Ceny pozemků se v zemích EU dost liší

Radovesické výsypky

Radovesické výsypky Zdroj: ÚZSVM

Majetek po státním podniku Státní statek Zlonic
Pozemek v Březí nad Oslavou
3
Fotogalerie

Podle údajů Eurostatu z 21. 3. 2018 se ceny pozemků v členských státech Evropské unie dost liší. Údaje se budou týkat roku 2016. Nejdražší ornou půdu měli v tomto roce v Nizozemsku. 63 tisíc EUR za hektar. To je cena nad průměrem EU. Pokud se na to podíváme z hlediska regionů, nejdražší orná půda byla v Itálii v regionu Ligurie – 108 tisíc EUR za hektar.

Naopak nejlevnější půdu bychom v roce 2016 mohli najít v Rumunsku. Zde stál hektar v průměru 1958 EUR. Ceny pozemků v čase, mezi lety 2011 až 2016, rostly v České republice (trojnásobně), Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Maďarsku (dvojnásobně). Obecně rostly ceny napříč všemi evropskými státy, i když ne tolik. Skoro všude zaplatíme více za ornou půdu než za trvalé travní porosty.

Pronájmy pozemků

Spousta zemědělců svou půdu pronajímá. I zde se dost liší ceny pronájmů. Nejdražší jsou opět v Nizozemsku. Nejlevnější potom ve Švédsku. Stejně jako u cen pozemků je pronájem trvalých luk levnější než pronájem orné půdy.