Nový stavební zákon by omezil možnost legalizace černých staveb

reality, realitní kanceláře, hypotéky

reality, realitní kanceláře, hypotéky Zdroj: profimedia.cz

Poslanci by se v nejbližší době mohli dostat k hlasování o novém stavebním zákonu ve třetím čtení. Zákon přináší řadu změn, které mají za cíl urychlit povolovací procesy. Jednou z novinek je i obtížnější legalizace „černých staveb“, tedy těch, které byly postaveny bez příslušného povolení.

Každá desátá stavba na černo

Podle aktuálně platné právní úpravy je možné „černou stavbu“ povolit dodatečně. Podmínkou je, že vlastník nebo stavebník v řízení předloží veškeré podklady a dokumenty.

„Současně stavba nesmí stát na místě, na kterém by její umístění bylo v rozporu se zákonem, rozhodnutím správního orgánu nebo územně plánovací dokumentací. Dodatečně povolovaná stavba rovněž nesmí být v rozporu s některým zákonem chráněným veřejným zájmem, například ochranou životního prostředí nebo památkovou péčí,“ vysvětluje advokát Jan Tomíšek z advokátní kanceláře Rowan Legal.

Podle dat Ministerstva pro místní rozvoj je v Česku postavena na černo každá desátá stavba. Například v roce 2018 bylo v řádném povolovacím procesu povoleno 70 211 staveb, přičemž dalších 6 647 získalo stavební povolení dodatečně. U 397 staveb nařídily úřady jejich odstranění.

Běh času právní vady nezhojí

U stavby postavené bez příslušného povolení nebo ohlášení nelze tuto vadu nikterak zhojit během času. Černou stavbu tak nemůžete vydržet ani se protiprávnost stavby nepromlčí. Znamená to, že stavební úřad může zahájit řízení o odstranění stavby kdykoliv, a to i několik desítek let po jejím dokončení.

Pokud dnes stavební úřad zjistí, že byla stavba postavena bez příslušného povolení, nařídí stavebníkovi odstranění stavby. Zároveň jej však poučí o tom, že ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení může požádat o dodatečné povolení.

„Současná situace, kdy nelegálně začíná stavět desetina stavebníků, je alarmující a neudržitelná. Pokud úřady odstraní několik prvních případů, další stavebníci si již načerno stavět rozmyslí,“ uvedla k tomu ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Stavebník bude muset být v dobré víře

V případě schválení nového stavebního zákona již k dodatečnému povolení stavby nebude stačit doplnění dokumentace, kterou by stavebník dokládal k řádnému stavebnímu řízení. „Významnou změnou je doplnění nového požadavku, aby vlastník či stavebník doložili, že ve vztahu k černé stavbě jednali v dobré víře,“ upozorňuje Tomíšek.

Otázka dobré víry se podle důvodové zprávy k zákonu omezuje v podstatě na ty případy, kdy bylo vydáno stavební povolení, ale následně došlo k jeho zrušení. Dobrou víru je možné mít za prokázanou i tehdy, když úředník podá stavebníkovi neformální mylnou informaci, že stavební povolení potřeba nebude.

Pokud Poslanecká sněmovna předlohu schválí, zamíří návrh do Senátu. Zákon má začít platit od příštího roku, účinnosti bude nabývat postupně až do července 2023.