 korun292 tisíc korun135 tisíc korun706 743 korun35,3 procenta

Daňové formuláře 2023 ke stažení >>>

VIDEO: Daňové přiznání 2023

Video placeholde
Daňové přiznání 2023 • Videohub