Sociální pojištění v příkladech | E15.cz

Sociální pojištění: Víte, dokdy odevzdat přehled o příjmech?

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Z důvodu epidemie koronaviru bylo umožněno bez sankcí odevzdat přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 až do 18. 9. 2020, ale s podmínkou úhrady nedoplatku pojistného za rok 2019 do tohoto prodlouženého termínu.

Za zaměstnance odvádí sociální pojištění jejich zaměstnavatel, z hrubé mzdy je zaměstnanci odvedeno sociální pojištění v sazbě 6,5 procenta a dalších 24,8 procenta na sociálním pojištění odvádí za zaměstnance zaměstnavatel. Při výpočtu sociálního pojištění se neuplatňují žádné slevy a odpočty a měsíčními srážkami sociálního pojištění při výpočtu čisté mzdy jsou povinnosti ohledně odvodu sociálního pojištění splněny.

Sazba sociálního pojištění

Při výkonu samostatné výdělečné činnosti alespoň po část roku 2019 je však nutné vyplnit a odevzdat na místně příslušné OSSZ přehled o příjmech a výdajích. Z důvodu epidemie koronaviru bylo umožněno bez sankcí odevzdat přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 až do 18. 9. 2020, ale s podmínkou úhrady nedoplatku pojistného za rok 2019 do tohoto prodlouženého termínu. Sazba sociálního pojištění je 29,2 procenta z vyměřovacího základu. Podívejme se v praktických příkladech na výpočet sociálního pojištění za rok 2019.

Nulové pojistné z vedlejší činnosti

Paní Simona vykonávala po celý rok 2019 vedlejší samostatnou výdělečnou činnosti. Po celý rok 2019 pobírala paní Simona starobní důchod. Hrubý zisk ze samostatné výdělečné činnosti, tedy příjem ponížen o výdaje, činí 69 480 korun. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální pojištění ze samostatné činnosti neplatí, pokud je hrubý zisk do limitu. Pro celý kalendářní rok 2019 je limitem částka 78 476 korun.

Paní Simona má hrubý zisk do limitu, proto ji nevzniká povinnost platit sociální pojištění. V praxi se nejčastěji o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti jedná při výkonu samostatné činnosti při zaměstnání, při studiu, při pobírání důchodu nebo během rodičovské dovolené. I při nulovém sociálním pojištění za rok 2019 je nutné odevzdat na místně příslušné OSSZ přehled o příjmech a výdajích.

Minimální sociální pojištění

Pan David vykonával po celý rok 2019 hlavní samostatnou výdělečnou činnost a dosáhl hrubého zisku 138 600 korun. Skutečný vyměřovací základ je polovina daňového základu. Pan David má tedy skutečný vyměřovací základ ve výši 69 300 korun. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být sociální pojištění vypočteno vždy alespoň z minimálního vyměřovacího základu, kterým je pro rok 2019 částka 98 100 korun. Sociální pojištění za rok 2019 pana Davida činí tedy 28 646 korun (29,2 procenta z 98 100 korun). Od vypočteného ročního sociálního pojištění se odečtou zaplacené zálohy.

Skutečný vyměřovací základ

Podnikatelka Klára dosáhla za rok 2019 hrubého zisku 568 400 korun. Paní Klára vykonávala po celý rok 2019 hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Skutečný vyměřovací základ je vyšší než minimální vyměřovací základ, a proto se sociální pojištění bude počítat ze skutečného vyměřovacího základu. Sociální pojištění za rok 2019 činí tedy 82 987 korun (568 400 korun x 50 procent x 29,2 procenta). Na zálohách zaplatila paní Klára částku 81 420 korun, nedoplatek na sociálním pojištění za rok 2019 činí 1 567 korun.

Maximální sociální pojištění

Hrubý zisk za rok 2019 podnikatelky Kateřiny činí 5 250 500 korun. Skutečný vyměřovací základ 2 625 250 korun je vyšší než maximální vyměřovací základ 1 569 552 korun, proto se sociální pojištění za rok 2019 bude počítat z maximálního vyměřovacího základu. Roční sociální pojištění podnikatelky Kateřiny činí tedy 458 310 korun (1 569 552 korun x 29,2 procenta). Od vypočteného sociálního pojištění si paní Kateřina odečte zaplacené zálohy během roku 2019.

Autor: Petr Gola

Daňové přiznání

Daňové přiznání musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. 

Termíny Sociální pojištění Zdravotní pojištění Kalkulačky Formuláře Přehled o příjmech a výdajích Výpočet čisté mzdy Daň z nemovitosti Slevy na dani Brigáda a daně Dodatečné daňové přiznání Kdo nemusí podávat daňové přiznání OSVČ

Daňové přiznání

Daňové přiznání za rok 2020 musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. Povinnost se týká všech s příjmy nad 15 tisíc korun, kteří nejsou osvobozeni od daně z příjmu.

V našem přehledu termínů najdete, kdy se jednotlivé daně platí a jak lze odevzdání daňového přiznání oddálit. Termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2021 byl stanoven na 1. dubna 2021. Z důvodu pandemie koronaviru se mohou podmínky měnit, proto doporučujeme termíny hlídat. Pokud jste OSVČ, myslete na to, že společně s daňovým přiznáním musíte odevzdat i Přehledy o příjmech a výdajích.

V daňovém přiznání a výpočtu čisté mzdy lze uplatňovat daňová zvýhodnění a slevy na dani.

S podáním daňového přiznání vám pomůžou i naše kalkulačky.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video