Odchod do předčasného důchodu a vrácení daně. Kdy vzniká nárok?

Daňové přiznání

Daňové přiznání Zdroj: Tomeš Michael

Při odchodu do předčasného důchodu během roku 2022 vzniká v některých případech nárok na daňovou vratku. Podívejme se na praktické příklady.

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku žádný příjem zakládající účast na nemocenském pojištění (tj. nesmí vznikat povinnost z příjmu platit sociální pojištění). Po dosažení řádného důchodového věku však již výdělečná činnost omezena není. Zaměstnanci, kteří odešli do předčasného důchodu během letošního roku, daňovou vratku dostanou.

Práce po část roku

Paní Jana odešla v srpnu do předčasného důchodu. Na daňových zálohách zaplatila během roku částku 16 240 korun. Bývalý zaměstnavatel provede za paní Janu na základě její podané žádosti roční zúčtování daně a po jeho provedení obdrží paní Jana daňovou vratku ve výši 10 280 korun. Za měsíce září až prosinec totiž neuplatí měsíční slevu na poplatníka ve výši 2 570 korun.

V ročním zúčtování daně se totiž uplatní roční daňová sleva v plném rozsahu 30 840 korun. Daňová vratka je tedy ve výši čtyřnásobku měsíční daňové slevy, tj. 10 280 korun (2 570 korun x 4 měsíce). Sleva na poplatníka za celý kalendářní rok se nikdy nekrátí a uplatní se v plné výši, i když výdělečná činnost trvala pouze po část roku. Nárok na slevu na poplatníka mají i lidé, kteří odešli do předčasného důchodu.

Brigáda bez podepsaného prohlášení k dani

Předčasný důchodce Josef si v červnu, červenci a srpnu přivydělával na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 tisíc korun. U zaměstnavatele však nepodepsal prohlášení k dani a při výpočtu daně z příjmu tedy neuplatnil slevu na poplatníka. V každém měsíci tedy byla panu Josefovi sražena daň z příjmu ve výši 1 500 korun (10 tisíc korun x 15 procent).

Celkovou srážkovou daň ve výši 4 500 korun obdrží pan Josef zpět v plném rozsahu po podaném daňovém přiznání za rok 2022, protože v daňovém přiznání uplatní slevu na poplatníka v částce 30 840 korun. Na dohodu o provedení práce si mohou předčasní důchodci přivydělat do hrubé měsíční odměny 10 tisíc korun, v takových případech totiž nevzniká povinnost platit sociální pojištění.

Kalkulačka: Starobní důchod 2022  >>>

Ukončené podnikání

Podnikatel Pavel ukončí v září svoji samostatnou výdělečnou činnost a odejde do předčasného důchodu. Vzhledem k tomu, že vypočtená daň z příjmu fyzických osob za rok 2021 činila více než 30 tisíc korun, tak zaplatil v červnu daňovou zálohu ve výši 40 procent vypočtené daně z příjmu. Za rok 2022 však bude mít daň z příjmu velmi nízkou a zaplacená záloha bude vyšší než roční daň z příjmu.

Po podaném daňovém přiznání obdrží pan Pavel daňový přeplatek ve výši rozdílu mezi zaplacenou zálohou a vypočtenou daní z příjmu. Druhou daňovou zálohu již pan Pavel neplatil, neboť dle § 38a, odstavce 8 zákona o dani z příjmu poplatník není povinen platit zálohy na daň, jestliže ukončil činnost, pan Pavel přitom řádně splnil svoji oznamovací povinnost.

Práce na DPP pro více zaměstnavatelů

Paní Jitka je v předčasném důchodu a současně pracovala první polovinu roku pro dva zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 tisíc korun. Prohlášení k dani měla podepsáno pouze u prvního zaměstnavatele, u druhého již daňovou slevu na poplatníka uplatnit nemohla. Za šest měsíců odvedle na dani z příjmu v souhrnu 9 tisíc korun (1 500 korun x 6).

Částku zaplacené daně ve výši 9 tisíc korun obdrží v plném rozsahu zpět po podaném daňovém přiznání za rok 2022, důvodem je roční daňová sleva na poplatníka ve výši 30 840 korun. Na základě dohody o provedení práce si mohou předčasní důchodci do limitu 10 tisíc korun měsíčně přivydělávat pro více zaměstnavatelů současně, limit se totiž sleduje u každého zaměstnavatele zvlášť.

Kalkulačka: Důchodový věk 2022 >>>