Spoření na penzi a daně za rok 2021 v příkladech

Daňové přiznání a spoření na penzi

Daňové přiznání a spoření na penzi Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

Daňové přiznání OSVČ
2
Fotogalerie

OSVČ by si měly spořit na důchod více než zaměstnanci, protože mají státní důchody ve většině případů výrazně nižší. Spoření v penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření přináší i daňovou úsporu. Podívejme se v praktických příkladech, jak je to za rok 2021?

Aktuálně lze uzavřít pouze smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, přesto je legislativní úprava shodná pro smlouvy o penzijním připojištění i doplňkovém penzijním spoření. Základ daně snižují měsíční vklady na smlouvu nad tisíc korun měsíčně během roku 2021, přičemž je možné si snížit základ daně maximálně o 24 tisíc korun.

Příklad: Nízký zisk = žádná úspora

Pro živnostníka Jakuba byl rok 2021 finančně neúspěšný, po několika velmi ziskových letech dosáhl hrubého zisku pouze 185 tisíc korun. Přesto si stále spořil na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření 2 tisíce korun. Přestože si může pan Jakub snížit daňový základ za rok 2021 o 12 tisíc korun, tak mu to žádnou daňovou úsporu nepřinese.

Při hrubém zisku 185 tisíc korun totiž neplatí nic na dani z příjmu fyzických osob bez ohledu na další okolnosti, neboť každý daňový poplatník má nárok na slevu na poplatníka ve výši 27 840 korun. Sleva na poplatníka je tak vyšší než vypočtená daň z příjmu 27 750 korun (185 tisíc korun x 15 procent) a po odečtu je daň z příjmu nulová. Sleva na poplatníka snižuje vypočtenou daň z příjmu maximálně do nuly.

Příklad: Spoření do limitu pro odpočet

Paní Jana vykonává samostatnou výdělečnou činnost a měsíčně si spoří v doplňkovém penzijním spoření tisíc korun na důchod. Do měsíční úložky tisíc korun je doplňkové penzijní spoření podporováno státem formou státního příspěvku. Paní Jana si tedy daňový základ za rok 2021 nesníží.

Příklad: Účast na paušální dani = žádný odpočet

Živnostník Lukáš vstoupil od začátku roku 2021 do daňového paušálního režimu, což byla významná daňová novinka roku 2021. Vstupem do paušálního režimu a pravidelnou měsíční platbou ve výši 5 469 korun (zahrnuje platbu sociálního pojištění, zdravotního pojištění i daně z příjmu ve výši 100 korun) má pan Lukáš splněny všechny daňové povinnosti za rok 2021, žádná úleva již není možná. Měsíční úložka pana Lukáše ve výši 1 900 korun na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření tedy již nemá žádný vliv na výpočet daně z příjmu.

Příklad: Maximální daňový odpočet

Podnikatel Karel si spoří v doplňkovém penzijním spoření 3 tisíce korun měsíčně, dosáhne tedy na maximální daňový odpočet ve výši 24 tisíc korun. Základ daně si tedy sníží o 24 tisíc korun a k daňovému přiznání doloží i potvrzení od penzijní společnosti.

Příklad: Daňová úspora 3 600 korun

Podnikatelka paní Helena má hrubý roční zisk 840 tisíc korun. V daňovém přiznání uplatní slevu na poplatníka ve výši 27 840 korun a daňový odpočet u doplňkového penzijního spoření v maximální částce 24 tisíc korun (paní Helena si spoří 5 tisíc korun měsíčně).

  • Bez daňového odpočtu u doplňkového penzijního spoření by paní Helena zaplatila na dani z příjmu fyzických osob 98 160 korun (840 tisíc korun x 15 procent) - 27 840 korun).
  • Při využití daňového odpočtu u doplňkového penzijního spoření zaplatí paní Helena na dani z příjmu fyzických osob 94 560 korun (840 tisíc korun - 24 tisíc korun) x 15 procent - 27 840 korun)

Spoření v doplňkovém penzijním spoření přináší paní Heleně daňovou úsporu ve výši 3 600 korun.

Příklad: Daňová úspora 5 520 korun

Podnikatelka paní Aneta má hrubý zisk za rok 2021 ve výši 2,4 milionu korun. Z částky nad daňový základ ve výši 1 701 168 korun se odvádí 23procentní sazba daně z příjmu. Paní Aneta využije při výpočtu daňové povinnosti slevu na poplatníka a daňový odpočet u doplňkového penzijního spoření.

  • Bez daňového odpočtu u doplňkového penzijního spoření by paní Aneta zaplatila na dani z příjmu fyzických osob 388 067 korun.
  • Při využití daňového odpočtu u doplňkového penzijního spoření zaplatí paní Aneta na dani z příjmu fyzických osob 382 547 korun.

Spoření v doplňkovém penzijním spoření přináší paní Anetě daňovou úsporu ve výši 5 520 korun. Daňová úspora paní Anety je vyšší, neboť si snižuje daňový základ v druhém daňovém pásmu, kde je vyšší sazba daně z příjmu.