Daňové přiznání a dary: Za rok 2021 si můžete snížit základ daně až o 30 procent

Daňové přiznání OSVČ

Daňové přiznání OSVČ Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

Moje daně
Daňové přiznání OSVČ
Daňové přiznání OSVČ
Daňové přiznání OSVČ
Daňové přiznání OSVČ
8
Fotogalerie

Za rok 2021 si mohou daňoví poplatníci snížit o poskytnuté dary svůj daňový základ pro výpočet daně z příjmů o mimořádně vyšší část ve výši 30 procent. Dočasnou úpravu přinesla legislativní novela z února loňského roku.

V roce 2022 se horní hranice pro odpočet darů vrací už na standardní hodnoty ve výši 15 procent. Pokud dar dobročinné organizaci poskytne právnická osoba nebo živnostník, uplatní si daňový odpis ve svém daňovém přiznání za letošní rok.

Zaměstnanci by pak měli dodat potvrzení o poskytnutých darech v loňském roce své mzdové účtárně, která se o ponížení daně ve správné výši postará. Ideálně tak mají učinit v průběhu ledna 2022, nejzazším termínem bývá zpravidla 15. únor. Účel daňově uznatelného daru, tedy toho, který si poplatník smí odečíst od základu daně, přesně vymezuje zákon o daních z příjmů. Obecně lze říci, že jde o dary, které slouží organizacím zajišťujícím služby v kultuře, sociální a humanitární oblasti, v životním prostředí, sportu nebo charitě.

Jak je to u zaměstnanců

Zaměstnanci mohou mimořádného limitu pro odpočet darů až do výše 30 procent základu daně využít za kalendářní rok 2021. Od ledna 2022 už se tato hranice vrací zpět na původních 15 procent, stejně jako tomu bylo v období před pandemií, tedy v roce 2019.

„V této souvislosti stojí za připomenutí, že pro snížení si daňového základu o poskytnuté dary za rok 2021 stále platí minimální hranice, a ta zůstává na dvou procentech,“ upozorňuje finanční poradce skupiny Partners David Kučera.

Jinak řečeno, fyzická osoba si poskytnutý dar od základu daně odečte jen za podmínky, že jeho výše přesáhne v úhrnu alespoň dvě procenta základu daně.

„Druhá možnost pro odpočet daru u zaměstnanců je, že v daném zdaňovacím období dosahuje částky minimálně jednoho tisíce korun. I pak si jej fyzické osoby odečítají, respektive se jim o uplatnění postará jejich mzdová účetní,“ doplňuje Kučera s tím, že zaměstnanec jí ale musí zavčasu dodat potvrzení o poskytnutém daru.

V této souvislosti dále připomíná, že daňový základ si mohou lidé stejně jako v předchozích letech snížit také o úroky z úvěru na pořízení si vlastního bydlení. A to až do výše 300 tisíc korun ročně.

„U nemovitostí zapsaných do katastru nemovitostí po 1. lednu 2021 se nejvýše možný daňový odpočet úroků z úvěru na vlastní bydlení snižuje na částku 150 tisíc korun za rok,“ upřesňuje.

Základ daně si ponižují i lidé zapojení do penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření až o částku 24 tisíc korun ročně. A daňový odpočet lze za určitých podmínek uplatnit i z plateb na životní pojištění, na vzdělávací kurzy a o příspěvky odborovým organizacím. Dále za dárcovství krve, tkání a orgánů.

Jak je to u firem

Stejně jako zaměstnanci mají nyní navýšenou maximální hranici pro odpočet darů až na 30 procent výše daňového základu i právnické osoby. Dříve si přitom snižovaly základ daně o poskytnuté dary nejvýše o deset procent jeho výše. Na tuto hodnotu se limit pro podnikatele vrátí již v následujícím zdaňovacím období.

„A stejně jako pro zaměstnance, i pro firmy zůstává podmínka minimální výše odečítaného daru. U firem je dolní limit standardně nastaven na minimálně dva tisíce korun,“ upozorňuje David Kučera.

Závěrem dodává, že zaměstnanci nesmí zapomenout dodat k ročnímu zúčtování daní své mzdové účetní potvrzení o poskytnutém daru, což dle něj postačí jednou do roka. Obvykle na konci kalendářního roku či v následujícím měsíci lednu. Firmy a živnostníci si oproti zaměstnancům ponižují základ daně o dary ve svých daňových přiznáních. I k nim pak ale dokládají potvrzení o jejich poskytnutí, které vydává samotný příjemce daru.