OSVČ v roce 2023: Zálohy, daně, paušální režim a daňové slevy

Daně a odvody 2023 pro OSVČ (ilustrační foto)

Daně a odvody 2023 pro OSVČ (ilustrační foto) Zdroj: Profimedia

Jak budou vypadat daně a odvody pro rok 2023 pro živnostníky? Kolik budou minimální zálohy a co paušální daň? Co platí pro slevu na poplatníka, na manžela nebo na manželku? Projděte si dosavadní články na tato témata ze serveru Finexpert na E15.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mnohdy platí nejvíce z přímých daní na sociálním pojištění, které při výkonu hlavní činnosti nemůže být, na rozdíl od daně z příjmu, nulové. Minimální měsíční záloha v roce 2023 bude činit 2 944 korun Jak vysoké zálohy budou v praxi platit OSVČ v příštím roce a kteří živnostníci si sáhnou hlouběji do kapsy? Čtěte více:

Minimální zálohy za sociální pojištění 2023

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí vždy platit měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Pro příští rok se minimální měsíční záloha dle zvyšuje. Nová minimální měsíční záloha tak bude v roce 2023 činit 2 722 korun. Podmínky pro OSVČ se však různí. V článku se dozvíte, kolik v praxi různé OSVČ zaplatí za zálohy na zdravotním pojištění. Čtěte více:

Minimální zálohy za zdravotní pojištění 2023

Zavedení paušální daně od roku 2021 přivítalo hodně OSVČ, které chtějí minimalizovat svoji povinnou daňovou administrativu a snadno plánovat své cash-flow. Daňová předvídatelnost, jednoduchost a snazší finanční plánování jsou pro některé OSVČ natolik zásadní atributy, že paušální daň vítají, byť v souhrnu zaplatí o několik stokorun více na přímých daních. Od roku 2023 vrůstá počet OSVČ, které mají možnost do paušálního režimu vstoupit. Jak vysoká bude měsíční paušální daň v roce 2023? Čtěte více:

Paušální daň v roce 2023

Na dani z příjmu zaplatí za rok 2022 OSVČ méně než za rok 2021, neboť se zvýšila sleva na poplatníka (viz níže). Polepší si i OSVČ s vysokými zisky, neboť se zvýšila hranice zdanitelného příjmu podléhajícího základní patnáctiprocentní sazbě daně z příjmu. Kolik zaplatí OSVČ na dani z příjmu? Jak se liší výpočet daně při hlavní a vedlejší činnosti? Čtěte více: 

OSVČ a daň z příjmu v roce 2023

Každý daňový poplatník včetně OSVČ má nárok na základní daňovou slevu na poplatníka. Co znamená základní sleva na poplatníka, jak funguje a jak na její výpočet? Sleva na poplatníka je specifická tím, že mu náleží v plném rozsahu, bez ohledu na další skutečnosti – na rozdíl od ostatních daňových slev, u kterých musí být splněny určité zákonné podmínky. Čtěte více:

Sleva na poplatníka za rok 2022

V případě splnění zákonných podmínek lze v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování daně za rok 2022 uplatnit slevu na manželku. Jak snižuje vypočtenou daň z příjmu a kdo obdrží daňovou vratku? Čtěte více:

Sleva na manželku za rok 2022

VIDEO: Česká pošta zdražuje. Ceny služeb pro rok 2023 přehledně

Video placeholde
Česká pošta zdraží SIPO i dopisy. Ceny služeb pro rok 2023 přehledně • Videohub