Sociální pojištění: V jakých případech mohou nyní zaměstnavatelé uplatnit 5procentní slevu | e15.cz

Sociální pojištění: V jakých případech mohou nyní zaměstnavatelé uplatnit 5procentní slevu

česká správa sociálního zabezpečení
česká správa sociálního zabezpečení
• 
ZDROJ: Profimedia

onk

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Za únor 2023 je poprvé možné uplatnit novou 5procentní slevu na sociálním pojištění. Sleva se vztahuje především na mladé nebo naopak pracující starší 55 let. Sleva je určena rovněž pro studující zaměstnance, ale i matky či otce pečující o dítě mladší 10 roků. Nelze ji uplatnit v případech práce na dohody.

„Od 1. února 2023 mají zaměstnavatelé možnost využít slevy na sociálním pojištění za kalendářní měsíc ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které je sleva uplatňována. Týká se to především pracovníků mladších 21 let, starších 55 let, studujících zaměstnanců nebo těch, kteří čerstvě absolvovali rekvalifikaci či pečují o dítě mladší 10 let. Legislativní novinka je v neposlední řadě aplikovatelná i na pracovníky se zdravotním postižením,“ komentuje následující výčet Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz.

Sleva se vztahuje na zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru, kteří:

 • jsou starší 55 let
 • pečují o dítě do 10 let
 • pečují o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I., II. nebo III.
 • se zároveň připravují na budoucí povolání studiem
 • v období 1 roku před kalendářním měsícem, za který se sleva uplatňuje, absolvovali rekvalifikaci
 • jsou zdravotně postižení
 • jsou mladší 21 let
 • a kteří pracují v rozmezí 8 až 30 hodin týdně (nevztahuje se na zaměstnance mladší 21 let).

Slevu nelze uplatnit na zaměstnance pracující na DPP nebo DPČ, na statutární zástupce firmy atd. „Podmínky pro uplatnění slevy musí být u zaměstnance splněny po celý kalendářní měsíc, nebo po část měsíce v případě vzniku pracovního poměru nebo při ukončení pracovního poměru v průběhu kalendářního měsíce,“ upozorňuje Martina Farářová manažerka HR & Payroll oddělení společnosti Mazars. Jestliže zaměstnanec u téhož zaměstnavatele vykonává více zaměstnání v pracovním poměru, náleží sleva na pojistném jen z jednoho zaměstnání; limit počtu hodin platí pro všechna tato zaměstnání dohromady.

V případě, že zaměstnanec pracuje u více zaměstnavatelů, náleží sleva za kalendářní měsíc pouze jednomu zaměstnavateli. To, zda pro konkrétní fyzickou osobu má už nějaký zaměstnavatel evidován záměr uplatňovat slevu na pojistném, si bude moci zaměstnavatel ověřit po svém přihlášení do ePortálu ČSSZ, a to prostřednictvím nové služby „Evidence záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance“. Sleva na pojistném za zaměstnance nenáleží, pokud:

 •  je vyměřovací základ zaměstnance ze všech pracovních poměrů vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy (tj. 60 486 korun)
 • je vyměřovací základ zaměstnance ze všech pracovních poměrů připadajících na jednu hodinu vyšší než 1,15 procenta průměrné mzdy (463,73 koruny)
 • je odpracovaná doba ze všech pracovních poměrů vyšší než 138 hodin.

Sleva na pojistném se zaokrouhluje na celé koruny nahoru a je možné ji poprvé uplatnit za měsíc únor 2023 (tj. ve výplatním termínu v březnu 2023).

Uplatnění slevy na pojistném za zaměstnance musí zaměstnavatel elektronicky oznámit ČSSZ prostřednictvím nového e-podání „Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance“, a to nejdříve 1 měsíc přede dnem, od kterého bude slevu na pojistném uplatňovat a nejpozději ve lhůtě pro podání přehledu o výši pojistného za kalendářní měsíc, za který slevu na pojistném za tohoto zaměstnance uplatňuje. Oznámení nelze podat dříve než podání o nástupu zaměstnance do zaměstnání.

Autor: onk

Daňové přiznání

Termín pro daňové přiznání 2023

Daňové přiznání za rok 2022 se podává v roce 2023. Do kdy podat daňové přiznání? Termíny pro daně by si měl nastudovat každý daňový poplatník, ať už se jedná o zaměstnance nebo OSVČ. Projděte si také termíny, do kdy podat opravné a dodatečné daňové přiznání a jaký je mezi nimi rozdíl. Podnikatele by měl zajímat kompletní daňový kalendář na rok 2023.

Daňové přiznání: Jak ho vyplnit a podat

Deník E15 připravil informace o tom, jak podat daňové přiznání 2023. Je důležité si uvědomit, že daňové přiznání v roce 2023 je třeba vyplnit za rok 2022. Podat daňové přiznání můžete písemně, fyzicky nebo online. K tomu, abyste podali daňové přiznání online, je potřeba datová schránka. Vyplatí se také vědět, kdo nemusí podat daňové přiznání v roce 2023.

Daně 2023: Novinky a změny

Pro daně, zálohy a odvody se toho v roce 2023 mnohé změnilo. Daňové změny a novinky zahrnují paušální daň, nové zálohy na sociální a zdravotní pojištění, windfall tax, čili daň z neočekávaných zisků, změny však postihly i DPH a vybrané limity, byť sazby daně z příjmu se oproti roku 2022 například nemění.

Formuláře pro daňové přiznání

Formuláře pro daně v roce 2023 si můžete stáhnout online na našich stránkách. Ocení je zaměstnanci, studenti i OSVČ. K dispozici jsou daňové formuláře pro fyzické i právnické osoby. Stáhněte si formuláře pro daňové přiznání na našich stránkách. Formuláře pro daně fungují v Excelu. Daňové šablony respektují soukromí uživatelů, neodesílají žádná data na servery a jsou tedy naprosto bezpečné.

Daně pro OSVČ

Živnostníci si musí daně a daňové přiznání pečlivě hlídat. Projděte si proto našeho průvodce, pokrývající téma daň z příjmu pro OSVČ. Pokud jste během roku 2022 pracovali jako živnostníci na IČO, projděte si naše rady a tipy, jak má řešit daně OSVČ a zaměstnanec v jedné osobě. Pro podnikatele je tu i naše online kalkulačka pro výpočet daně a čistého zisku za rok 2022.

Daň z nemovitosti

Kapitolu samu pro sebe představuje daň z nemovitých věcí. Jaký platí termín? Kde najít daňový formulář? Jak a do kdy ho podat? Jak na výpočet? Jak správně vyřešit daně, vám poradí náš průvodce pro daň z nemovitosti.

Daňové slevy

Důležitou součástí daňového přiznání, kterou by měl znát každý daňový poplatník, představují slevy na daních. Je jich spousta - sleva na poplatníka, sleva na dítě, sleva na manželku, sleva na důchodce, sleva na studenta a další. Snižte si své daně, vyplňte daňové přiznání správně.

Daně a studenti

Daňové přiznání musí řešit i někteří studenti. Měli jste brigády, DPČ nebo zkrácený úvazek? I těch se týkají daně. Projděte si proto informace, kdy daňové přiznání podává student.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery