Sociální pojištění pro OSVČ 2019: Minimální záloha | E15.cz

Minimální zálohy na sociální pojištění se zvýší. OSVČ si připlatí nejméně dvě stovky

Peníze
Peníze
• 
ZDROJ: profimedia.cz

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí platit měsíční zálohy na sociálním pojištění, v roce 2019 bude minimální záloha vyšší oproti letošnímu roku o 199 korun, což je nejvyšší meziroční nárůst.

Zálohová měsíční platba sociálního pojištění závisí na dosaženém hrubém zisku v minulém období, poprvé se nová měsíční záloha platí za měsíc, kdy je odevzdán přehled o příjmech a výdajích. Měsíční záloha musí být v roce 2018 zaplacena do 20. kalendářního dne následujícího měsíce, v roce 2019 do konce aktuálního měsíce. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placena alespoň minimální měsíční záloha. Za zaměstnance platí sociální pojištění zaměstnavatel.

Minimální měsíční záloha v roce 2019

Minimální měsíční záloha se u sociálního pojištění odvíjí od průměrné mzdy stanovené MPSV a činí 29,2 procenta ze čtvrtiny průměrné mzdy. Průměrná mzda se vypočítává ze součinu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017 a příslušného koeficientu.

  • Vyměřovací základ za rok 2017 je částka 30 156 korun a příslušný přepočítací koeficient 1,0843.
  • Průměrná mzda je tedy 32 699 korun (30 156 korun x 1,0843).
  • Minimální měsíční záloha v roce 2019 je tedy 2 388 korun (32 699 korun x 0,25 x 0,292).

Tip: Máme pro vás chytré formuláře daňového přiznání, včetně přehledů pro ZP a OSSZ. Stáhněte si je zde >>>

Sociální pojištění a vedlejší činnost

Minimální měsíční zálohu musí platit osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemusí být totiž dodržen minimální vyměřovací základ a měsíční záloha odpovídá skutečně dosaženému hrubému zisku. Při nízkém zisku se sociální pojištění z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti vůbec neplatí.

Speak Visually. Create a presentation with Visme

Vyšší částky zálohy už v březnu

Při zahájení hlavní samostatné výdělečné činnosti během roku 2019 se platí již od prvního měsíce minimální měsíční zálohy na sociálním pojištění. Osoby samostatně výdělečně činné, které již hlavní samostatnou výdělečnou činnost vykonávají, zaplatí novou měsíční zálohu (alespoň v minimální výši) poprvé v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém bude odevzdán přehled o příjmech a výdajích za rok 2018.

Praktický příklad 1)

Živnostnice Procházková platí od dubna 2018 měsíční zálohy na sociálním pojištění ve výši 2 189 korun. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2018 odevzdá na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení v březnu 2019. Novou minimální měsíční zálohu zaplatí v dubnu 2019, a to ve výši 2 388 korun. V lednu, únoru a březnu 2019 bude paní Procházková platit ještě měsíční zálohu ve výši 2 189 korun. 

Praktický příklad 2)

Živnostník Šimek zahájí od ledna 2019 samostatnou výdělečnou činnost. Po celý rok bude platit minimální měsíční zálohu ve výši 2 388 korun. Roční hrubý zisk za rok 2019 bude činit 335 500 korun. Roční sociální pojištění bude 48 983 korun (335 500 korun x 50 procent x 29,2 procenta). Na měsíčních zálohách během roku 2019 bude zaplaceno 28 656 korun (2 388 korun x 12 měsíců). Při odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019 doplatí pan Šimek sociální pojištění ve výši 20 327 korun (48 983 korun – 28 656 korun). Nová měsíční záloha po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019 bude 4 082 korun (48 983 korun : 12 měsíců).

Praktický příklad 3)

Živnostnice Nováková měla za rok 2016 i za rok 2017 hrubý zisk vždy 555 400 korun. Měsíční zálohy po celý rok 2018 byly tedy 6 758 korun. Protože stejný hrubý zisk bude mít paní Nováková i za rok 2018, tak i po celý rok 2019 bude platit měsíční zálohu na sociálním pojištění ve výši 6 758 korun. Zvýšení minimální platby na sociální pojištění se paní Novákové nedotýká.

Autor: Petr Gola

Daňové přiznání

Daňové přiznání musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. 

Termíny Sociální pojištění Zdravotní pojištění Kalkulačky Formuláře Přehled o příjmech a výdajích Výpočet čisté mzdy Daň z nemovitosti Slevy na dani Brigáda a daně Dodatečné daňové přiznání Kdo nemusí podávat daňové přiznání OSVČ

Daňové přiznání

Daňové přiznání za rok 2020 musí v roce 2021 podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. Povinnost se týká všech s příjmy nad 15 tisíc korun, kteří nejsou osvobozeni od daně z příjmu.

V našem přehledu termínů najdete, kdy se jednotlivé daně platí a jak lze odevzdání daňového přiznání oddálit. Termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2021 byl stanoven na 1. dubna 2021. Z důvodu pandemie koronaviru se mohou podmínky měnit, proto doporučujeme termíny hlídat. Pokud jste OSVČ, myslete na to, že společně s daňovým přiznáním musíte odevzdat i Přehledy o příjmech a výdajích.

V daňovém přiznání a výpočtu čisté mzdy lze uplatňovat daňová zvýhodnění a slevy na dani.

S podáním daňového přiznání vám pomůžou i naše kalkulačky.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video