Práce na DPP v roce 2023: Limit, výpočet mzdy a dovolená

Čeká vás práce na DPP v roce 2023? Víte, co taková smlouva obnáší? (ilustrační foto)

Čeká vás práce na DPP v roce 2023? Víte, co taková smlouva obnáší? (ilustrační foto) Zdroj: Profimedia

Jste student, důchodce, máma na rodičovské, OSVČ nebo i zaměstnanec, který si chce přivydělat nějaké korunky navíc? Pak vás možná bude zajímat dohoda o provedení práce, která patří mezi velmi časté smluvní vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pro takové případy. I u této smlouvy je ale potřeba dodržet několik pravidel. Jaká?

Dohoda o provedení práce (zkráceně DPP) je forma pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem založená na písemném ujednání, které tento poměr definuje a upřesňuje. Přesná pravidla určuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. V tomto článku se konkrétně dozvíte:

Limit u DPP

Dohoda o provedení práce musí být uzavřena písemně a pro jednoho zaměstnavatele je možné odpracovat maximálně 300 hodin za rok. Je potřeba dodržet minimální hodinovou mzdu, která v roce 2023 činí 103,80 koruny za hodinu. Horní hranice měsíční odměny omezena není. Při nedodržení stanovené 300hodinové hranice hrozí pokuta až dva miliony korun. Maximální počet odpracovaných hodin se sleduje u každého zaměstnavatele zvlášť.

Velkou výhodou je, že nemusíte platit sociální a zdravotní pojištění, pokud měsíční odměna činí 10 tisíc korun a méně. Je vám jen stržena srážková daň ve výši 15 procent. V tomto případě není možné ani uplatnit žádnou slevu na dani, a to ani slevu na poplatníka. Výjimkou by bylo, pokud už máte prohlášení k dani podepsané u jiného zaměstnavatele. Na druhou stranu už jste ušetřeni od všech administrativních činností a nemusíte tuto odměnu uvádět v daňovém přiznání.

Pokud vaše hrubá odměna bude činit více než 10 tisíc korun, pak z této odměny musíte zaplatit 4,5 procenta na zdravotním pojištění a 6,5 procenta na sociální pojištění. Odvádíte také zálohovou daň ve výši 15 procent. Je důležité vzít také v potaz, jestli u daného zaměstnavatele podepíšete prohlášení k dani. Pak byste mohli využít slevy na dani. Dávejte ale pozor, prohlášení k dani je možné podepsat jen u jednoho zaměstnavatele a u něj také pak můžete uplatňovat slevy, u jiných už ne.

 

DPP a DPČ. Jaký je v nich rozdíl?

Zatímco dohoda o provedení práce se uzavírá zpravidla při jednorázové činnosti, dohoda o pracovní činnosti (DPČ) se uzavírá spíše u pravidelných činností. 

U DPČ se neodvádí zdravotní a sociální pojištění při odměně do 3999 korun, jen srážková daň ve výši 15 procent. Nad tento limit se kromě pojištění už odvádí i zálohová daň. U DPP se při odměně do 10 000 korun měsíčně neplatí sociální a zdravotní pojištění. Odvádí se jen srážková daň ve výši 15 procent.

Výhodou DPČ je také trochu větší volnost ve stanovení práce. Zatímco u DPP stanovujete konkrétní práci, u DPČ se sjednává pracovní činnost – například administrativa, úklid, účetnictví atd.

Změny v roce 2023. Dovolená u DPP ve hře?

Dohoda o provedení práce zatím nezaznamenala v roce 2023 žádné významné změny kromě zvýšené minimální hrubé mzdy za hodinu. Jestliže ale dojde ke schválení novely zákoníku práce, změní se toho poměrně dost.

Asi největší změnou by byla možnost využití dovolené i pro „dohodáře“. Pro tyto účely se uvažuje o stanovení 10hodinové pracovní doby týdně. Jestliže by v rámci dohody o provedení práce byla sjednána také účast na nemocenském pojištění, pak by vznikl nárok na ošetřovné. Musí si ale ve všech těchto případech vydělávat více než 10 tisíc korun měsíčně. 

Ve hře je také vyplácení příplatků za práci o svátcích a víkendech, příplatky za noční práci a za práci ve ztížených pracovních podmínkách.

V souladu s evropskou směrnicí o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách získají dohodáři také možnost požádat o přechod na pracovní poměr.  Podmínkou bude, aby vztah založený dohodou trval v předchozích dvanácti měsících alespoň šest měsíců. Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen do jednoho měsíce odpovědět a svou odpověď odůvodnit. 

