Smlouva na DPČ: Výpočet mzdy, odvodů a jak se liší od DPP

DPČ: Smlouva a jak na výpočet čisté mzdy

DPČ: Smlouva a jak na výpočet čisté mzdy Zdroj: Profimedia

Máte pravidelnou vedlejší činnost v rozsahu do 20 hodin týdně a měli byste ji rádi i dobře zasmluvněnou? Pak vás jistě budou zajímat podrobnosti k dohodě o pracovní činnosti. Často ji využívají třeba studenti, důchodci nebo maminky na rodičovské. Čím se liší od dohody o provedení práce? Jak se počítá a co by měla obsahovat smlouva?

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) se využívá především u přivýdělků, zkrácených úvazků a nejrůznějších brigád. Proč? To si hned shrneme na následujících řádcích. Konkrétně se v článku dozvíte:

Co je práce na DPČ

DPČ je v našem českém pracovním právu zvláštní forma základního pracovněprávního vztahu – vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, která není pracovním poměrem. O podmínkách a pravidlech DPČ pojednává zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Jak zaměstnavateli, tak zaměstnanci přináší hned několik výhod. Je jednoduchá administrativně a lehce vypověditelná. Dohodu může zaměstnanec a zaměstnavatel ukončit i bez udání důvodu a výpověď činí 15 dní.

Zaměstnavatel může navíc přispívat zaměstnanci na legislativou podporované finanční produkty (např. doplňkové penzijní spoření) s daňovými výhodami. Pro zaměstnance jsou také jistě zajímavě úlevy na odvodech na zdravotní a sociální pojištění.

Počet hodin u DPČ. Jaký je limit?

Na základě dohody o pracovní činnosti může zaměstnanec pro zaměstnavatele odpracovat maximálně polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Při 40hodinovém pracovním týdnu to je tedy 20 hodin. 

Na dodržování odpracovaného času je potřeba dohlížet. Průměr se počítá za celý rok nebo po celou dobu uzavření DPČ, pokud je kratší než rok. U jednoho zaměstnavatele přitom můžete mít uzavřenou jen jednu dohodu. To se týká i případné dohody o provedení práce (DPP), pokud jsou obě práce stejně druhově vymezené. Při překročení hodin v režimu DPČ hrozí pokuta ve výši až dvou milionů korun.

Co se týče finančního limitu, tak Dohoda nesmí být nižší než minimální mzda - tedy hodinová odměna vycházející z minimální mzdy (minimální mzda pro rok 2023 činí 17 300 kč, tedy 103,80 Kč za hodinu).

DPČ a DPP: Jaké jsou rozdíly?

Zatímco dohoda o pracovní činnosti se uzavírá spíše u pravidelných činností, dohoda o provedení práce se uzavírá zpravidla při jednorázové činnosti. Ta nesmí přesáhnout 300 hodin ročně. 

U DPP se při odměně do 10 000 korun měsíčně neplatí sociální a zdravotní pojištění. Odvádí se jen srážková daň ve výši 15 procent.

U DPČ se neodvádí zdravotní a sociální pojištění při odměně do 3999 korun. V letošním roce došlo k navýšení limitu pro odvody, ale o tom až později. 

Výhodou DPČ je také trochu větší volnost ve stanovení práce. Zatímco u DPP stanovujete konkrétní práci, u DPČ se sjednává pracovní činnost - například administrativa, úklid, účetnictví atd.

Práce na DPP v roce 2023 >>>

Sociální a zdravotní pojištění u DPČ

Zatímco ještě v loňském roce činil limit odměny pro odvod sociálního a zdravotního pojištění 3500 korun, od letošního roku se tento limit zvýšil na 4000 korun. Od této částky je již potřeba platit sociální a zdravotní pojištění a daň již není srážková, ale zálohová. Jestliže máte u vícero zaměstnavatelů více dohod, pak se počítá každá zvlášť. 

Pozor si ale dávejte na dvě věci. První je, že v dohodě se uzavírá měsíční výdělek. Jestliže ale v jednom měsíci překročíte stanovený limit pro odvod sociálního a zdravotního, musíte sociální pojištění zaplatit, protože se počítá s reálným výdělkem. U zdravotního pojištění se řídíte podle výdělku stanoveného ve smlouvě.

Druhou věcí je, že pokud nejste státní pojištěnec a přitom je DPČ vaší jedinou prací, pak v takovém případě byste museli i při výdělku pod daný limit platit zdravotní pojištění. To dělá 13,5 procenta z minimální mzdy. V roce 2023 tato výše činí 2336 korun.

Mezi státní pojištěnce patří:

 • nezaopatřené děti,
 • poživatelé starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých nebo sirotčích důchodů,
 • na mateřské nebo rodičovské dovolené, respektive pobíráte peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek,
 • uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce, 
 • osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované, a to za podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a nejde o poživatele starobního důchodu, invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani o poživatele rodičovského příspěvku nebo o nezaopatřené dítě,
 • osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
 • osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III anebo stupni IV a osoby pečující o osoby mladší deset let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I,
 • osoby celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku.

