Porodné 2020: Kdo na něj letos dosáhne?

Porodné 2020

Porodné 2020 Zdroj: istock

Dětské hnízdo, ilustrační foto
Dětské hnízdo, ilustrační foto
Dětské hnízdo, ilustrační foto
Jakou matraci vybrat pro miminko?
5
Fotogalerie

Porodné je sociální dávka, která má finančně usnadnit příjmově slabším rodinám příchod nového člena rodiny. Budete na něj mít nárok právě vy? O jak vysoké částky jde? A jsou na všechny děti stejné?

Nárok na porodné

Výše porodného

Žádost o porodné

Porodné a OSVČ

Porodné nedostane každý, jak tomu bylo dříve. Dávka je určena opravdu rodinám s nízkými příjmy. Proto je nárok na porodné vázán na hranici příjmů v rodině.

Nárok na porodné 2020

Porodné je jednorázovou dávkou, kterou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního nebo druhého živého dítěte. Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, musí být nižší než 2,7násobek životního minima rodiny,“ vysvětluje Kristýna Křupková z tiskového oddělení MPSV. Rodinou rozumíme i nesezdané páry, které žijí v jedné domácnosti.

Pozor! Do příjmů se nezapočítává rodičovský příspěvek a přídavky na dítě. Nárok na dávku vzniká po narození živého dítěte. Jestliže žena při porodu zemře, má na porodné nárok otec dítěte. Pokud jste pěstouny a převzali jste dítě mladší jednoho roku do trvalé péče, která nahrazuje péči rodičů, i vy máte nárok na porodné. Pochopitelně za stejných podmínek (2,7násobku životního minima).

Výše porodného

Výše porodného je 13 tisíc korun při narození prvního dítěte a 10 tisíc při narozené druhého. Porodné na třetí a další dítě už se nevyplácí. Pokud se vám jako první děti narodí dvojčata, dostanete 23 tisíc (částka jako za první a druhé dítě, tedy 13 + 10 tisíc). V případě, že už doma jedno dítě máte a narodí se vám dvojčata, dostanete jen 10 tisíc.         

Pokud jste kvůli vyšším příjmům neměli nárok na porodné na první dítě, ale na druhé už nárok vznikl, dostanete 10 tisíc.

Tip: Zabezpečte svou rodinu proti nepřízni osudu. Poradíme vám, jak

Žádost o porodné

O porodné budete žádat na příslušném pracovišti Úřadu práce ČR po porodu vašeho dítěte. Vyplníte formulář Žádost o porodné. Dále budete potřebovat doklad totožnosti, rodný list dítěte a vyplněný a potvrzený Doklad o výši čtvrtletního příjmu. Ten by vám měl vystavit zaměstnavatel.

Příjem se posuzuje za kalendářní čtvrtletí, které předchází čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo. Jestliže se vám dítě narodilo v červenci, bude brán v potaz příjem za duben, květen a červen. Pokud vám tuto jednorázovou dávku přiklepnou, měla by vám být vyplacena do 30 dnů.

Porodné a OSVČ

V případě, že rodič podniká, budou se pro přiznání dávky posuzovat příjmy z posledního podaného daňového přiznání. Pokud se tedy dítě narodí do 30. června 2020, bude brán v potaz rok 2018. Jestliže k porodu dojde až po 1. červenci, posuzovat se bude daňové přiznání z roku 2019.

Životní minimum

Životní minimum je hranicí příjmů, které jsou nutné pro zajištění základních životních potřeb. Jaká je výše životního minima v domácnosti, se bude odvíjet od toho, kolik v ní žije členů.

  • 3410 korun pro jednotlivce
  • 3140 korun pro prvního dospělého v domácnosti
  • 2830 korun pro druhého (a každého dalšího) dospělého
  • 1740 korun pro dítě do 6 let
  • 2140 korun pro dítě od 6 do 15 let
  • 2450 korun pro dítě od 15 do 26 let
Úplná rodinaživotní minimum rodiny2,7násobek
porodné na první dítě7 710 korun20 817 korun
porodné na druhé dítě9 450 korun25 515 korun
Samoživitel/kaživotní minimum rodiny2,7násobek
porodné na první dítě4 880 korun13 176 korun
porodné na druhé dítě6 620 korun17 874 korun