Daň z nemovitých věcí 2020: Čas pro podání daňového přiznání se krátí

Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti Zdroj: Profimedia, Finanční správa

Ilustrační foto
Daň z nemovitosti
Daň z nemovitosti
Vlastníte novostavbu a myslíte si, že daň z nemovistoi platit nemusíte? Omyl, od letoška se platí daň i za nový domeček
xx
7
Fotogalerie

Přiznání k dani z nemovitých věcí je nutné podat již do 31. ledna 2020. Termín je důležitý pro ty, kteří si v roce 2019 pořídili nemovitost – pozemek, stavbu, bytovou či nebytovou jednotku.

Daňové přiznání k daň z nemovitých věcí se podává vždy do konce ledna. Nový majitel nemovitosti se tak prakticky přihlásí k platbě daně z nemovitosti v témže roce, jako jediné daňové přiznání se tak podává dopředu.

Daň z nemovitých věcí – Kdo musí podat přiznání

Ovšem i ti poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu. „Pokud jim ještě nějaká nemovitá věc v kraji zbyla, podají dílčí daňové přiznání. Pokud všechny své nemovité věci v daném kraji v roce 2019 pozbyli, doručí na finanční úřad písemné oznámení o této skutečnosti,“ uvádí Zuzana Mašátová, tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství.

„Povinnost podat daňové přiznání mají také poplatníci, kteří na v minulosti přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě revize katastru nemovitostí. Dále je nutné upozornit, že i část budovy nebo inženýrské stavby, je-li dokončená a užívaná, je předmětem zdanění,“ dodává Mašátová.

Máte datovou schránku? Podání daňového přiznání k dani z daň z nemovitých věcí musí být elektronicky

Pokud máte datovou schránku, musíte podat daňové přiznání elektronicky, a to datovou zprávou. Více informací k tomuto naleznete na webu www.daneelektronicky.cz. Jestliže budete podávat pouze dílčí daňové přiznání, můžete tak učinit jen v listinné podobě. Důvodem je, že u tohoto podání není stanoven formát a struktura datové zprávy.

Přiznání k dani z nemovitých věcí – kdo jej nemusí podávat?

V případě, že jste daňové přiznání podali již v minulosti a nezměnily se u vás žádné skutečnosti, které by mohly ovlivnit stanovení daně, tak samozřejmě nemáte povinnost daňové přiznání k dani z daň z nemovitých věcí podávat. Přiznání nepodáváte ani, když se změní místní koeficient, který si obec určuje pro každý rok (koeficient ovlivňuje výši daně). Důvodem není ani změna ceny půdy.

Daň z daň z nemovitých věcí a zápis v katastru až na začátku roku 2020

Ti, kteří o změnu vlastnictví zažádali ještě koncem roku 2019, ale k zápisu dojde až v roce 2020, mají více času na podání daňového přiznání. To by pak měli podat do tří měsíců, které následují po měsíci, kdy byl proveden zápis.

Platba daně z daň z nemovitých věcí

Samotnou platbu daně z nemovitých věcí (případně zálohy na tuto daň), musí poplatníci provést do 1. června 2020. Není třeba se obávat opomenutí, Finanční správa se jako každý rok včas připomene.

Platba daně z nemovitosti snadno a rychle

  • Pohodlným způsobem zaplacení daně z nemovitých věcí je SIPO. Stačí, když se nejpozději do 31. ledna přihlásíte na finančním úřadě. Více v sekci Daň z nemovitých věcí > SIPO
  • Pokud nevyužíváte SIPO ani datovou schránku, můžete dostávat údaje pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail. Stačí si zažádat nejpozději do 15. března na finančním úřadě. Více o této službě najdete na stránkách Finanční správy.

Chytré daňové formuláře najdete zde >>>