Byty v rodinných domech jsou nově bez daně z nabytí | E15.cz

Vše o netradičních investicích

Vše o netradičních investicích Vstoupit do speciálu

Byty v rodinných domech jsou nově bez daně z nabytí

Aleš Pospíšil

Aleš Pospíšil

Od daně z nabytí nemovitých věcí je nově osvobozen první prodej bytů v rodinných domech.

Kromě případů prvního úplatného nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě (platí už roky), bude nově možné uplatnit osvobození rovněž u užívaných nebo dokončených jednotek v rodinném domě (RD).

Podmínka u RD platí stejná jako pro bytové domy: k nabytí vlastnického práva k jednotce musí dojít v době 5 let ode dne dokončení nebo započetí užívání jednotky nebo jednotky změněné stavební úpravou, a to od toho dne, který nastane dříve.

Jak neprodělat na pronájmu bytu

Osvobození se nově vztahuje na případy, kdy dojde k nabytí vlastnického práva k nemovité věci od 1. listopadu 2019 a později. To znamená, že k tomuto dni vzniknou právní účinky vkladu do katastru nemovitostí, případně dojde k nabytí vlastnictví z jiného důvodu (např. dražbou).

Pozemky jsou dražší a menší. Dříve 2000, nyní musí stačit i 500 metrů čtverečních

Od účinnosti novely zákona bude od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané jednotce v rodinném domě, která:

  • nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem, vzniklé výstavbou, nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou tohoto domu, nejde-li pouze o rozdělení nebo sloučení stávajících jednotek,
  • nově nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem, vzniklý na základě stavební úpravy nebytového prostoru.

Od roku 2020 se smí stavět už jen pasivní a nízkoenergetické domy

 

Mzdová kalkulačka