Dohoda o pracovní činnosti 2020: Umožní přivýdělek, který má však jasná pravidla

Skladník

Skladník Zdroj: profimedia

Euro
Ilustrační foto
Práce
Peníze, koruny
5
Fotogalerie

Práce na dohodu o pracovní činnosti je velmi oblíbená pro přivýdělek. Jaká pravidla platí pro práci na dohodu o pracovní činnosti? Jak se liší zdanění?

Dohoda o pracovní činnosti musí být sjednána písemně, přičemž v ní musí být uvedena sjednaná práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Zaměstnavatel může se zaměstnancem dohodu o pracovní činnosti uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v daném kalendářním roce 300 hodin.

Zaměstnanec nemůže na základě dohody o pracovní činnosti vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Zdanění u dohody o pracovní činnosti se liší v závislosti na výši hrubé odměny, a zdali je podepsáno prohlášení k dani či nikoliv. Na základě dohody o pracovní činnosti je možné mít i nadstandardně vysokou hrubou měsíční odměnu, není stanoven žádný příjmový limit.

Příklad: Nízká odměna

Pan Milan si po celý rok přivydělává ke svému stálému zaměstnání na standardní pracovní smlouvu na základě dohody o pracovní činnosti v domě, když řeší drobné opravy. Každý měsíc tedy pracuje pouze několik hodin. Hrubá měsíční odměna je 2 900 korun.

Když je hrubá měsíční odměna z dohody o pracovní činnosti 2 999 korun a méně, potom se z hrubé odměny neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Sociální pojištění a zdravotní pojištění neplatí zaměstnanec ani zaměstnavatel.

Z hrubé odměny je panu Milanovi odvedena 15procentní srážková daň z příjmu ve výši 435 korun (2 900 korun x 15 procent). Na účet obdrží pan Milanu čistou odměnu ve výši 2 465 korun (2 900 korun - 435 korun).

Příklad: Pracující student

Slečna Kateřina si během studia na VŠ přivydělává pro zaměstnavatele XY na dohodu o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou 22 000 korun. Slečna Kateřina má u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a při výpočtu zálohové daně z příjmu fyzických osob uplatní slevu na poplatníka ve výši 2 070 korun a slevu na studenta ve výši 335 korun. Hrubá odměna je nad limit, proto se z odměny standardně odvádí sociální pojištění i zdravotní pojištění. Pojistné platí zaměstnavatel i zaměstnanec.

Slečně Kateřině je z hrubé odměny odvedeno sociální pojištění v částce 1 430 korun (22 000 korun x 6,5 procenta) a zdravotní pojištění v částce 990 korun (22 000 korun x 4,5 procenta). Zaměstnavatel za slečnu Kateřinu zaplatí na sociální pojištění 5 456 korun (22 000 korun x 24,8 procenta) a na zdravotním pojištění 1 980 korun (22 000 korun x 9 procenta).

Daň z příjmu fyzických osob se bude počítat ze superhrubé odměny, tj. hrubé odměny zvýšené o sociální pojištění a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za slečnu Kateřinu. Superhrubá odměna se zaokrouhluje na stokoruny nahoru.

Superhrubá odměna činí 29 500 korun (22 000 korun + 5 456 korun + 1 980 korun, zaokrouhleno na stokoruny nahoru). Záloha na dani z příjmu fyzických osob činí 2 020 korun (29 500 korun x 15 procent - 2 070 korun - 335 korun). Na bankovní účet obdrží slečna Kateřina částku 17 560 korun (22 000 korun - 1 430 korun - 990 korun - 2 020 korun).  

Příklad: Přivýdělek k zaměstnání

Paní Kristýna pracuje na standardní pracovní smlouvu s hrubou měsíční mzdou 50 000 korun pro zaměstnavatele AB. Dále si přivydělává na dohodu o pracovní činnosti pro zaměstnavatele XY, hrubá měsíční odměna činí 18 000 korun. Prohlášení k dani má podepsáno u zaměstnavatele AB.

Při výpočtu čisté měsíční mzdy tedy uplatňuje daňovou slevu na poplatníka v částce 2 070 korun a daňové zvýhodnění na syna Tomáše v částce 1 267 korun. U zaměstnavatele XY žádné daňové slevy uplatnit již nemůže. Při souběhu dvou zaměstnání není možné uplatňovat žádnou daňovou slevu dvakrát.

Z hrubé odměny v částce 18 000 korun je paní Kristýně standardně odvedeno sociální pojištění ve výši 1 170 korun (18 000 korun x 6,5 procenta) a zdravotní pojištění v částce 810 korun (18 000 korun x 4,5 procenta).

Povinné pojistné se odvádí při práci pro dva zaměstnavatele z obou zaměstnání. Zaměstnavatel za paní Kristýnu odvede sociální pojištění ve výši 4 464 korun (18 000 korun x 24,8 procenta) a zdravotní pojištění v částce 1 620 korun (18 000 korun x 9 procent).

Jaká penze vás čeká? Spočítejte si výši svého důchodu >>>

Daň z příjmu fyzických osob se bude počítat ze superhrubé odměny ve výši 24 100 korun (18 000 korun + 4 464 korun + 1 620 korun, na stokoruny nahoru). Daň z příjmu činí 3 615 korun (24 100 korun x 15 procent).

Na bankovní účet obdrží slečna Kristýna částku 12 405 korun (18 000 korun - 1 170 korun - 810 korun - 3 615 korun). Paní Kristýna nemůže ani jednoho zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně a musí si sama každoročně podávat daňové přiznání, neboť má příjem od dvou zaměstnavatelů současně, který podléhá zálohové dani z příjmu (stačí přitom v jednom měsíci během roku).