Daňové přiznání 2019: Kdo ho musí podat a jaký je poslední termín

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: profimedia.cz

Každý, kdo není osvobozen od daně z příjmu a zároveň loni dosáhl na příjmy vyšší než 15 tisíc korun, musí do 1. dubna tohoto roku podat daňové přiznání. Povinnost se týká podnikatelů, živnostníků, studentů, zaměstnanců i penzistů. Výjimku mají zaměstnanci, kteří během roku pracovali buď jen u jednoho zaměstnavatele, anebo u všech svých zaměstnavatelů podepsali prohlášení k dani. Další podmínkou ale je, že tito zaměstnanci nesmí mít zdanitelné příjmy vyšší než šest tisíc korun. 

Daňové přiznání 2020 za rok 2019 >>>

Pokud zaměstnanec takovéto příjmy má, musí si vyžádat od všech svých zaměstnavatelů potvrzení o zdanitelných příjmech. Zaměstnanec v takovém případě do daňového přiznání musí uvést veškeré příjmy včetně těch, ze kterých už byla odvedena zálohová daň z příjmu.

Dodat daňové přiznání musejí i někteří zaměstnanci, kteří žádné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti v loňském roce neměli. Jedná se o plátce solidární daně nebo osoby, kterým pojišťovna v předchozím roce vyplatila pojistné plnění ze soukromého životního pojištění.

Formulář na vyplnění daňového přiznání a čísla příslušných bankovních účtů finančního úřadu naleznete na webu finanční správy.

Chytré formuláře pro vyplnění daňového přiznání >>>

Finanční úřad nebo datová schránka

Daňové přiznání je nutné doručit finančnímu úřadu, který se nachází v místě trvalého bydliště poplatníka. Pakliže má plátce daně datovou schránku, může přiznání odevzdat i elektronicky. 

Termín

Finančnímu úřadu musí být daňové přiznání dodáno nejpozději do 1. dubna 2019. Termín sice může být prodloužen, ale jen v případě, kdy přiznání za daňového poplatníka zpracovává daňový poradce. Tehdy se může datum dodání oddálit až o několik měsíců, plátce daně ale musí finanční úřad o takovém postupu informovat, a to do 1. dubna.

Do třetího dubnového dne musí plátce daně také daň zaplatit. Příslušnou částku může buď poslat na účet finančního úřadu, nebo ji zaplatit na pokladně úřadu. Důležité je však vědět, že platbu kartou úřad neumožňuje.