OSVČ a zdravotní pojištění za rok 2019 | E15.cz

OSVČ, koronavirus a zdravotní pojištění za rok 2019

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 je nutné odevzdat příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do 3. 8. 2020, z důvodu epidemie koronaviru se termín posunul o tři měsíce. Podívejme se na 5 vybraných příkladů.

Ze zisku ze samostatné výdělečné činnosti musí být vždy zaplaceno zdravotní pojištění. Jak se liší výpočet za rok 2019 u hlavní a vedlejší činnosti? Jak vysoké je minimální zdravotní pojištění?

Na výpočet zdravotního pojištění ze samostatné výdělečné činnosti v roce 2019 má vliv, zdali se jednalo o hlavní či vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, jak vysoký byl hrubý zisk a jestli se samostatná výdělečná činnost vykonávala po celý rok 2019. Sazba zdravotního pojištění je vždy 13,5 procenta z vyměřovacího základu.

1) Minimální zdravotní pojištění za celý rok

Živnostnice Jitka vykonávala po celý rok 2019 hlavní samostatnou výdělečnou činnost a dosáhla hrubého zisku (příjmu poníženého o výdaje) 315 600 korun. Skutečný vyměřovací základ, tj. polovina daňového základu, činí 157 800 korun. Skutečný vyměřovací základ má však paní Jitka nižší než minimální vyměřovací základ.

Za celý kalendářní rok 2019 činí minimální vyměřovací základ 196 194 korun. Zdravotní pojištění za rok 2019 se bude tedy počítat z minimálního vyměřovacího základu. Zdravotní pojištění za rok 2019 tedy činí 26 487 korun (196 194 korun x 13,5 procenta).

2) Minimální zdravotní pojištění za část roku

Pan David vykonával hlavní samostatnou výdělečnou činnost od ledna do dubna 2019. Od května 2019 je zaměstnancem, samostatnou výdělečnou činnost ke konci dubna ukončil. Přestože pan David již není osobou samostatně výdělečně činnou, tak musí za rok 2019 podat u své zdravotní pojišťovny přehled o příjmech a výdajích za rok 2019. Hrubý zisk za první čtyři měsíce činí 52 400 korun.

Minimální zdravotní pojištění za čtyři měsíce však činí 65 398 korun, protože minimální vyměřovací základ za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti v roce 2019 činí 16 349,50 koruny. Zdravotní pojištění ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2019 je tedy 8 829 korun (65 398 korun x 13,5 procenta).

3) Hlavní činnost a skutečný vyměřovací základ

Podnikatelka Simona má zisk za rok 2019 ve výši 912 400 korun. Skutečný vyměřovací základ 456 200 korun je vyšší než minimální vyměřovací základ. Zdravotní pojištění za rok 2019 se bude počítat ze skutečného vyměřovacího základu a činí 61 587 korun (456 200 korun x 13,5 procenta).

4) Vedlejší činnost po část roku

Pan Roman byl po celý rok 2019 zaměstnancem a vykonávaná samostatná výdělečná činnost byla pro něj vedlejší samostatnou výdělečnou činností. Hrubý zisk za celý kalendářní rok 2019 činí 63 760 korun. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se zdravotní pojištění počítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu. Roční zdravotní pojištění činí tedy 4 304 korun (63 760 korun x 50 procent x 13,5 procenta).

5) Vedlejší samostatná činnost po část roku

Paní Karolína vykonává od září 2019 ke svému zaměstnání ještě hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý zisk za tyto čtyři měsíce činil 101 600 korun. Zdravotní pojištění ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2019 činí tedy 6 858 korun (101 600 korun x 50 procent x 13,5 procenta).

Přestože paní Karolína vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost pouze čtyři měsíce, tak zaplatí na zdravotním pojištění více než pan Roman ze čtvrtého příkladu, který vykonával vedlejší samostatnou výdělečnou činnost po celý kalendářní rok 2019. Výši zdravotního pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti ovlivňuje pouze dosažený hrubý zisk a nikoliv počet měsíců výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

Zaplacené zálohy

Od vypočteného ročního zdravotního pojištění se vždy odečtou zaplacené zálohy a případný nedoplatek, kdy roční zdravotní pojištění je vyšší než zaplacené zálohy je nutné uhradit do 8 dní od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích. Jestliže byly zálohy vyšší než roční zdravotní pojištění, potom si OSVČ mohou zvolit, zdali si nechají přeplatek zaslat na účet nebo použijí přeplatek na úhradu nový měsíčních záloh.

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka