Hlavní a vedlejší činnost OSVČ 2023: Daně, pojištění, odvody | e15.cz

Hlavní a vedlejší činnost OSVČ: Daně, zálohy a paušální režim

Petr Gola, onk

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Při nižším zisku se z vedlejší činnosti odvádí nižší daně než z hlavní samostatné výdělečné činnosti. Podnikající zaměstnanci navíc neplatí zálohy na zdravotním pojištění, na druhou stranu však podnikající zaměstnanci nemohou využít režimu paušální daně a musí vždy vyplnit daňové přiznání a přehledy.

V praxi se nejčastěji jedná o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, když je podnikání vykonáváno během zaměstnání, v penzi nebo během studia.

Pro vedlejší činnost neplatí pojistné minimum

Hlavní výhodou vedlejší samostatné výdělečné činnosti je skutečnost, že se sociální pojištění i zdravotní pojištění vypočítává ze skutečného vyměřovacího základu a nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, tak jako je tomu při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. K úspoře na sociálním a zdravotním pojištění dochází u nižšího zisku.

Limit pro neplacení sociálního pojištění z vedlejší činnosti

V případě, že je hrubý zisk při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti do zákonného limitu, tak se sociální pojištění vůbec neplatí. Za celý rok 2023 se sociální pojištění neplatí, když je hrubý zisk (příjem ponížený o výdaje) do 96 777 korun, při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

Odvody na pojistném dle zisku za rok 2023

Pro názornost máme v přiložené tabulce vypočteno sociální a zdravotní pojištění u ročních hrubých zisků. Srovnání je provedeno za celý rok 2023 u OSVČ, které vedou daňovou evidenci nebo uplatňují roční výdajový paušál. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2023 je minimální roční zdravotní pojištění 32 663 korun a minimální roční sociální pojištění 35 324 korun.

Hrubý zisk Hlavní činnost Vedlejší činnost
Zdravotní pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Sociální pojištění
40 tisíc korun 32 663 korun 35 324 korun 2 700 korun 0 korun
80 tisíc korun 32 663 korun 32 663 korun 5 400 korun 0 korun
120 tisíc korun 32 663 korun 32 663 korun 8 100 korun 17 520 korun
200 tisíc korun 32 663 korun 32 663 korun 13 500 korun 29 200 korun
400 tisíc korun 32 663 korun 58 400 korun 27 tisíc korun 58 400 korun
600 tisíc korun 40 500 korun 87 600 korun 40 500 korun 87 600 korun
800 tisíc korun 54 tisíc korun 116 800 korun 54 tisíc korun 116 800 korun
1 milion korun 67 500 korun 146 tisíc korun 67 500 korun 146 tisíc korun

OSVČ vykonávající hlavní činnost musí při ročním zisku 120 tisíc korun zaplatit v souhrnu na sociálním a zdravotním pojištění 67 987 korun (32 663 Kč + 35 324 Kč), zatímco OSVČ vykonávající vedlejší činnost zaplatí při stejném zisku v souhrnu na sociálním a zdravotním pojištění 25 620 korun (8 100 Kč + 17 520 Kč). Podnikající zaměstnanec však samozřejmě odvádí v plném rozsahu sociální a zdravotní pojištění ze svého zaměstnání.

Kalkulačka zisku OSVČ 2023 >>>

Daň z příjmu se počítá u hlavní i vedlejší činnosti stejně

Na výpočet daně z příjmu fyzických osob nemá vliv, zdali je vykonávána hlavní nebo vedlejší samostatná výdělečná činnost. Sazby daně z příjmů jsou shodné a stejné jsou i podmínky pro uplatnění daňových slev a daňových odpočtů.

Daňový paušál není pro všechny

Výhodou pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je možnost vstupu (při splnění zákonných podmínek) do daňového paušálu, kdy lze mít jednou měsíční platbou vyřešeny všechny daňové povinnosti ohledně zdravotního pojištění, sociálního pojištění a daně z příjmu.

V roce 2023 jsou tři režimy paušální daně v závislosti na dosahovaných příjmech a druhu činnosti, přičemž v prvním pásmu činí paušální daň 6 208 korun, ve druhém pásmu 16 tisíc korun a ve třetím pásmu 26 tisíc korun. Paušální daň výrazně snižuje daňové povinnosti a administrativu. Při vyšším zisku může docházet i k daňové úspoře. Do režimu paušální daně nemůže vstoupit OSVČ s příjmy ze zaměstnání vykonávaného na klasickou pracovní smlouvu (ani na zkrácený úvazek).

Vedlejší činnost a zálohy

OSVČ vykonávající hlavní činnost musí každý měsíc platit povinné zálohy na sociálním a zdravotním pojištění nebo paušální daň. Podnikající zaměstnanci doplácí zdravotní pojištění jednorázově při odevzdání přehledu a zálohy na sociálním pojištění pouze v případě, že jim vzniká povinnost zálohy platit.

Aktuální výše minimálních záloh pro OSVČ

Autor: Petr Gola, onk

Mzdová kalkulačka