Poslední předvolební snaha. Rada Prahy schválila přípravu metra O i úpravu lanovky na Petřín

Kabiny petřínské lanovky dostanou novou podobu podle návrhu Anny Marešové, která je také autorkou podoby nové pražské tramvaje.

Kabiny petřínské lanovky dostanou novou podobu podle návrhu Anny Marešové, která je také autorkou podoby nové pražské tramvaje. Zdroj: Anna Marešová Designers

Kabiny petřínské lanovky dostanou novou podobu podle návrhu Anny Marešové, která je také autorkou podoby nové pražské tramvaje.
Vizualizace nové podoby kabin petřínské lanové dráhy
Vizualizace nové podoby kabin petřínské lanové dráhy
Kabiny petřínské lanovky dostanou novou podobu podle návrhu Anny Marešové, která je také autorkou podoby nové pražské tramvaje.
Kabiny petřínské lanovky dostanou novou podobu podle návrhu Anny Marešové, která je také autorkou podoby nové pražské tramvaje.
19
Fotogalerie

Týden před komunálními volbami dodali představitelé hlavního města na poslední jednání rady hned několik důležitých materiálů. Ty nejzásadnější se týkají Holešovické tržnice, rozsáhlého brownfieldu kolem nákladového nádraží na Žižkově nebo podoby petřínské lanovky. Důležité je také schválení podkladů k další lince metra. Na metro D by totiž chtěla Praha rovnou navázat výstavbou okružní linky metra O.

Celkově pátá linka pražského metra, budoucí linka O, získala podklady pro zadání studie proveditelnosti. Ty připravila pracovní skupina složená ze zástupců městských organizací, Správy železnic a ministerstva dopravy a součástí byl i ekonom Tomáš Sedláček. „Hlavním cílem je prověřit ekonomickou efektivitu, cenu a také investiční možnosti města a varianty financování,“ uvedl radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Studie se bude zpracovávat 32 měsíců, aby po dostavbě metra D mohlo město plynule navázat stavbou okružní linky metra. Scheinherr spolu s Hlaváčkem připraví nyní záměr na vypsání veřejné zakázky na studii proveditelnosti.

Rada také projednala a schválila celkem čtyři tisky týkající se podoby budoucí čtvrti na nákladovém nádraží Žižkov. „Důležitým krokem je schválení urbanistické studie pro celé území, do které byly zapracovány připomínky městské části a veřejnosti. V rámci těchto úprav bylo schváleno zadání přípravy soutěže pro školský kampus, který zde má vzniknout a bude zahrnovat jak základní, tak mateřskou školu. Výsledkem soutěže by měl být schválený regulační plán, který umožní výstavbu,“ sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Spolu s tím byla také schválena studie na Jarovskou třídu neboli novou ulici napojující se na městský okruh, která je zásadní pro dopravní obsloužení celého území. Její součástí bude i lineární park, cyklostezka i nová tramvajová trať spojující zastávku Olšanskou a Habrovou. Schváleno bylo i zadání na architektonicko-krajinářskou soutěž na podobu náměstí a parků.

Dále byla posunuta připravovaná rekonstrukce Hlávkova mostu. Rada schválila architektonicko-technickou studii, jejímž největším zásahem bude zbourání části mostu vedoucího přes plavební komoru. „V této části je podjezdná výška pro lodě příliš nízká, proto jsme přistoupili k variantě zbourání části mostu a zbudování nové subtilnější konstrukce, která zvýší podjezdnou výšku alespoň na 5,25 metru,“ vysvětlil hlavní zásah Scheinherr.

Stavební práce budou zahájeny nejdříve v roce 2025, kdy bude ukončena výluka na Libeňském mostě. Výluku tramvaje si totiž vyžádá i tato rekonstrukce. „Zhotovitele bychom chtěli vysoutěžit v příštím roce a práce nejdříve zahájíme přemístěním inženýrských sítí do již hotového kolektoru,“ řekl Scheinherr.

Schválena byla i nová budoucí podoba kabin petřínské lanové dráhy. Vítězně ze soutěže vyšla designérka Anna Marešová, známá například návrhem sexuálních pomůcek pro značku Whoop de doo nebo návrhem designu tramvaje pro Prahu. „Současné vozy jsou na původních podvozcích a jsou na hraně životnosti. Je proto potřeba je co nejdříve rekonstruovat,“ uvedl Scheinherr.

Náměstek primátora a radní pro rozpočet Pavel Vyhnánek (Praha sobě) oznámil, že byla vybrána stavební firma pro rekonstrukci historické budovy burzy masa v areálu Holešovické tržnice. „Jedná se o další krok na cestě k celkové revitalizaci areálu a zároveň o největší investici do tržnice za toto volební období,“ uvedl Vyhnánek. Práce na budově burzy budou zahájeny ještě letos a potrvají dva roky. Náklady podle Vyhnánka lehce přesáhnou 160 milionů korun.

Město také uzavřelo smlouvu s Metropolí Zličín, jejímž cílem je zbudování parkoviště P+R s 1400 parkovacími místy. Terminál bude podobně jako na Chodově součástí rozsáhlého nákupního centra, bude ho ale vlastnit město.

Naopak nebyl přijat materiál týkající se připravovaného dopravního terminálu na druhém konci trasy metra B. Studie na úpravu jak konečné stanice metra Černý Most, tak navazujícího autobusového nádraží bude podle Scheinherra ještě dopracována.

Podívejte se, jaké změny čekají Prahu

Video placeholde
• Videohub

Nedaleko Černého Mostu dále začne výstavba nové lávky, které překlene vytíženou ulici Chlumeckou, jež je součástí Pražského okruhu a míjí právě terminál na Černém Mostě. Rajskou lávku postaví firma Strabach za necelých 79 milionů korun bez DPH. Město aktuálně připravuje smlouvu, po jejímž podepsání se začne ihned stavět. „O podobě lávky rozhodla sama veřejnost. Architekti připravili několik variant, jako vítězná vyšla antracitová varianta, která bude realizována,“ doplnil Scheinherr.

Rada rovněž schválila rozvoj dobíjecí sítě pro elektromobily. Partnerem města bude nadále společnost ICT, která rozpracuje podklady, jak by mohla od září příštího roku fungovat takzvaná koncese, jíž by město umožnilo dalším firmám provozovat dobíjecí stanice pro elektromobily. „Rozhodli jsme se ve variantě koncese pokračovat. Cílem je díky ní do roku 2025 zprovoznit 750 dobíjecích stanic a dále do roku 2030 4500 stanic. Finálně se bude o koncesi rozhodovat až příští rok v září,“ uvedl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).