Brigáda a vrácení zaplacené daně 2020 | E15.cz

Brigáda a vrácení zaplacené daně: Jaké podmínky musíte splnit?

Brigáda a vrácení zaplacené daně: Jaké podmínky musíte splnit?
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: Bloomberg

Petr Gola

Řada brigádníků zaplatí z příjmu z brigády daň z příjmu fyzických osob. V mnoha případech přitom vznikne nárok na vrácení zaplacené daně. Kdy? A jak postupovat?

Nejčastěji si brigádnici v letních měsících přivydělávají na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, pro dlouhodobou brigádu se využívá i zkrácený úvazek. Nárok na daňovou vratku vzniká pouze v některých případech. Vždy buď po provedeném ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem za zaměstnance, nebo v daňovém přiznání, a to za předpokladu, že roční daňová povinnost je nižší než zaplacená částka na dani z příjmu během roku.

1) Podepsané prohlášení k dani a práce na dohodu o provedení práce

Student Karel si přivydělává v měsících červenci a srpnu pro jednoho zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 korun. U zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani. Při výpočtu čisté měsíční odměny uplatní tedy slevu na poplatníka (2 070 korun), měl by i nárok na daňovou slevu na studenta v částce 335 korun. Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka je vypočtená daň z příjmu nulová. Studentovi Karlovi nemůže vzniknout nárok na daňovou vratku, neboť během roku 2019 na dani z příjmu fyzických osob nic nezaplatí.

2) Nepodepsané prohlášení k dani a práce na dohodu o provedení práce

Studentka Karolína si v měsících červenci a srpnu bude přivydělávat pro jednoho zaměstnavatele na dohodu o provedení práce a hrubá měsíční odměna je 10 000 korun. U zaměstnavatele nepodepsala prohlášení k dani. Z hrubé odměny byla v každém měsíci odvedena 15procentní srážková daň z příjmu ve výši 1 500 korun. Celkem na dani z příjmu zaplatí studentka Karolína za rok 2019 částku 3 000 korun. Studentka Karolína si podá za rok 2019 sama daňové přiznání, ve kterém uplatní roční daňovou slevu na poplatníka v částce 24 840 korun. Roční daňová povinnost bude 0 korun a odvedená daň z příjmu během roku 2019 ve výši 3 000 korun je daňovým přeplatkem, který po podaném daňovém přiznání obdrží na účet.

3) Odměna z dohody o provedení práce nad 10 000 korun

Penzista Michal si v červenci, srpnu a září bude přivydělávat u jednoho zaměstnavatele na dohodu o provedení práce. U zaměstnavatele podepíše prohlášení k dani. Hrubá měsíční odměna bude ve všech případech 26 000 korun. Měsíční zálohová daň z příjmu bude 3 150 korun (26 000 korun x 1,338, zaokrouhleno na stokoruny nahoru) x 15 procent - sleva na poplatníka ve výši 2 070 korun). Zálohová daň z příjmu fyzických osob se počítá ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Od 1. července 2019 odvádí zaměstnavatelé za zaměstnance 24,8 procenta na sociálním pojištění a 9 procent na zdravotním pojištění.

Za tři měsíce zaplatí na zálohové dani z příjmu 9 450 korun. Pan Michal si sám podá daňové přiznání za rok 2019, ve kterém uplatní daňovou slevu na poplatníka v částce 24 840 korun, roční daňová povinnost bude nulová a zaplacená daň z příjmu ve výši 9 450 korun během roku bude daňovým přeplatkem.

4) Práce po celý rok na zkrácený úvazek

Studentka Jitka si ke studiu po celý rok 2019 přivydělává na zkrácený úvazek pro jednoho zaměstnavatele s hrubou měsíční mzdou 20 000 korun. U zaměstnavatele podepsala prohlášení k dani. Při výpočtu měsíční zálohové daně z příjmu uplatňuje slevu na poplatníka a slevu na studenta. Paní Jitce nevznikne nárok na daňovou vratku za rok 2019, neboť daňové slevy uplatní v plném rozsahu již při výpočtu měsíčních zálohových plateb během roku.

5) Práce pro dva zaměstnavatele současně 

Penzista David si v červenci a srpnu bude přivydělávat pro dva zaměstnavatele současně na dohodu o provedení práce. U žádného zaměstnavatele nepodepíše prohlášení k dani. Celkem během letní brigády odvede na dani z příjmu 12 060 korun. Pan David si musí sám podat daňové přiznání za rok 2019, ve kterém uplatní slevu na poplatníka v plném rozsahu 24 840 korun a odvedenou daň z příjmu v částce 12 060 korun obdrží zpět.

6) Brigáda k zaměstnání

Zaměstnanec Zdeněk si v červnu, červenci, srpnu a září přivydělává pro jiného zaměstnavatele na dohodu o provedení práce. Prohlášení k dani má podepsáno u hlavního zaměstnavatele. Panu Zdeňkovi nevznikne nárok na daňovou vratku, neboť daňovou slevu na poplatníka uplatní v plném rozsahu u hlavního zaměstnavatele a žádnou jinou daňovou slevu či daňový odpočet neuplatňuje.

Autor: Petr Gola

Daňové přiznání

Daňové přiznání musí v roce 2020 (resp. za rok 2019) podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. Povinnost se týká všech s příjmy nad 15 tisíc korun, kteří nejsou osvobozeni od daně z příjmu.

V našem přehledu termínů najdete, kdy se jednotlivé daně platí a jak lze odevzdání daňového přiznání oddálit. Myslete na to, že pokud jste OSVČ, společně s daňovým přiznáním musíte odevzdat i Přehled o příjmech a výdajích.

 V daňovém přiznání a výpočtu měsíční čisté mzdy lze uplatňovat daňové slevy.

Daňové přiznání odevzdáváte i v případě, že jste nabyli nemovitý majetek. Mimo domů a bytů sem patří i pozemky a garáže.

S podáním daňového přiznání vám pomůžou formuláře i kalkulačky

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!