Zájem o stavební pozemky je velký | E15.cz

Zájem o stavební pozemky je velký

Pozemek v Březí nad Oslavou
Pozemek v Březí nad Oslavou
• 
ZDROJ: ÚZSVM

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Podle publikace Ceny sledovaných druhů nemovitostí, kterou vypracoval ČSÚ na základě porovnáním daňových přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, rostou ceny všech nemovitostí. Publikace sleduje jejich cenové hladiny a cenové indexy.

Ceny bytů

Ceny bytů pochopitelně rostou. „Cenový index bytů od roku 1998 stále roste, a to, kromě krizových let, od konce roku 2008 zhruba do roku 2013. V roce 2016 téměř dorovnal maximální cenovou hladinu dosaženou ve 3. čtvrtletí 2008. V roce 2017 ji podle příbuzných statistik dokonce překonal,“ uvádí měsíčník Statistika&My. Nejdražší byty jsou v Praze. Mezi lety 2014-2016 cena dosáhla 49 536 korun za m². V Brně je to 34 260 korun. Okresní a zároveň krajská města vykazují většinou vyšší cenovou hladinu než zbylé okresy kraje. Byty za nejnižší ceny seženete v okresech Ústeckého kraje. Dále pak v okresech Bruntál, Česká Lípa, Jeseník a Sokolov.

Rodinné domy

„Rodinný dům je definován jako stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. U rodinných domů (i bytových domů) se za jednotkovou cenu považuje cena za m³ (obestavěný prostor). Pro rodinné domy je nejpodstatnějším ukazatelem jednotkové ceny míra opotřebení. Čím je vyšší opotřebení, tím víc logicky klesá cena,“ vysvětluje ČSÚ. Nejdražší rodinné domy najdeme opět v Praze (7 716 korun za m³). Za hlavním městem, i když s cenami polovičními je Středočeský kraj (3 540 korun za m³). Třetí příčku obsadil Jihomoravský kraj (2 573 korun za m³). Nejlevnější domy můžeme pořídit na Vysočině (1 830 korun za m³).

Nejvíce se prodávají stavební pozemky

Stavební pozemky jsou dost často prodávány společně s další nemovitostí, třeba s rodinným domem. Kupní cena pozemku se odvodí proporcionálním poměrem z celkové kupní ceny domu s pozemkem a odhadních cen domu a pozemku. Od roku 1998 cenový index stavebních pozemků kontinuálně roste. Je ovlivněn cenami nemovitostí spojenými s pozemkem.

Nutno dodat, že ve statistikách nefigurují novostavby, které jsou od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeny. Dále pak prodeje družstevních bytů, kdy je prodej v rámci družstva a vlastník se tak v podstatě nemění.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka