Mzdová kalkulačka pro rok 2020: Kolik zaměstnanec odvede státu?

Výpočet čisté mzdy

Výpočet čisté mzdy Zdroj: Profimedia.cz

Pro zaměstnance je nejdůležitějším mzdovým údajem čistá mzda, kterou dostanou na svůj bankovní účet. Jak se čistá mzda počítá v roce 2020? Vyzkoušejte naši mzdovou kalkulačku.

Čistá mzda, hrubá mzda a mzdové náklady

Existuje hned několik pojmů důležitých pojmů. Zaměstnavatelé sjednávají se zaměstnanci zpravidla v pracovní smlouvě hrubou mzdu, přičemž mzdové náklady zaměstnavatelů jsou vyšší než hrubá mzda a čistá mzda zaměstnance je ještě nižší než hrubá mzda. Důvodem jsou daně ze mzdy.

Vyzkoušejte naší mzdovou kalkulačku >>>

Zajímá vás opačný postup, tedy výpočet hrubé mzdy z čisté, resp. kolik vašeho zaměstnavatele vlastně nakonec „stojíte“. Mimo sjednanou hrubou mzdu totiž zaměstnavatel za zaměstnance odvádí ještě sociální pojištění 24,8 procenta z hrubé mzdy a zdravotní pojištění 9 procent z hrubé mzdy. Je na místě dodat, že na výpočet povinného pojistného placeného zaměstnavatelem za zaměstnance nemá vliv počet vychovávaných dětí ani uplatnění jiných daňových zvýhodnění a slev. O tom se můžete přesvědčit v naší mzdové kalkluačce.

Příklad: Výpočet hrubé mzdy

Paní Simona má hrubou měsíční mzdu 40 000 korun. Mzdové náklady zaměstnavatele jsou však 53 520 korun, neboť zaměstnavatel musí za paní Simonu zaplatit nad rámec hrubé mzdy ještě sociální pojištění v částce 9 920 korun (40 000 korun x 24,8 procenta) a zdravotní pojištění 3 600 korun (40 000 korun x 9 procent).

Daně sražené zaměstnanci

Z hrubé mzdy je zaměstnanci mzdovým účetním sráženo sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu. Sociální pojištění placené zaměstnancem činí 6,5 procenta a zdravotní pojištění placené zaměstnancem 4,5 procenta z hrubé mzdy.

Zdravotní pojišťovna musí za každého zaměstnance obdržet v roce 2020 alespoň částku 1 971 korun, což je 13,5 procenta z minimální mzdy platné v roce 2020 v částce 14 600 korun. Dopočet do minima u zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek za nižší mzdu než minimální mzdu, kteří nejsou součastně státním pojištěnci, jde právě z peněženky zaměstnanců, mají tedy vyšší efektivní sazbu zdravotního pojištění.

Tip: Podnikáte? Zajistěte si výpadek příjmu vhodným pojištěním

Daň z příjmu činí 15 procent ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Superhrubá mzda se při výpočtu měsíční daně z příjmu zaokrouhluje na stokoruny nahoru. Z hrubé měsíční mzdy nad 139 340 korun se odvádí v roce 2020 ještě 7procentní solidární daň.

Výpočet čisté mzdy a daňové slevy?

Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob je možné uplatnit daňové slevy, pokud má zaměstnanec u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani. Každý zaměstnanec s podepsaným prohlášením k dani má nárok na základní daňovou slevu na poplatníka v částce 2 070 korun. Pro uplatnění základní daňové slevy není potřeba splnit žádné legislativní podmínky jako je tomu u dalších daňových slev. Dalšími možnými měsíčními daňovými slevami jsou: sleva na studenta (335 korun), na držitele průkazu ZTP/P (1 345 korun), na invaliditu prvního a druhého stupně (210 korun), na invaliditu třetího stupně (420 korun). Pro správný výpočet tak nezapomeňte při vyplňování údajů do mzdové kalkulačky daňové slevy zaškrtnout. 

Příklad: Čistá mzda a čistý příjem

Paní Simona z předchozího příkladu uplatňuje při výpočtu měsíční čisté mzdy pouze základní daňovou slevu na poplatníka. Kolik nakonec obdrží na účet?

Z hrubé mzdy je jí sražen sociální pojištění v 2 600 korun (40 000 korun x 6,5 procenta), zdravotní pojištění v částce 1 800 korun (40 000 korun x 4,5 procenta). Superhrubá mzda je 53 600 korun, proto daň z příjmu činí 5 970 korun (53 600 korun x 15 procent - 2 070 korun). Paní Simona obdrží tedy na svůj bankovní účet částku 29 630 korun. Čistá mzda paní Simony tedy dosahuje jen 55,4 procenta mzdových nákladů (29 630 korun z 53 520 korun).

Kdo bude čerpat daňový bonus?

Při výpočtu čisté měsíční mzdy uplatní vždy jeden z rodičů daňové zvýhodnění na děti. Na první dítě činí měsíční daňové zvýhodnění 1 267 korun, na druhé dítě 1 617 korun a na třetí a další dítě 2 017 korun. V případě, že je daňové zvýhodnění vyšší než daň z příjmu, tak se na dani z příjmu nic neplatí a ještě se obdrží od státu daňový bonus právě ve výši rozdílu daňového zvýhodnění a vypočtené daně z příjmu. Při použití načí mzdové kalkulačky tedy myslete na to, že zaňové zvýhodnění na děti si uplatňuje pouze jeden z rodičů.

Příklad: Čistá mzda vyšší než hrubá mzda

Zaměstnanec Karel uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti. Hrubá mzda pana Karla činí 21 000 korun. Na dani z příjmu fyzických osob nezaplatí pan Karel nic a ještě obdrží daňový bonus v částce 739 korun (2 884 korun - 2 145 korun). Daňové zvýhodnění na dvě děti činí totiž 2 884 korun (1 267 korun + 1 617 korun) a vypočtená daň z příjmu jen 2 145 korun (21 000 korun x 1,338 na sta nahoru x 15 procent - sleva na poplatníka 2 070 korun).

Pokud nemáte klasickou pracovní smlouvu, mohlo by vás například zajímat, jak je to u čisté mzdy a DPČ (dohoda o pracovní činnosti). Pokud pracujete na živnost a řešíte tedy čistý příjem jako OSVČ. Budou se vám pak hodit naše další články OSVČ a zálohy na sociálním pojištění v roce 2020: Víme, kolik budete platit a OSVČ a platba zdravotního pojištění v roce 2020