Jak v klidu pořídit domov? Vyhněte se nejčastějším chybám při nákupu nemovitosti

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Profimedia

Praha hledá cesty, jak zpřístupnit bydlení pro nejvíc lidí. (ilustrační foto)
Návrh studia Qarta architektura
Jak vybrat ta správná okna?
4
Fotogalerie

S rostoucími cenami nemovitostí realitní trh znervózněl. Dobrých domů a bytů je poskrovnu, tlak na kupující roste. Přesto je lepší se neunáhlovat a nemovitost si pořádně prohlédnout. Půl hodina při běžné prohlídce nestačí. Na co si dát pozor?

Realitní makléři tvrdí, že ideální nemovitost neexistuje a že na každé se najde nějaká chyba. Jde ale o to, aby těch chyb nebylo příliš a aby se po pár měsících neobjevily skryté vady vyžadující statisícové investice.

Průzkum realitního trhu

Nechat se opít rohlíkem je snadné, pokud nákupu nemovitosti nepředchází průzkum trhu. Zorientovat se v nabídkách, projít si několik inzerátů, nahlédnout do cenové mapy, zjistit jaké ceny jsou v lokalitě běžné, znamená získat argumenty pro vyjednávání s realitním makléřem.

„Makléř by se měl prohlídky nemovitosti vždy osobně účastnit a ideálně pomoci odhalit skryté vady. Po každé prohlídce je vhodné sepsat si, co se vám na nemovitosti líbilo a co nikoli,“ uvádí realitní makléř Dominik Ženatý.

Odhalení skrytých vad

Opadávající obklady v koupelně, vlhké zdivo, plíseň, popraskané stěny nebo zápach ze špatně těsnící kanalizace patří mezi nejčastější skryté vady nemovitostí. Laik je přitom při prohlídce odhalí jen obtížně, a ne vždy se lze spolehnout na profesionalitu realitního makléře. Seznámení se s technickým stavem nemovitosti je ovšem klíčové.

„Kupující strana by se měla seznámit s právním a technickým stavem domu nebo bytu. Vhodná je prohlídka s technikem nebo specializovanou firmou, což eliminuje budoucí potíže s odhalením skrytých vad. Je to v zájmu všech stran, tedy prodávajícího, kupujícího i zprostředkovatele,“ míní realitní makléř Jan Martina.

Podobného názoru je i Lukáš Štrajt, vedoucí právního oddělení společnosti M&M Reality. „Pro obě strany je nejvýhodnější, když jsou všechny nedostatky odhaleny předem. Z povahy věci je po právní stránce komplikované řešit skryté vady při prodeji nemovitosti, poněvadž nejsou v procesu prodeje nemovitosti zjevné, a pokud se vyskytnou, jsou odhaleny až následně,“ konstatuje. Technická inspekce pak podle něho vyjde na 3 až 15 tisíc korun.

Vadu lze reklamovat

I když nový majitel objeví skrytou vadu později, může ji reklamovat, slovy občanského zákoníku vytknout ji, a to během pěti let. Musí ale jednoznačně dokázat, že skrytá vada existovala již při koupi, ale projevila se až s užíváním domu, což nemusí být úplně snadné. Protistraně je nutné vady oznámit okamžitě, jakmile se objeví.

„Pokud se skutečně jedná o skrytou vadu, má kupující právo žádat opravu, slevu z kupní ceny, v opravdu závažných případech odstoupit od smlouvy. Není-li mu vyhověno, může se obrátit na soud, musí pak ale unést důkazní břemeno,“ upozorňuje Lukáš Štrajt.

Kupní smlouvy bez chytáků

Dalším krokem úspěšného pořízení nemovitosti je smlouva, která by neměla být jednostranně výhodná. Nutné je seznámit se i s dalšími dokumenty. „Důležité je projít všechny právní aspekty koupě, jako je územní plán, stanovy sdružení vlastníků v případě koupě bytu, prověřit nabývací titul majitele nemovitosti,“ upozorňuje Dominik Ženatý.

Kupní smlouvu by měl raději prověřit nezávislý právník – nechat ji zkontrolovat u realitního makléře nestačí, radno podle odborníků není ani použití univerzálního vzoru staženého z internetu. „To samé se vztahuje i na vytvoření návrhu na vklad nemovitosti do katastru,“ doplňuje Dominik Ženatý.

Chyby, jimž se při koupi bydlení vyhnout

  • Koupě nemovitosti na vlastní pěst. Nemovitost by zájemce neměl kupovat bez konzultace s odborníkem, ať už je to stavař, technik, renomovaný makléř nebo právník.
  • Letmé pročtení dokumentů. Všechny důležité dokumenty, jako je kupní smlouva, nabývací titul k nemovitosti, výpis z katastru, stavební či rozvojový plán lokality, je důležité si důkladně prostudovat.
  • Spěšné prohlédnutí lokality. Na místě je několik prohlídek vybrané lokality, nejlépe v různou denní a noční dobu, není od věci seznámení s potenciálními sousedy a zjištění úrovně občanské vybavenosti.
  • Podlehnutí časovému tlaku. Pozor na prodejní taktiky makléřů. Častý je trik, že zájemce před vámi má vážný zájem, a jestli k podpisu nedojde dnes, nemovitost se prodá.
  • Neověření dostupnosti hypotéky. Důležité je ověření, o jak velkou hypotéku může potenciální majitel u banky čerpat. Když zjistí, že na nemovitost nemá ve chvíli, kdy podepíše rezervaci, znamená to komplikace.
  • Urychlený podpis rezervační smlouvy. Rezervaci na nemovitost by měl zájemce podepsat, až když si byt či dům prověřil, má předschválenou hypotéku a ví, že nemovitost opravdu chce.
  • Schování peněz u makléře. Složenou zálohu nebo platbu za nemovitost by budoucí majitel neměl raději posílat na účet makléře, ale například do advokátní, notářské či bankovní úschovny.
  • Zaplacení ještě před přepisem nemovitosti na katastru. Peníze by v úschovně měly počkat, dokud se nestanete vlastníkem i podle katastru nemovitostí.
  • Převzetí nemovitosti bez kontroly. Před převzetím klíče od nového bytu či domu je na místě ujištění, že je byt ve stavu, v němž byl, při podpisu smlouvy.