DPČ: Jak na výpočet čisté mzdy

Z hrubé odměny je do částky 3999 korun sražena srážková daň ve výši 15 procent. Sociální a zdravotní pojištění se neplatí. Jestli je odměna od 4000 korun výše, pak je potřeba zaplatit zdravotní pojištění ve výši 4,5 procenta a 6,5 procenta sociální pojištění. Dále i zálohová daň ve výši 15 procent.

Uplatnit lze i daňové úlevy a slevu na poplatníka, která v roce 2023 činí 30 840 korun, měsíčně 2570 korun. Dávejte ale pozor na to, že prohlášení k dani a slevu na poplatníka lze uplatnit jen u jednoho zaměstnavatele.

Podívejme se na konkrétní příklady:

Důchodkyně, dvě DPČ u dvou zaměstnavatelů

 • Hrubá odměna 1: 20 000 Kč (zde uplatňuje prohlášení k dani a slevu na poplatníka)
 • Sražená daň: (15 % z 20 000) - 2570 Kč sleva na poplatníka = 430 Kč
 • Zdravotní pojištění: 4,5 % z 20 000 = 900 Kč
 • Sociální pojištění: 6,5 % z 20 000 = 1300 Kč
 • Čistá mzda: 17 370 Kč
 • Hrubá odměna 2: 10 000 Kč
 • Sražená daň: 15 % z 10 000 Kč = 1500 Kč (sleva na dani byla uplatněna u prvního zaměstnavatele)
 • Zdravotní pojištění: 4,5 % z 10 000 = 450 Kč 8050
 • Sociální pojištění: 6,5 % z 10 000 = 650 Kč
 • Čistá mzda: 7400 Kč

V obou případech je hrubá mzda vyšší než 4000 korun, takže paní odvádí sociální i zdravotní pojištění. Za rok 2022 si bude muset paní podat sama daňové přiznání, protože bude pracovat během roku 2022 pro dva zaměstnavatele současně alespoň v jednom kalendářním měsíci a z obou zaměstnání jí bude odvedena zálohová daň z příjmu.

Student, DPČ - bez odvodu na sociální a zdravotní

Student Jan si přivydělává pro zaměstnavatele na základě dohody o pracovní činnosti.

Hrubá měsíční odměna: 3500 Kč 

Jelikož podepsal růžový papír - prohlášení k dani a uplatňuje slevu na poplatníka, nebude mu stržena žádná srážková daň, protože je sleva vyšší než daň samotná (525 Kč je méně než sleva ve výši 2570 Kč). Zároveň je odměna vyšší než limit 4000 korun, Jan tak neplatí zdravotní ani sociální pojištění. Jeho čistá odměna činí 3500 korun.

Smlouva na DPČ: co musí obsahovat?

Dohoda o pracovní činnosti musí být sjednána vždy písemně a musí obsahovat:

 • dobu, na kterou se uzavírá - dobu lze přesně omezit, nebo může vyplynout z povahy práce. Je běžné ale DPČ uzavřít i na dobu neurčitou.
 • vymezení úkolu nebo činnosti
 • výši sjednané odměny - jestliže nechcete odvádět zdravotní a sociální pojištění, můžete do smlouvy uvést, že jde o zaměstnání malého rozsahu s odměnou nižší než 4000 korun.
 • rozsah práce 

Dále může smlouva obsahovat podle § 76 odst. 5 zákoníku práce způsob zrušení dohody, a to třeba dohodou účastníků ke sjednanému dni. Jednostranně můžete můžete zrušit smlouvu i bez udání důvodu s tím, že výpovědní lhůta činí 15 dní. Okamžitě může být  smlouva zrušena jen v případech, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Stáhněte si vzor zdarma na stránce:

Dovolená u DPČ

Na práci konanou na základě dohody o pracovní činnosti se zatím nevztahují některá ustanovení zákoníku práce, např. ohledně skončení zaměstnání, odstupného nebo dovolené. To by se ale brzy mohlo změnit díky novele zákoníku práce, která je v připomínkovém řízení.

Zaměstnavatelé budou muset podle úpravy nově poskytnout dovolenou za určitých podmínek i pracovníkům na DPP a DPČ. Podmínkou vzniku práva bude, obdobně jako je tomu nyní u pracovního poměru, že pracovněprávní vztah založený dohodou trvá minimálně čtyři týdny (nepřetržitě) a zaměstnanec odpracoval čtyřnásobek své týdenní pracovní doby.

Podle § 213 zákoníku práce se délka dovolené určí tak, že za každou celou odpracovanou týdenní pracovní dobu přísluší zaměstnanci dovolená v délce 1/52 této týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené, přičemž výsledek se vždy zaokrouhlí na celé hodiny nahoru. 

Daně a DPČ

Na pracovníky sjednané prostřednictvím DPČ se vztahuje daň ve výši 15 procent. Jestliže jste se odměnou vešli do 3999 korun, pak vám je jen sražena srážková daň a už nikde odměnu uvádět nemusíte. Pokud jste ale měli odměnu od 4000 korun výš a byla vám sražena zálohová daň, pak ji můžete zahrnout do svého daňového přiznání nebo mu zaměstnavatel provede zúčtování daně ze mzdy. 

Jestliže jste pracovali v nějakém měsíci pro více zaměstnavatelů, musíte podat po skončení roku povinně daňové přiznání. Vyžádejte si od nich Potvrzení o příjmu a všechny tyto příjmy uvedete do přiznání.