OSVČ: Za neodevzdání přehledu hrozí pokuta | E15.cz

OSVČ: Za neodevzdání přehledu hrozí pokuta

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Jednou ze základních povinností všech osob samostatně výdělečně činných je odevzdání přehledu za rok 2021. Neodevzdání přehledu samozřejmě neznamená, že se zálohy nemusí platit, a navíc je předepsána a případně vymáhána i pokuta.

V ročním přehledu se vypočítá nejenom zdravotní pojištění za příslušný rok, ale i nová výše měsíční zálohy. Jedná se o velmi důležitý „daňový“ tiskopis, a proto je jeho neodevzdání sankciováno. Zdravotní pojišťovny mohou za nesplnění této základní povinnosti uložit OSVČ pokutu až do výše 50 tisíc korun.

Při vyměření pokuty přihlíží jednotlivé zdravotní pojišťovny k historii plátce. To znamená, že ne každá osoba samostatně výdělečně činná obdrží za neodevzdání přehledu za rok 2021 stejně vysokou pokutu. Podívejme se na vybrané případy, kdy není přehled za příslušný rok doručen.

Termín odevzdání přehledů

Přehledy za rok 2021 je nutné odevzdat do 2. května, v případě podání daňového přiznání elektronicky potom do 1. června a OSVČ, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce, mají čas do 1. srpna. 

Příklad: OSVČ neplnící si své povinnosti

Pan Miloš vykonává již 15 let samostatnou výdělečnou činnost, bohužel veškeré své daňové povinnosti bere na lehkou váhu, a proto se mu již několikrát stalo, že ani přehled pro svoji zdravotní pojišťovnu neodevzdal včas. Následně všechny své povinnosti dodatečně splnil, ale během let již uhradil několik pokut vystavených platebními výměry.

Příklad: Ukončení činnosti během roku

Podnikatelka Věra ukončila v březnu 2021 samostatnou výdělečnou činnost. Od dubna 2021 nastoupila do zaměstnání. Paní Věra si vždy plnila své povinnosti, ale za rok 2021 přehled neodevzdala, protože si myslela, že když už je zaměstnankyní, že má s ohledem na placení zdravotního pojištění vše vyřešeno. Přehled za rok 2021 je však nutné odevzdat i při výkonu samostatné výdělečné činnosti po část roku.

Příklad: Změna zdravotní pojišťovny

Paní Dana změnila od 1. 7. 2021 zdravotní pojišťovnu. Přehled za rok 2021 však v dubnu odevzdala pouze na starou zdravotní pojišťovnu. Za rok 2021 však má paní Dana povinnost odevzdat přehled staré i nové zdravotní pojišťovně. Změnou zdravotní pojišťovny veškeré závazky na zdravotním pojištění paní Daně nezanikají a musí mít doplaceno veškeré pojistné i u staré zdravotní pojišťovny.

Příklad: Podnikání s nízkým ziskem při zaměstnání

Zaměstnanec Jakub vykonával po celý rok 2021 vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, kterou si přivydělal jen 50 tisíc korun. Pan Jakub se mylně domnívá, že z tohoto nižšího zisku již žádné zdravotní pojištění neplatí, když je navíc zaměstnancem a zdravotní pojištění platí ze své hrubé mzdy. Pan Jakub tedy přehled své zdravotní pojišťovně neodevzdal. Přehled musí doručovat i OSVČ vykonávající vedlejší činnost s nízkým ziskem. Pan Jakub musí zaplatit na zdravotním pojištění 3 375 korun (50 tisíc korun x 50 procet x 13,5 procenta).

I pokuty se vymáhají

Všechny zdravotní pojišťovny si velmi pečlivě hlídají své pohledávky. Důsledně vymáhají nejenom pojistné a penále, ale i pokuty. Neplnění zákonných povinností se tedy všem OSVČ prodraží. Spoléhat se na promlčení závazků rozhodně nelze, neboť promlčecí lhůta je desetiletá a všechny zdravotní pojišťovny mají nastaveny své interní postupy tak, aby maximalizovaly výnosy z vymáhání dlužných pohledávek.

Do kdy lze vyměřit pokutu?

Zdravotní pojišťovny mohou dle zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 592/1992 Sb. v platném znění uložit pokutu do dvou let ode dne, kdy se dozví o nesplnění nebo porušení povinnosti, nejpozději však do pěti let ode dne, kdy k nesplnění nebo porušení povinnosti došlo. Předepsaná pokuta má dle zákona přednost při úhradě. Pokud má totiž OSVČ u zdravotní pojišťovny více splatných závazků, tak se hradí v následujícím pořadí: pokuty, nejstarší vyměřené pojistné, aktuální pojistné a až na závěr penále.

Autor: Petr Gola

Daňové přiznání

Daňové přiznání za rok 2021 musí v roce 2022 podat všichni živnostníci, podnikatelé i někteří zaměstnanci a studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. Povinnost se týká všech, kteří nejsou osvobozeni od daně z příjmu. Projděte si našeho aktuálního průvodce pro daňové přiznání za uplynulý rok 2021. Pro OSVČ je určen speciál o daňovém přiznání 2022 v příkladech.

Termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2021 byl stanoven na 1. dubna 2022. Pokud hodláte podat daňové přiznání elektronickou cestou, máte o měsíc déle. Podívejte se na kompletní daňový kalendář. Z důvodu pandemie koronaviru se mohou podmínky měnit, proto doporučujeme termíny hlídat.

Co všechno byste měli zohlednit, najdete v našem speciálu k daňovému přiznání na názorných příkladech. V daňovém přiznání a při výpočtu čisté mzdy lze uplatňovat daňová zvýhodnění a slevy na dani. Daňový základ lze snížit i skrze poskytnuté dary. Pokud vlastníte nemovitost, přečtěte si náš speciál jak správně účtovat daň z nemovitosti. A jak je to s příjmy z pronájmu? S podáním daňového přiznání vám pomůžou i naše kalkulačky.

Nezapomeňte si projít daňové novinky, týkající se daní v roce 2022, mezi které patří i nová sleva na poplatníka.

Do 10. ledna 2022 mohou také živnostníci ještě vstoupit do režimu paušální daně. OSVČ by pro letošek měly být obeznámeny se zálohami na zdravotní a sociální pojištění v roce 2022.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery