Pojištění nemovitosti na pronájem je základ pronajímání

Pojištění nemovitosti, ilustrační foto

Pojištění nemovitosti, ilustrační foto Zdroj: Shutterstock

Častý problém lidí, kteří si pořídí nemovitost na pronájem, je její nedostatečná pojistná ochrana. Základní pojistky přitom kryjí hlavní rizika, jako jsou živelní pohroma, vodovodní škody, exploze, úder blesku, pád stromu, stožáru a podobně. To ale nestačí.

Asi nikoho dnes nepřekvapí, že každý majitel nemovitosti by si ji měl pojistit. V případě její pořízení na hypotéku jde přímo o povinnost. K volitelnému pojištění patří povodeň, záplava, vandalismus, odcizení, přepětí či zkrat a podobně. Jsou tu však i další pojištění.

„Záleží vždy na zvolené pojišťovně. Některé pojišťovny chtějí, aby si majitel pojistil pouze nemovitost a odpovědnost, ale ne věci, které bude užívat nájemce, jiné pojišťovny naopak chtějí, aby měl majitel pojištěn všechny své vlastní věci, tedy nemovitost, domácnost i odpovědnost,“ vysvětluje finanční poradkyně skupiny Partners Dana Chňoupková Míchalová.

Podle ní cenu pojištění nejvíce ovlivní umístění nemovitosti. Téměř nepojistitelné, anebo za velmi vysokou částku jsou pak například stavby ve třetí a čtvrté povodňové zóně.

„Povodňové mapy pojišťovně ukazují míru rizika povodní nebo záplavy u každé z nemovitostí a podle toho pak vypočítá cenu samotného pojištění,“ dodává poradkyně s tím, že u nás pojišťovny pracují obvykle se čtyřmi povodňovými zónami.

Pojištění odpovědnosti i vybavení

Přirozenou součástí pojištění nemovitosti na pronájem by mělo být i pojištění vybavení domácnosti. To je vybavení, které pronajímatel svěřuje nájemci do užívání a nesmí ho zapomenout uvést ve smlouvě o nájmu. Ale ani tím to nekončí.

„To, co je důležité podchytit, je, aby měl vlastník i nájemník pojištěnou odpovědnost. Jedná se o případy, kdy nájemník například vytopí sousední byt nebo způsobí požár a okolní byty jsou zakouřené. Anebo když se to samé stane, je-li nemovitost neobsazena,“ upozorňuje Dana Chňoupková Míchalová.

Pro příklad uvádí všem známou, ale stále aktuální pojistnou událost, kdy nájemník nechal omylem puštěné kohoutky s vodou v době, kdy byl v bytovém domě zastaven hlavní přívod vody. Jelikož voda právě netekla, kohoutky zapomněl otočit zpátky a odešel z bytu. Po návratu domů pak zjistil, že vytopil několik sousedů a škody dosáhly stovek tisíc korun. Stačí, aby měli sousedi v bytě třeba starožitný nábytek, sbírku obrazů či orientální koberec.

„Takových situací v praxi přibývá, stačí, aby nájemníkovi zazvonil třeba jen telefon, v tu chvíli na všechno zapomíná a pojistná událost je na světě,“ říká poradkyně.

Pojištění nájemníka jako součást smlouvy

Odborníci doporučují uvést přímo do nájemní smlouvy povinnost pojištění nájemníka. Ten si přitom může pojistit své věci prostřednictvím pojištění domácnosti, odpovědnosti vůči třetím osobám a odpovědnosti z běžného života. Může si dále pojistit i odpovědnost vůči majiteli, pokud by mu neúmyslně poškodil v nájmu svěřený majetek. To znamená uzavření pojištění odpovědnosti ideálně i na pronajímané věci. Takové krytí však nenabízejí všechny tuzemské pojišťovny.

Avšak pozor: Mimo rozsah pojištěných rizik se pojišťovny liší především v limitech na některá rizika. Pokud si pojištěnec například pojistí byt na dva miliony korun, může se mylně domnívat, že všechna rizika má pojištěna na plnou hodnotu dvou milionů korun. Bohužel tomu tak není. Důležité jsou ve smlouvě konkrétně stanovené limity (ty je potřeba řešit ještě před uzavřením smlouvy). Některé pojišťovny v pohodě pojistí riziko přepětí a zkratu bez omezení, jiné stanoví limit například na 20 tisíc korun, další na 100 tisíc korun.

Co řeší pojišťovny

Při uzavírání smlouvy pojišťovny zjišťují, zda je nemovitost obývána „trvale“, či nikoliv. Obecně jde o to, aby byla nemovitost k bydlení reálně užívána například šest nebo devět měsíců v roce. V opačném případě musí klient pojišťovnu informovat, že není trvale obývána nebo je užívána pouze rekreačně. Pojišťovny se zde v přístupu ke klientům opět liší. Některé přistoupí v druhém případě ke snížení pojistných limitů, případně použijí jiný koeficient pro výpočet ceny pojištění.

Rozsah krytí rizik nikterak neovlivní ani pojištění nemovitosti pořízené na hypotéku. Je třeba ale vědět, že sjednané pojištění se vinkuluje ve prospěch financující instituce. To bývá přirozenou podmínkou čerpání úvěru na nemovitost. Pojišťovny nikdy nepojistí škody vzniklé běžným opotřebením, úmyslně nebo vzniklé postupně.