Podnikání po část roku a daně. Jak se bude lišit odvod daní? | E15.cz

Podnikání po část roku a daně. Jak se bude lišit odvod daní?

Daňové přiznání OSVČ
Daňové přiznání OSVČ
• 
ZDROJ: E15 Michaela Szkanderová

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Pokud jste během roku 2022 zahájili nebo ukončili samostatnou výdělečnou činnost, podívejte se, jaké to bude mít daňové důsledky podnikání.

Při výkonu samostatné výdělečné činnosti alespoň po část roku 2022 je nutné vyplnit a odevzdat daňové přiznání na finanční úřad a přehledy na místně příslušné OSSZ a zdravotní pojišťovně.

Příklad: Nutnost podání daňového přiznání

Pan Martin vykonával hlavní samostatnou výdělečnou činnost v lednu až březnu 2022, od dubna je již pouze zaměstnancem. Pan Martin nemůže požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně a za rok 2022 si musí sám podat daňové přiznání a přehledy. K vyplnění daňového přiznání bude potřebovat od zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech.

Hlavní nebo vedlejší činnost

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění dodržen alespoň minimální vyměřovací základ. Minimální měsíční vyměřovací základ pro platbu zdravotního pojištění je 19 455,50 koruny a minimální měsíční vyměřovací základ pro platbu sociálního pojištění je 9 728 korun.

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální pojištění i zdravotní pojištění vypočítá dle skutečně dosaženého hrubého zisku. Sociální pojištění se dokonce z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti vůbec neplatí, když je hrubý zisk do limitu. Pro celý rok 2022 je limitem částka 93 387 korun. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje v závislosti na počtu měsíců výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti.  

Příklad: Neplacení sociálního pojištění

Paní Eva vykonávala v lednu až červnu letošního roku při zaměstnání vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý zisk (tj. příjem ponížený o související výdaje) za první polovinu roku 2022 činil 44 tisíc korun. Paní Eva z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti sociální pojištění platit nebude, neboť hrubý zisk je do poměrného limitu pro neplacení.

Příklad: Dodržení minimálního vyměřovacího základu

Pan Aleš vykonával prvních 8 měsíců letošního roku hlavní samostatnou výdělečnou činnost, přičemž hrubý zisk za tyto měsíce je 180 tisíc korun. Z důvodu nízkého zisku pan Aleš činnost ukončil a nechal se zaměstnat. Skutečný vyměřovací základ činí 90 tisíc korun (180 tisíc korun x 50 procent). Minimální vyměřovací základ pro výpočet zdravotního pojištění je 155 644 korun (19 455,50 koruny x 8 měsíců) a minimální vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění je 77 824 korun (9 728 korun x 8 měsíců).

  • Na zdravotním pojištění za rok 2022 z výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti zaplatí pan Aleš 21 012 korun (155 644 korun x 13,5 procenta). Minimální vyměřovací základ je vyšší než skutečný vyměřovací základ, a proto se zdravotní pojištění počítá z minimálního vyměřovacího základu.
  • Na sociálním pojištění za rok 2022 z výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti zaplatí pan Aleš 26 280 korun (90 tisíc korun x 29,2 procenta). Skutečný vyměřovací základ je vyšší než minimální vyměřovací základ, a proto se sociální pojištění platí ze skutečného vyměřovacího základu.

Sleva na poplatníka se nekrátí

V daňovém přiznání za rok 2022 se uplatní sleva na poplatníka vždy v částce 30 840 korun, bez ohledu na strukturu výdajů nebo počet měsíců výdělečné činnosti. Sleva na poplatníka se nijak nekrátí.

Příklad: Ukončení podnikání a odchod do důchodu

Podnikatelka Alice ukončila ke konci července svoji činnost a odešla do řádného starobního důchodu. V daňovém přiznání za rok 2022 uplatní slevu na poplatníka v částce 30 480 korun, stejně jako všichni ostatní daňoví poplatníci. Podnikání pouze po část roku ani odchod do starobního důchodu nemá vliv na výši této daňové slevy.

Autor: Petr Gola

Daňové přiznání

Daňové přiznání za rok 2021 musí v roce 2022 podat všichni živnostníci, podnikatelé i někteří zaměstnanci a studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. Povinnost se týká všech, kteří nejsou osvobozeni od daně z příjmu. Projděte si našeho aktuálního průvodce pro daňové přiznání za uplynulý rok 2021. Pro OSVČ je určen speciál o daňovém přiznání 2022 v příkladech.

Termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2021 byl stanoven na 1. dubna 2022. Pokud hodláte podat daňové přiznání elektronickou cestou, máte o měsíc déle. Podívejte se na kompletní daňový kalendář. Z důvodu pandemie koronaviru se mohou podmínky měnit, proto doporučujeme termíny hlídat.

Co všechno byste měli zohlednit, najdete v našem speciálu k daňovému přiznání na názorných příkladech. V daňovém přiznání a při výpočtu čisté mzdy lze uplatňovat daňová zvýhodnění a slevy na dani. Daňový základ lze snížit i skrze poskytnuté dary. Pokud vlastníte nemovitost, přečtěte si náš speciál jak správně účtovat daň z nemovitosti. A jak je to s příjmy z pronájmu? S podáním daňového přiznání vám pomůžou i naše kalkulačky.

Nezapomeňte si projít daňové novinky, týkající se daní v roce 2022, mezi které patří i nová sleva na poplatníka.

Do 10. ledna 2022 mohou také živnostníci ještě vstoupit do režimu paušální daně. OSVČ by pro letošek měly být obeznámeny se zálohami na zdravotní a sociální pojištění v roce 2022.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery