Solidární daň v příkladech: Limit se pro rok 2020 opět zvyšuje

Bankovky

Bankovky Zdroj: profimedia.cz

Bankovky
Bankovky
Bankovky
Bankovky
Bankovky
7
Fotogalerie

Lidé s nadstandardními příjmy musí platit solidární daň, někdy též nazývanou jako milionářská daň. Solidární daň musíte zaplatit i v případě, že jeden měsíc máte nadstandardní příjem.

Solidární daň platí pouze osoby, které mají vysoké příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) nebo ze samostatně výdělečné činnosti (podnikání - OSVČ). U zaměstnance se tak bude solidární daň počítat z hrubé mzdy a u OSVČ z čistého zisku.  

Výpočet čisté mzdy 2020: víte na jaká daňová zvýhodnění máte nárok? >>>

Solidární zvýšení daně je 7 procent z kladného rozdílu mezi:

  1. Součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 v příslušném zdaňovacím období
  2. 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.

Solidární daň neplatí z takzvaných pasivních příjmů. Příjmy z pronájmu a příjmy z kapitálového majetku tak mohou být vyšší, než je stanovený limit. Na zisk z prodeje nemovitosti se vztahuje podobné pravidlo.

Měsíční solidární daň

Při odvodu měsíční zálohové daně z příjmu se odvádí sedmiprocentní solidární daň, pokud hrubá mzda v daném měsíci překročí 1/12 limitu pro platbu solidární daně. V roce 2019 to byla částka 130 796 korun, v roce 2020 to je částka 139 340 korun. Někteří zaměstnanci však mají v některém měsíci výjimečně vysokou hrubou mzdu a odvedenou v některém měsíci solidární daň, přičemž roční povinnost platby solidární daně jim nevzniká. V takovém případě obdrží odvedenou solidární daň během roku po provedeném ročním zúčtování daně nebo podaném daňovém přiznání zpět.

Jestliže však zaměstnanci vzniká povinnost platit roční solidární daň, tj. roční hrubá mzda je nad limit, potom zaměstnanec nemůže požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně a musí si sám podat daňové přiznání.

Rok 2019 versus rok 2020

Pro celý kalendářní rok 2019 byla limitem pro platbu solidární daně částka 1 569 552 korun, neboť průměrná měsíční mzda činila 32 699 korun. Pro celý kalendářní rok 2020 je limitem částka 1 672 080 korun, jelikož průměrná měsíční mzda pro sociální účely činí 34 835 korun.

Vrácení solidární daně

Podat daňové přiznání, ikdyž nejste plátcem solidární daně je samozřejmostí. Daňové přiznání podáváte i jako zaměstnanec, který má hrubou mzdu vyšší než je stanovený limit na měsíc nebo je součet jeho měsíčních hrubých mezd za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců vyšší než roční limit.

Pokud jste odvedli solidární daň jen v některých měsících, můžete v zaměstnání požádat mzdovou účetní o roční zúčtování daně. V případě, že vaše roční hrubá mzda nepřesáhla 1 569 552 Kč, solidární daň za předchozí rok vám bude vrácena.

Příklady

Příjem z pronájmu:

Paní Zuzana měla za rok 2019 hrubou mzdu ve výši 900 000 korun, příjem z pronájmu ve výši 800 000 korun. Paní Zuzana tak solidární daň za rok 2019 platit nebude, neboť příjmy z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu se do limitu nepočítají.

Méně než letos:

Zaměstnanec Pavel bude mít roční hrubou mzdu za rok 2019 i za rok 2020 ve výši 2 000 000 korun. Za rok 2019 bude roční solidární daň činit 30 132 korun (2 000 000 korun - 1 569 552 korun) x 7 procent). Za rok 2020 bude roční solidární daň činit 22 955 korun (2 000 000 korun - 1 672 080 korun) x 7 procent).

Daňové přiznání:

Zaměstnankyně Jitka měla za celý rok 2019 hrubou mzdu 1 800 000 korun. Paní Jitka má povinnost platit solidární daň, a proto nemůže mzdovou účetní požádat o provedení ročního zúčtování daně a musí si sama podat daňové přiznání. K vyplnění daňového přiznání bude potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019.

Roční zúčtování a vrácení daně:

Zaměstnanec Milan odvedl solidární daň pouze ve výplatě za červenec, roční hrubá mzda za rok 2019 však byla 1 200 000 korun. Panu Milanovi nevzniká povinnost platit za rok 2019 solidární daň a odvedenou solidární daň ve výplatě za červenec obdrží po provedeném ročním zúčtování daně z příjmu zpět. Pan Milan může zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně, protože mu za rok 2019 nevzniká povinnost solidární daň platit.