Školkovné a daně: Který z rodičů má slevu uplatnit? | E15.cz

Školkovné a daně 2020: Který z rodičů má slevu uplatnit?

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Pro rok 2020 se maximální částka školkovného na každé dítě zvyšuje o 1 250 korun. Podívejme se v praktických příkladech, jak se uplatňuje školkovné za rok 2019.

Daňová sleva na školkovné se může uplatnit pouze za celý kalendářní rok. Na rozdíl od daňového zvýhodnění nelze slevu na dani u školkovného uplatňovat v poměrné výši během kalendářního roku.

Školkovné a daně

Školkovné jako slevu na dani je možné uplatnit v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání. Maximální školkovné na každé dítě za rok 2019 činí 13 350 korun (ve výši minimální mzdy), za rok 2020 bude potom činit 14 600 korun.

Školkovné uplatní vždy pouze jeden z rodičů. Zaměstnanci uplatňující školkovné obdrží po provedeném ročním zúčtování daně nebo podaném daňovém přiznání daňovou vratku.

Výpočet čisté mzdy v roce 2020: zjistěte, na jaká daňová zvýhodnění máte nárok >>>

Příklad: Zaměstnankyně s jednou prací

Zaměstnankyně Věra pracovala po celý kalendářní rok 2019 u jednoho zaměstnavatele. Žádné jiné zdanitelné příjmy neměla, a proto může požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně. Mzdové účetní doručí během ledna potvrzení o školkovném na částku 12 000 korun a o tuto částku bude nižší roční daňová povinnost paní Věry a z důvodu uplatnění školkovného vznikne paní Věře nárok na daňovou vratku, neboť během roku zaplatila více na daňových zálohách, než činí roční daňová povinnost.

Příklad: Dvě zaměstnání

Pan Karel pracoval po celý rok na hlavní pracovní poměr pro jednoho zaměstnavatele a současně si přivydělával na dohodu o pracovní činnosti pro druhého zaměstnavatele, přičemž mu byla z hrubé odměny odvedena zálohová daň z příjmu. Pan Karel si musí sám podat daňové přiznání. Protože má pan Karel za rok 2019 pouze příjmy ze závislé činnosti, tak může využít zjednodušenou dvoustránkovou verzi formuláře daňového přiznání, kde uplatní maximální částku školkovného ve výši 13 350 korun, přestože skutečně zaplacené školkovné za rok 2019 činilo 24 000 korun. Rovněž panu Karlovi vznikne nárok na daňovou vratku, neboť zaplacené zálohy během roku byly nižší než roční daňová povinnost.

Příklad: Živnostník

Živnostník Pavel musí za rok 2019 vyplnit standardní čtyřstránkové daňové přiznání, kde uplatní školkovné na straně číslo tři v řádku číslo 69a. Pan Pavel neplatil během roku 2019 zálohy na dani z příjmu fyzických osob, školkovné ve výši 13 350 korun (skutečně zaplacené školkovné bylo 18 000 korun) sníží tedy živnostníkovi Pavlovi přímo roční daňovou povinnost a nevznikne mu nárok na daňovou vratku.

Ukončení školky během roku

Nárok na školkovné mají i rodiče, kteří pracovali pouze po část roku. Částka školkovného se v takovém případě poměrně nekrátí. Školkovné za rok 2019 se uplatní i na dítě, které chodilo do školky pouze první polovinu roku a od 2. září 2019 nastoupilo do první třídy. Školkovné snižuje daň z příjmu fyzických osob pouze do nuly, to v praxi znamená, že rodič s nižším příjmem nemusí v plné míře daňovou slevu školkového využít, proto je vhodné, aby školkovné uplatnil rodič, který v plné výši využije tuto daňovou slevu.

Příklad: Který z rodičů?

Manželé Černí se rozhodují, kdo z nich uplatní školkovné za rok 2019 na jejich čtyřletou dceru. Paní Hana pracovala pouze od září 2019, přičemž měla hrubou mzdu ve výši 25 000 korun.  Pan Jakub pracoval po celý rok 2019 a hrubou mzdu měl 45 000 korun.

Roční zdanitelný příjem paní Hany za rok 2019 je 133 800 korun (25 000 korun x 1,338 x 4 měsíce). Paní Hana má nárok na základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun. Roční daňová povinnost paní Hany je 0 korun, neboť vypočtená roční daň z příjmu v částce 20 070 korun (133 800 korun x 15 procent) je nižší než sleva na poplatníka. Paní Haně by tedy školkovné na dceru ve výši 13 350 korun daňovou povinnost nikterak nesnížilo.

Slevu na dani školkovné za rok 2019 uplatní tedy pan Jakub, roční daň z příjmu fyzických osob pana Jakuba v případě uplatnění základní daňové slevy na poplatníka, školkovného a daňového zvýhodnění činí 55 056 korun. Kdyby pan Jakub školkovné ve výši 13 350 korun neuplatnil, tak by roční daňová povinnost činila 68 406 korun.

Během roku 2019 zaplatil pan Jakub na daňových zálohách 68 496 korun, daňové zvýhodnění na dceru uplatňoval již při výpočtu čisté měsíční mzdy, každý měsíc v částce 1 267 korun. Po provedení ročního zúčtování daně zaměstnavatelem obdrží pan Jakub daňovou vratku v částce 13 440 korun (68 496 korun - 55 056 korun). Rozdíl mezi částkami 13 440 korun a 13 350 korun je způsoben rozdílným zaokrouhlováním základu daně při výpočtu měsíční zálohové daně z příjmu a roční daňové povinnosti.

Autor: Petr Gola

Daňové přiznání

Daňové přiznání musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. 

Termíny Sociální pojištění Zdravotní pojištění Kalkulačky Formuláře Přehled o příjmech a výdajích Výpočet čisté mzdy Daň z nemovitosti Slevy na dani Brigáda a daně Dodatečné daňové přiznání Kdo nemusí podávat daňové přiznání OSVČ

Daňové přiznání

Daňové přiznání za rok 2020 musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. Povinnost se týká všech s příjmy nad 15 tisíc korun, kteří nejsou osvobozeni od daně z příjmu.

V našem přehledu termínů najdete, kdy se jednotlivé daně platí a jak lze odevzdání daňového přiznání oddálit. Termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2021 byl stanoven na 1. dubna 2021. Z důvodu pandemie koronaviru se mohou podmínky měnit, proto doporučujeme termíny hlídat. Pokud jste OSVČ, myslete na to, že společně s daňovým přiznáním musíte odevzdat i Přehledy o příjmech a výdajích.

V daňovém přiznání a výpočtu čisté mzdy lze uplatňovat daňová zvýhodnění a slevy na dani.

S podáním daňového přiznání vám pomůžou i naše kalkulačky.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video