Čistá mzda aneb Kolik nakonec dostanete na účet?

Bohatství, ilustrační foto

Bohatství, ilustrační foto Zdroj: Sazka

Ilustrační foto
Peníze
..
Srovnání zdanění
5
Fotogalerie

Zaměstnancům je z hrubé mzdy sražena jejich zaměstnavatelem záloha na dani z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Povinné pojistné platí za zaměstnance i zaměstnavatel. Zdanění však může být různě vysoké. Podívejme se na vybrané příklady.

Zaměstnavatelé sjednávají se zaměstnanci hrubou mzdu. Zaměstnanci následně dostávají na svůj bankovní účet čistou mzdu, tedy hrubou mzdu poníženou o daňové odvody. Mzdové náklady zaměstnavatele jsou vyšší než hrubá mzda, neboť zaměstnavatelé ještě platí za zaměstnance povinné pojistné. Rozdíl mezi mzdovými náklady zaměstnavatele a čistou mzdou zaměstnance tvoří daně ze mzdy, přičemž zdanění práce může být různě vysoké.

Kalkulačku čisté mzdy naleznete zde >>>

Odvody na povinném pojistném

Zaměstnanci je z hrubé mzdy sraženo jeho zaměstnavatelem 4,5 procenta na zdravotním pojištění a 6,5 procenta na sociálním pojištění. Zaměstnavatelé dále platí za zaměstnance 9 procent na zdravotním pojištění a 25 procent na sociálním pojištění. Při výpočtu povinného pojistného se neuplatňují žádné slevy a odpočty. Až na specifické případy, které nejsou záměrem tohoto článku, je výpočet u všech zaměstnanců stejný.

Záloha na dani z příjmu

Sazba daně z příjmu činí 15 procent ze superhrubé mzdy zaměstnance, což je hrubá mzda zaměstnance plus povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Superhrubá mzda se zaokrouhluje při výpočtu měsíční zálohy na dani z příjmu na stokoruny nahoru. Z hrubé měsíční mzdy nad 119 916 korun se odvádí ještě 7procentní solidární daň. Všichni zaměstnanci mající u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani uplatní při výpočtu měsíční zálohové daně z příjmu základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 korun.

Měsíčně je možné dále uplatnit tyto daňové slevy: na studenta ve výši 335 korun, držitele průkazu ZTP/P ve výši 1 345 korun, invalidu I. a II. stupně ve výši 210 korun a invaliditu III. stupně ve výši 420 korun. Vždy jeden z rodičů může uplatnit daňové zvýhodnění na děti, na první dítě v roce 2018 činí 1 267 korun, na druhé dítě 1 617 korun a na třetí a další dítě 2 017 korun. Když je daňové zvýhodnění vyšší než daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový bonus.

Roční rozdíly jsou vyšší

Měsíční rozdíly ve zdanění mezi zaměstnanci se stejnou hrubou mzdou jsou nižší než za celý rok. Pouze za celý rok (v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání) je možné uplatnit při splnění zákonných podmínek daňové odpočty a některé daňové slevy (např. na manželku/manžela s rozhodnými příjmy nepřesahujícími 68 tisíc korun nebo školkovné).

Jak se liší zdanění?

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočteno zdanění práce u zaměstnance uplatňujícího daňové zvýhodnění na dvě děti a zaměstnance neuplatňujícího daňové zvýhodnění, vše dle legislativy roku 2018 Daňové zvýhodnění na děti v praxi neuplatňují nejenom bezdětní zaměstnanci, ale i zaměstnanci s velkými děti nebo zaměstnanci, kde daňové zvýhodnění na děti uplatňuje druhý z partnerů. U zaměstnanců uplatňující některou jinou výše uvedenou daňovou slevu by bylo zdanění nižší.

Zdanění práce v Česku v závislosti na výši mzdy a počtu dětí

Srovnání zdaněníSrovnání zdanění|Kamila Ondráčková

S rostoucí hrubou mzdou je zdanění v Česku z důvodu existence daňové slevy na poplatníka mírně progresivní. Jak je z tabulky názorně vidět, tak i u zaměstnanců neuplatňující daňové zvýhodnění na děti s podprůměrnou hrubou mzdou 20 000 korun je zdanění práce vyšší než 40 procent a u vysokých mezd se blíží 50 procentům.