Nárok na porodné 2020: Kdo jej může získat? | e15.cz

Porodné 2020: Kdo na něj letos dosáhne?

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Porodné je sociální dávka, která má finančně usnadnit příjmově slabším rodinám příchod nového člena rodiny. Budete na něj mít nárok právě vy? O jak vysoké částky jde? A jsou na všechny děti stejné?

Nárok na porodné

Výše porodného

Žádost o porodné

Porodné a OSVČ

Porodné nedostane každý, jak tomu bylo dříve. Dávka je určena opravdu rodinám s nízkými příjmy. Proto je nárok na porodné vázán na hranici příjmů v rodině.

Nárok na porodné 2020

Porodné je jednorázovou dávkou, kterou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního nebo druhého živého dítěte. Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, musí být nižší než 2,7násobek životního minima rodiny,“ vysvětluje Kristýna Křupková z tiskového oddělení MPSV. Rodinou rozumíme i nesezdané páry, které žijí v jedné domácnosti.

Pozor! Do příjmů se nezapočítává rodičovský příspěvek a přídavky na dítě. Nárok na dávku vzniká po narození živého dítěte. Jestliže žena při porodu zemře, má na porodné nárok otec dítěte. Pokud jste pěstouny a převzali jste dítě mladší jednoho roku do trvalé péče, která nahrazuje péči rodičů, i vy máte nárok na porodné. Pochopitelně za stejných podmínek (2,7násobku životního minima).

Výše porodného

Výše porodného je 13 tisíc korun při narození prvního dítěte a 10 tisíc při narozené druhého. Porodné na třetí a další dítě už se nevyplácí. Pokud se vám jako první děti narodí dvojčata, dostanete 23 tisíc (částka jako za první a druhé dítě, tedy 13 + 10 tisíc). V případě, že už doma jedno dítě máte a narodí se vám dvojčata, dostanete jen 10 tisíc.         

Pokud jste kvůli vyšším příjmům neměli nárok na porodné na první dítě, ale na druhé už nárok vznikl, dostanete 10 tisíc.

Tip: Zabezpečte svou rodinu proti nepřízni osudu. Poradíme vám, jak

Žádost o porodné

O porodné budete žádat na příslušném pracovišti Úřadu práce ČR po porodu vašeho dítěte. Vyplníte formulář Žádost o porodné. Dále budete potřebovat doklad totožnosti, rodný list dítěte a vyplněný a potvrzený Doklad o výši čtvrtletního příjmu. Ten by vám měl vystavit zaměstnavatel.

Příjem se posuzuje za kalendářní čtvrtletí, které předchází čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo. Jestliže se vám dítě narodilo v červenci, bude brán v potaz příjem za duben, květen a červen. Pokud vám tuto jednorázovou dávku přiklepnou, měla by vám být vyplacena do 30 dnů.

Porodné a OSVČ

V případě, že rodič podniká, budou se pro přiznání dávky posuzovat příjmy z posledního podaného daňového přiznání. Pokud se tedy dítě narodí do 30. června 2020, bude brán v potaz rok 2018. Jestliže k porodu dojde až po 1. červenci, posuzovat se bude daňové přiznání z roku 2019.

Životní minimum

Životní minimum je hranicí příjmů, které jsou nutné pro zajištění základních životních potřeb. Jaká je výše životního minima v domácnosti, se bude odvíjet od toho, kolik v ní žije členů.

  • 3410 korun pro jednotlivce
  • 3140 korun pro prvního dospělého v domácnosti
  • 2830 korun pro druhého (a každého dalšího) dospělého
  • 1740 korun pro dítě do 6 let
  • 2140 korun pro dítě od 6 do 15 let
  • 2450 korun pro dítě od 15 do 26 let
Úplná rodina životní minimum rodiny 2,7násobek
porodné na první dítě 7 710 korun 20 817 korun
porodné na druhé dítě 9 450 korun 25 515 korun
Samoživitel/ka životní minimum rodiny 2,7násobek
porodné na první dítě 4 880 korun 13 176 korun
porodné na druhé dítě 6 620 korun 17 874 korun
Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka