Důchodové a sociální pojištění v roce 2021 v příkladech | E15.cz

Sociální pojištění v roce 2021 v příkladech

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

V roce 2021 odvádějí někteří občané jiné částky na sociálním pojištění než v roce 2020. Podívejme se v praktických příkladech, komu platba sociálního pojištění podražila.

Zaměstnanci odvádí na sociálním pojištění 6,5 procenta z hrubé mzdy, dalších 24,8 procenta za ně odvádí zaměstnavatel. Roční sociální pojištění u OSVČ činí 29,2 procenta z vyměřovacího základu. Sazby sociálního pojištění se meziročně nezměnily, odvody většiny zaměstnanců budou stejně vysoké.

Příklad: Zaměstnanec v pracovním poměru

Zaměstnanec Pavel má hrubou mzdu 40 000 korun. Na sociálním pojištění mu bude v roce 2021 jeho zaměstnavatelem sraženo 2 600 korun (40 000 korun x 6,5 procenta) a zaměstnavatel za něj zaplatí 9 920 korun (40 000 korun x 24, 8 procenta). Na sociálním pojištění zaplatí pan Pavel v roce 2021 stejnou částku jako v roce 2020.

Kalkulačka: Výpočet čisté mzdy >>>

Na sociálním pojištění však mohou ušetřit zaměstnanci pracující na dohodu o pracovní činnosti. Více na sociálním pojištění zaplatí lidé s nadstandardními příjmy, OSVČ platící minimální zálohu, většinou OSVČ platící paušální daň nebo občané platící si dobrovolné důchodové pojištění.

Příklad: Práce na dohodu o pracovní činnosti

Paní Jitka je v řádném starobním důchodu a přivydělává si prací na dohodu o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou 3 400 korun. V roce 2020 jí bylo z hrubé odměny odvedeno sociální pojištění, v roce 2021 již nikoliv. V roce 2021 se sociální pojištění z dohody o pracovní činnosti neplatí, pokud je hrubá měsíční odměna 3 499 korun a méně (v roce 2020 to bylo 2 999 korun a méně).

Příklad: Zahájení podnikání

Pan Milan zahájí v dubnu 2021 hlavní samostatnou výdělečnou činnost. V prvním roce bude platit minimální zálohu na sociálním pojištění, která činí 2 588 korun. V roce 2020 činila minimální měsíční záloha 2 544 korun. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placena alespoň minimální měsíční záloha, i když je OSVČ ve ztrátě.

Kalkulačka: Věk odchodu do důchodu >>>

Příklad: Dobrovolná účast na paušální dani

Živnostnice Jana chtěla omezit papírování a daňové starosti na minimum, a protože splňuje zákonné podmínky pro dobrovolnou účast na paušální dani (tj. zejména roční příjmy do 1 milionu korun), tak se přihlásila začátkem ledna k paušální dani. V rámci jedné měsíční platby ve výši 5 469 korun tak platí sociální pojištění 2 976 korun, zdravotní pojištění 2 393 korun a daň z příjmu 100 korun. Paní Jana bude mít platbu na sociální pojištění nepatrně vyšší, než odpovídá jejímu skutečnému zisku, ale snížení povinné administrativy jí za to stojí. Současně bude mít tento krok pro paní Janu pozitivní vliv na budoucí výpočet státního důchodu.

Příklad: Vysoké příjmy nad limit

Manažerka Daniela měla za rok 2020 hrubou mzdu 2 000 000 korun, stejnou hrubou mzdu bude mít i za rok 2021. Sociální pojištění se platí pouze do dosažení maximálního vyměřovacího základu. Z částky nad strop již sociální pojištění neplatí zaměstnanec ani zaměstnavatel. Pro celý rok 2020 byla maximálním vyměřovacím základem částka 1 672 080 korun, pro celý rok 2021 se maximální vyměřovací základ zvyšuje na 1 701 168 korun. Paní Daniela tedy zaplatí za rok 2021 více na sociálním pojištění 1 891 korun (1 701 168 korun - 1 672 080 korun) x 6,5 procenta). Zaměstnavatel paní Daniely zaplatí více na sociálním pojištění více o 7 214 Kč (1 701 168 korun - 1 672 080 korun) x 24,8 procenta). 

Příklad: Platba dobrovolného důchodového pojištění

Pan Michal má vysoké příjmy z nájmu ze zděděných nemovitostí, žádné jiné příjmy pan Michal nemá. Pro důchodové účely nesplňuje pan Michal ani žádnou z náhradních dob pojištění. Z příjmů z nájmů dle § 9 zákona o dani z příjmu se sice sociální pojištění neplatí, ale pan Michal s ohledem na přiznání starobního důchodu si dobrovolně platí důchodové pojištění. V opačném případě by neměl pan Michal dané období hodnocené pro důchodové účely a mohl by mít v budoucnu dokonce problém s přiznáním státního důchodu. Dle aktuální legislativy musí žadatelé o starobní důchod získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let, aby jim mohl být starobní důchod přiznán. Minimální dobrovolné důchodové pojištění v roce 2021 se přitom zvyšuje o 43 korun na 2 482 korun.

Autor: Petr Gola

Daňové přiznání

Daňové přiznání musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. 

Termíny Sociální pojištění Zdravotní pojištění Kalkulačky Formuláře Přehled o příjmech a výdajích Výpočet čisté mzdy Daň z nemovitosti Slevy na dani Brigáda a daně Dodatečné daňové přiznání Kdo nemusí podávat daňové přiznání OSVČ

Daňové přiznání

Daňové přiznání za rok 2020 musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. Povinnost se týká všech s příjmy nad 15 tisíc korun, kteří nejsou osvobozeni od daně z příjmu.

V našem přehledu termínů najdete, kdy se jednotlivé daně platí a jak lze odevzdání daňového přiznání oddálit. Termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2021 byl stanoven na 1. dubna 2021. Z důvodu pandemie koronaviru se mohou podmínky měnit, proto doporučujeme termíny hlídat. Pokud jste OSVČ, myslete na to, že společně s daňovým přiznáním musíte odevzdat i Přehledy o příjmech a výdajích.

V daňovém přiznání a výpočtu čisté mzdy lze uplatňovat daňová zvýhodnění a slevy na dani.

S podáním daňového přiznání vám pomůžou i naše kalkulačky.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video