Daň z nemovitých věcí 2020: Daňové přiznání a platba | E15.cz

KoronaHelpdesk E15

Jak ekonomicky přežít koronavir

Více k tématu

Daň z nemovitých věcí 2020: Čas pro podání daňového přiznání se krátí

Kamila Ondráčková

Přiznání k dani z nemovitých věcí je nutné podat již do 31. ledna 2020. Termín je důležitý pro ty, kteří si v roce 2019 pořídili nemovitost – pozemek, stavbu, bytovou či nebytovou jednotku.

Daňové přiznání k daň z nemovitých věcí se podává vždy do konce ledna. Nový majitel nemovitosti se tak prakticky přihlásí k platbě daně z nemovitosti v témže roce, jako jediné daňové přiznání se tak podává dopředu.

Daň z nemovitých věcí – Kdo musí podat přiznání

Ovšem i ti poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu. „Pokud jim ještě nějaká nemovitá věc v kraji zbyla, podají dílčí daňové přiznání. Pokud všechny své nemovité věci v daném kraji v roce 2019 pozbyli, doručí na finanční úřad písemné oznámení o této skutečnosti,“ uvádí Zuzana Mašátová, tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Kompletní daňový kalendář. Daňové přiznání je nutné dodat nejpozději do 1. dubna

„Povinnost podat daňové přiznání mají také poplatníci, kteří na v minulosti přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě revize katastru nemovitostí. Dále je nutné upozornit, že i část budovy nebo inženýrské stavby, je-li dokončená a užívaná, je předmětem zdanění,“ dodává Mašátová.

Máte datovou schránku? Podání daňového přiznání k dani z daň z nemovitých věcí musí být elektronicky

Pokud máte datovou schránku, musíte podat daňové přiznání elektronicky, a to datovou zprávou. Více informací k tomuto naleznete na webu www.daneelektronicky.cz. Jestliže budete podávat pouze dílčí daňové přiznání, můžete tak učinit jen v listinné podobě. Důvodem je, že u tohoto podání není stanoven formát a struktura datové zprávy.

OSVČ a platba zdravotního pojištění v roce 2020

Přiznání k dani z nemovitých věcí – kdo jej nemusí podávat?

V případě, že jste daňové přiznání podali již v minulosti a nezměnily se u vás žádné skutečnosti, které by mohly ovlivnit stanovení daně, tak samozřejmě nemáte povinnost daňové přiznání k dani z daň z nemovitých věcí podávat. Přiznání nepodáváte ani, když se změní místní koeficient, který si obec určuje pro každý rok (koeficient ovlivňuje výši daně). Důvodem není ani změna ceny půdy.

Daň z daň z nemovitých věcí a zápis v katastru až na začátku roku 2020

Ti, kteří o změnu vlastnictví zažádali ještě koncem roku 2019, ale k zápisu dojde až v roce 2020, mají více času na podání daňového přiznání. To by pak měli podat do tří měsíců, které následují po měsíci, kdy byl proveden zápis.

Dohoda o pracovní činnosti 2020: Umožní přivýdělek, který má však jasná pravidla

Platba daně z daň z nemovitých věcí

Samotnou platbu daně z nemovitých věcí (případně zálohy na tuto daň), musí poplatníci provést do 1. června 2020. Není třeba se obávat opomenutí, Finanční správa se jako každý rok včas připomene.

Platba daně z nemovitosti snadno a rychle

  • Pohodlným způsobem zaplacení daně z nemovitých věcí je SIPO. Stačí, když se nejpozději do 31. ledna přihlásíte na finančním úřadě. Více v sekci Daň z nemovitých věcí > SIPO
  • Pokud nevyužíváte SIPO ani datovou schránku, můžete dostávat údaje pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail. Stačí si zažádat nejpozději do 15. března na finančním úřadě. Více o této službě najdete na stránkách Finanční správy.

Solidární daň v příkladech: Limit se pro rok 2020 opět zvyšuje

Chytré daňové formuláře najdete zde >>>

Autor: Kamila Ondráčková
 

Daňové přiznání

Daňové přiznání musí v roce 2020 (resp. za rok 2019) podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. Povinnost se týká všech s příjmy nad 15 tisíc korun, kteří nejsou osvobozeni od daně z příjmu.

V našem přehledu termínů najdete, kdy se jednotlivé daně platí a jak lze odevzdání daňového přiznání oddálit. Myslete na to, že pokud jste OSVČ, společně s daňovým přiznáním musíte odevzdat i Přehled o příjmech a výdajích.

 V daňovém přiznání a výpočtu měsíční čisté mzdy lze uplatňovat daňové slevy.

Daňové přiznání odevzdáváte i v případě, že jste nabyli nemovitý majetek. Mimo domů a bytů sem patří i pozemky a garáže.

S podáním daňového přiznání vám pomůžou formuláře i kalkulačky

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Články odjinud