Jaká je situace českých domácností? Dokážeme něco ušetřit? | e15.cz

Jaká je situace českých domácností? Dokážeme něco ušetřit?

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Bankovní účet má 88,5 procenta domácností. Počet se zvyšuje s vyšším dokončeným vzděláním v čele domácnosti a také s přítomností druhé dospělé osoby v domácnosti. Co se týče osob se základním či nižším středním vzděláním, mají bankovní účet jen ve čtyřech z pěti případů. Naproti tomu u vysokoškoláků je to v 97 procentech případů. To, a mnoho dalšího, vyplynulo z šetření ČSÚ Životní podmínky.

Samoživitelky jsou na tom opravdu bledě. Více než polovina z nich nedokáže nic ušetřit. Celkově si dokáže nějakou částku odložit 67,1 procenta domácností. Samozřejmě čím větší jsou příjmy, tím vyšší je našetřená částka. Domácnosti s vyššími příjmy našetří třikrát více než ty nejchudší. Více ušetří i domácnosti s dvěma dospělými osobami. Pokud je v domácnosti pouze jedna dospělá osoba, do plusu se dostávají dvě třetiny takovýchto domácností.

„Přibližně polovinu celorepublikového průměru zvládnou ušetřit také některé domácnosti samoživitelek s dětmi nebo jednotlivci ve věku 65 a více let. Oproti nim dokážou jak dvojice bez dětí, tak i dvojice s dětmi ušetřit měsíčně 2,5krát více. Domácnosti dvojic, z nichž alespoň jeden je starší 65 let, zvládnou průměrně ušetřit jen 82 procent celorepublikového průměru, ale zato z nich spoří téměř tři ze čtyř domácností,“ uvádí ČSÚ.

Jaká je výše úspor

Poměr, kolik jsou schopny domácnosti našetřit vůči svým příjmům, je v průměru 10,6 procenta. Tato míra úspor je napříč všemi typy domácností víceméně stabilní, s růstem příjmů roste jen nepatrně a s přítomností dětí klesá jen mírně. V průměru si odkládáme do úspor desetinu svých disponibilních příjmů.

Častěji spoří domácnosti s vyššími příjmy. Kvůli bydlení se ale zadlužují všechny domácnosti stejně. Úvěry na bydlení má každá čtvrtá domácnost a je jedno, jaké jsou její příjmy. Celorepublikový průměr je přitom 21,1 procenta. Rozdíly ale najdeme v tom, kolik je měsíčně průměrná domácnost schopná splácet. Domácnosti dolního příjmového kvintilu splácejí jen 4/5 průměrné splátky, zatímco domácnosti horního kvintilu splácejí 1,5krát více.

Častěji si berou úvěry na bydlení rodiny

Výrazně častěji najdeme hypotéky u rodin s dětmi, hlavně u těch, kde žijí dva dospělí. U těchto domácností má úvěr 45 procent. Úvěry najdeme ale i v domácnostech samoživitelek s dětmi, zde má úvěr více než každá čtvrtá. Jejich měsíční splátka je ale 1,5krát nižší než je splátka u dvojic s dětmi.

Splácíme včas?

Problém s placením nájemného včas uvedlo 2,6 procenta domácností, u energií to bylo 1,8 procenta, splátky úvěrů na bydlení splatilo se zpožděním 1,1 procenta domácností a splátky ostatních půjček 5,4 procenta. Dále pak 2,2 procenta domácností uvedlo, že za uplynulých 12 měsíců nebylo v jejich silách zaplatit včas platby za internet, telefon, zdravotní péči, vzdělání, … Nějaké dluhy, jako jsou pokuty, penále, nedoplatky u zdravotní pojišťovny, u České správy sociálního zabezpečení, u dopravního podniku apod., přiznalo 1,2 procenta domácností.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka

Newslettery