Přehled o příjmech a výdajích za rok 2021 pro OSSZ | e15.cz

OSVČ a přehled za rok 2021 pro OSSZ: Jak na vyplnění?

Petr Gola, onk

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

OSVČ musí nejenom odevzdat daňové přiznání, ale i přehledy. Právě na sociálním pojištění platí řada OSVČ nejvyšší částky. Do kdy je nutné odevzdat přehled za rok 2021? Jak vysoké je sociální pojištění a jak se počítá nová měsíční záloha?

Přehled za rok 2021 je nutné odevzdat na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení do 2. května, v případě podání daňového přiznání elektronicky potom do 1. června a OSVČ, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce, mají čas do 1. srpna. V přehledu za rok 2021 vypočítá roční sociální pojištění a nová měsíční záloha.

Výpočet ročního sociálního pojištění

Sazba sociálního pojištění je 29,2 procenta z vyměřovacího základu. Od ročního sociálního pojištění se odečtou zaplacené zálohy během roku. Případný nedoplatek je nutno uhradit do 8 dní od odevzdání přehledu. Přeplatek je možné si nechat zaslat na účet nebo použít na úhradu dalších měsíčních záloh. Skutečným vyměřovacím základem je polovina daňového základu.

Pokud je však skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak se roční sociální pojištění počítá právě z minimálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ činí 8 861 korun za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. Pro výpočet sociálního pojištění za rok 2021 je stanoven maximální vyměřovací základ ve výši 1 701 168 korun, z částky nad strop se již sociální pojištění neplatí.

Neplacení sociálního pojištění u vedlejší činnosti

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální pojištění neplatí, pokud je hrubý zisk do limitu. Pro celý kalendářní rok 2021 je limitem částka 85 058 korun. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit pro neplacení sociálního pojištění poměrně snižuje.

Nová měsíční záloha

V přehledu za rok 2021 se vypočte i nová měsíční záloha, což je roční sociální pojištění vydělené počtem měsíců výkonu samostatné činnosti. Vždy však musí být placena alespoň minimální měsíční záloha, která od odevzdání přehledu činí 2 841 korun.

Příklad: Hlavní činnost a hrubý zisk 204 800 korun

Živnostník Luboš dosáhl za rok 2021 hrubého zisku pouze 204 800 korun a na měsíčních zálohách zaplatil 34 920 korun. Po celý rok vykonával pan Luboš hlavní činnost.

Výpočet ročního sociálního pojištění a nové zálohy pana Luboše

Výpočet částka
hrubý zisk 204 800 korun
skutečný vyměřovací základ 102 400 korun (204 800 korun x 50 procent)
minimální vyměřovací základ

106 332 korun (8 861 korun x 12 měsíců)

roční sociální pojištění

31 049 korun (106 332 korun x 29,2 procenta)

zaplacené zálohy 34 920 korun
přeplatek na sociálním pojištění

3 871 korun (34 920 korun - 31 049 korun)

nová měsíční záloha 2 841 korun

Živnostník Luboš obdrží po odevzdání přehledu přeplatek ve výši 3 871 korun, neboť zaplacené zálohy během roku 2021 byly vyšší než vypočtené roční sociální pojištění. Vzhledem k nízkému zisku se roční sociální pojištění vypočetlo z minimálního vyměřovacího základu. Pan Luboš bude platit zálohy v minimální výši, tj. v částce 2 841 korun.

Příklad: Hlavní činnost a hrubý zisk 650 400 korun

Živnostník Roman dosáhl za rok 2021 hrubého zisku pouze 650 400 korun a na měsíčních zálohách zaplatil 74 830 korun. Po celý rok vykonával pan Roman hlavní činnost.

Výpočet ročního sociálního pojištění a nové zálohy pana Romana

Výpočet částka
hrubý zisk 650 400 korun
skutečný vyměřovací základ 325 200 korun (650 400 korun x 50 procent)
minimální vyměřovací základ

106 332 korun (8 861 korun x 12 měsíců)

roční sociální pojištění

94 959 korun (325 200 korun x 29,2 procenta)

zaplacené zálohy 74 830 korun
přeplatek na sociálním pojištění

20 129 korun (94 959 korun - 74 830 korun)

nová měsíční záloha

7 914 korun (94 959 korun: 12 měsíců)

Roční sociální pojištění u pana Romana činí 94 959 korun, vzhledem k zaplaceným zálohám ve výši 74 830 korun vyšel panu Romanovi nedoplatek na pojistném ve výši 20 129 korun. Nově bude pan Roman platit na měsíčních zálohách 7 914 korun.

Autor: Petr Gola, onk

Mzdová kalkulačka