„Nejedná se o automatickou povinnost zaměstnavatele takové žádosti vyhovět, nicméně je na něj kladen poměrně vysoký tlak ve formě písemné a odůvodněné odpovědi v určité lhůtě,“ uvedl již dříve pro E15 advokát Jakub Oliva z advokátní kanceláře ARROWS.

Čistá mzda: Výpočet u DPP včetně příkladů z praxe

Z hrubé odměny je do částky 10 000 korun sražena srážková daň ve výši 15 procent. Sociální a zdravotní pojištění se neplatí. Jestli je odměna vyšší než 10 000 korun, pak je potřeba zaplatit zdravotní pojištění ve výši 4,5 procenta a 6,5 procenta sociální pojištění. Dále i zálohová daň ve výši 15 procent.

Uplatnit lze i daňové úlevy a slevu na poplatníka, která v roce 2023 činí 30 840 korun, měsíčně 2570 korun. Dávejte ale pozor na to, že prohlášení k dani a slevu na poplatníka lze uplatnit jen u jednoho zaměstnavatele.

Podívejme se na konkrétní příklady:

Zaměstnání a navíc DPP s výdělkem do 10 000 korun, 33 let (příklad)

 • Hrubá odměna: 8000 korun (je do limitu, tak se neplatí sociální a zdravotní pojištění)
 • Prohlášení k dani je podepsáno u hlavního zaměstnavatele, pro přivýdělek na dohodu o provedení práce tak již nemůže podepsat prohlášení k dani. Je sražena srážková daň.
 • Sražená daň: 15 procent z 8000 = 1200 korun
 • Čistá mzda: 6800 korun

Student, DPP s výdělkem vyšším než 10 000 korun

 • Hrubá odměna: 20 000 korun (zde uplatňuje prohlášení k dani a slevu na poplatníka)
 • Sražená daň: (15 procent ze 20 000) − 2570 korun sleva na poplatníka − 335 korun studentská sleva = 95 korun
 • Zdravotní pojištění: 4,5 procenta z 20 000 = 900 korun
 • Sociální pojištění: 6,5 procenta ze 20 000 = 1300 korun
 • Čistá mzda: 17 705 korun

Smlouva a co v ní nesmí chybět

Dohod můžete mít podepsáno hned několik, a to i u jednoho zaměstnavatele, ale musí být každá na jiný druh vykonávané činnosti. Potřeba si je pohlídat především počet odpracovaných hodin v roce (méně než 300 hodin) a odměna za vykonanou činnost. V dohodě by určitě neměl chybět:

 • Název dokumentu
 • Identifikace zaměstnavatele (jméno a příjmení nebo název společnosti, IČO, adresa sídla, případně jméno zastupující osoby)
 • Identifikace zaměstnance (jméno a příjmení, datum narození nebo rodné číslo, adresa trvalého bydliště)
 • Druh vykonávané práce
 • Výše sjednané odměny a rozsah práce
 • Možnosti ukončení DPP (není povinné, pravidla popisuje i zákoník práce).
 • Závěrečná ujednání
 • Datum a místo podpisu zaměstnance a zaměstnavatele
 • Podpis zaměstnance a zaměstnavatele

Výpověď

Jestliže jste si ve smlouvě nestanovili pravidla pro výpověď, řídíte se vždy zákoníkem práce, který udává tři možnosti ukončení pracovního poměru:

1. Dohoda o ukončení dohody o provedení práce

Dohodu musí odsouhlasit jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec. V této dohodě si i určíte datum ukončení spolupráce. Zaměstnavatel může ukončení dohodou odmítnout, pak byste museli podat výpověď. Dohoda o ukončení by měla být opět sepsána písemně s tím, že jedna kopie zůstává vám a druhá zaměstnavateli. Zákoník práce vám umožňuje ukončit dohodu i s udáním důvodu.

2. Výpověď dohody o provedení práce 

Druhou možností je výpověď zaměstnavateli. Výpovědní lhůta v těchto případech činí 15 dnů a začíná dnem, kdy byla výpověď písemně podána. Po těchto 15 dní musí zaměstnanec pracovat dle rozsahu dané ve smlouvě.

3. Okamžité zrušení dohody o provedení práce

Někdy nastanou situace, kdy potřebujete zaměstnanec nebo zaměstnavatel ukončit dohodu hned. Například když zaměstnanec nedostane do 15 dnů po splatnosti mzdu nebo ze zdravotních důvodů. Naopak zaměstnavatel může ukončit spolupráci, pokud zaměstnanec hrubým způsobem porušuje své pracovní povinnosti.

Daňové přiznání 2023 (VIDEO)

Video placeholde
Daňové přiznání 2023 • Videohub