Brigáda a vrácení zaplacené daně: Jaké podmínky musíte splnit?

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Bloomberg

Řada brigádníků zaplatí z příjmu z brigády daň z příjmu fyzických osob. V mnoha případech přitom vznikne nárok na vrácení zaplacené daně. Kdy? A jak postupovat?

Nejčastěji si brigádnici v letních měsících přivydělávají na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, pro dlouhodobou brigádu se využívá i zkrácený úvazek. Nárok na daňovou vratku vzniká pouze v některých případech. Vždy buď po provedeném ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem za zaměstnance, nebo v daňovém přiznání, a to za předpokladu, že roční daňová povinnost je nižší než zaplacená částka na dani z příjmu během roku.

Podepsané prohlášení k dani a práce na dohodu o provedení práce

Student Karel si přivydělával v červenci a srpnu 2020 pro jednoho zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 korun. U zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani. Při výpočtu čisté měsíční odměny uplatní tedy slevu na poplatníka (v roce 2020 měsíčně 2 070 korun), měl by i nárok na daňovou slevu na studenta v částce 335 korun.

Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka je vypočtená daň z příjmu nulová. Studentovi Karlovi nemůže vzniknout nárok na daňovou vratku, neboť během roku 2020 na dani z příjmu fyzických osob nic nezaplatí.

Nepodepsané prohlášení k dani a práce na dohodu o provedení práce

Studentka Karolína si v červenci a srpnu přivydělávala u jednoho zaměstnavatele na dohodu o provedení práce a hrubá měsíční odměna byla 10 000 korun. U zaměstnavatele nepodepsala prohlášení k dani. Z hrubé odměny byla v každém měsíci odvedena 15procentní srážková daň z příjmu ve výši 1 500 korun. Celkem na dani z příjmu zaplatila za rok 2020 částku 3 000 korun.

Karolína si podá za rok 2020 sama daňové přiznání, ve kterém uplatní roční daňovou slevu na poplatníka v částce 24 840 korun. Roční daňová povinnost bude 0 korun a odvedená daň z příjmu během roku 2020 ve výši 3 000 korun je daňovým přeplatkem, který po podaném daňovém přiznání obdrží na účet.

Odměna z dohody o provedení práce nad 10 000 korun

Penzista Michal si v červenci, srpnu a září 2020 přivydělával u jednoho zaměstnavatele na dohodu o provedení práce. U zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani. Hrubá měsíční odměna byla ve všech případech 26 000 korun.

Měsíční zálohová daň z příjmu byla 3 150 korun (26 000 korun x 1,338, zaokrouhleno na stokoruny nahoru) x 15 procent - sleva na poplatníka ve výši 2 070 korun). Zálohová daň z příjmu fyzických osob se počítala ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Od 1. července 2019 odvádí zaměstnavatelé za zaměstnance 24,8 procenta na sociálním pojištění a 9 procent na zdravotním pojištění.

Za tři měsíce zaplatil na zálohové dani z příjmu 9 450 korun. Pan Michal si sám podá daňové přiznání za rok 2020, ve kterém uplatní daňovou slevu na poplatníka v částce 24 840 korun, roční daňová povinnost bude nulová a zaplacená daň z příjmu ve výši 9 450 korun během roku 2020 bude daňovým přeplatkem.

Práce po celý rok na zkrácený úvazek

Studentka Jitka si ke studiu po celý rok 2020 přivydělávala na zkrácený úvazek pro jednoho zaměstnavatele s hrubou měsíční mzdou 20 000 korun. U zaměstnavatele podepsala prohlášení k dani. Při výpočtu měsíční zálohové daně z příjmu uplatňuje slevu na poplatníka a slevu na studenta.

Paní Jitce nevznikne nárok na daňovou vratku za rok 2020, neboť daňové slevy uplatní v plném rozsahu již při výpočtu měsíčních zálohových plateb během roku.

Práce pro dva zaměstnavatele současně 

Penzista David si v červenci a srpnu přivydělával pro dva zaměstnavatele současně na dohodu o provedení práce. U žádného zaměstnavatele nepodepíše prohlášení k dani. Celkem během letní brigády odvedl na dani z příjmu 12 060 korun.

Pan David si musí sám podat daňové přiznání za rok 2020, ve kterém uplatní slevu na poplatníka v plném rozsahu 24 840 korun a odvedenou daň z příjmu v částce 12 060 korun obdrží zpět.

Brigáda k zaměstnání

Zaměstnanec Zdeněk si v červnu, červenci, srpnu a září přivydělával pro jiného zaměstnavatele na dohodu o provedení práce. Prohlášení k dani má podepsáno u hlavního zaměstnavatele. Panu Zdeňkovi nevznikne nárok na daňovou vratku, neboť daňovou slevu na poplatníka uplatní v plném rozsahu u hlavního zaměstnavatele a žádnou jinou daňovou slevu či daňový odpočet neuplatňuje.