Solidární daň v roce 2020: kdo ji platí a jak se počítá | e15.cz

Solidární daň v příkladech: Limit se pro rok 2020 opět zvyšuje

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Lidé s nadstandardními příjmy musí platit solidární daň, někdy též nazývanou jako milionářská daň. Solidární daň musíte zaplatit i v případě, že jeden měsíc máte nadstandardní příjem.

Solidární daň platí pouze osoby, které mají vysoké příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) nebo ze samostatně výdělečné činnosti (podnikání - OSVČ). U zaměstnance se tak bude solidární daň počítat z hrubé mzdy a u OSVČ z čistého zisku.  

Výpočet čisté mzdy 2020: víte na jaká daňová zvýhodnění máte nárok? >>>

Solidární zvýšení daně je 7 procent z kladného rozdílu mezi:

  1. Součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 v příslušném zdaňovacím období
  2. 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.

Solidární daň neplatí z takzvaných pasivních příjmů. Příjmy z pronájmu a příjmy z kapitálového majetku tak mohou být vyšší, než je stanovený limit. Na zisk z prodeje nemovitosti se vztahuje podobné pravidlo.

Měsíční solidární daň

Při odvodu měsíční zálohové daně z příjmu se odvádí sedmiprocentní solidární daň, pokud hrubá mzda v daném měsíci překročí 1/12 limitu pro platbu solidární daně. V roce 2019 to byla částka 130 796 korun, v roce 2020 to je částka 139 340 korun. Někteří zaměstnanci však mají v některém měsíci výjimečně vysokou hrubou mzdu a odvedenou v některém měsíci solidární daň, přičemž roční povinnost platby solidární daně jim nevzniká. V takovém případě obdrží odvedenou solidární daň během roku po provedeném ročním zúčtování daně nebo podaném daňovém přiznání zpět.

Jestliže však zaměstnanci vzniká povinnost platit roční solidární daň, tj. roční hrubá mzda je nad limit, potom zaměstnanec nemůže požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně a musí si sám podat daňové přiznání.

Rok 2019 versus rok 2020

Pro celý kalendářní rok 2019 byla limitem pro platbu solidární daně částka 1 569 552 korun, neboť průměrná měsíční mzda činila 32 699 korun. Pro celý kalendářní rok 2020 je limitem částka 1 672 080 korun, jelikož průměrná měsíční mzda pro sociální účely činí 34 835 korun.

Vrácení solidární daně

Podat daňové přiznání, ikdyž nejste plátcem solidární daně je samozřejmostí. Daňové přiznání podáváte i jako zaměstnanec, který má hrubou mzdu vyšší než je stanovený limit na měsíc nebo je součet jeho měsíčních hrubých mezd za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců vyšší než roční limit.

Pokud jste odvedli solidární daň jen v některých měsících, můžete v zaměstnání požádat mzdovou účetní o roční zúčtování daně. V případě, že vaše roční hrubá mzda nepřesáhla 1 569 552 Kč, solidární daň za předchozí rok vám bude vrácena.

Příklady

Příjem z pronájmu:

Paní Zuzana měla za rok 2019 hrubou mzdu ve výši 900 000 korun, příjem z pronájmu ve výši 800 000 korun. Paní Zuzana tak solidární daň za rok 2019 platit nebude, neboť příjmy z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu se do limitu nepočítají.

Méně než letos:

Zaměstnanec Pavel bude mít roční hrubou mzdu za rok 2019 i za rok 2020 ve výši 2 000 000 korun. Za rok 2019 bude roční solidární daň činit 30 132 korun (2 000 000 korun - 1 569 552 korun) x 7 procent). Za rok 2020 bude roční solidární daň činit 22 955 korun (2 000 000 korun - 1 672 080 korun) x 7 procent).

Daňové přiznání:

Zaměstnankyně Jitka měla za celý rok 2019 hrubou mzdu 1 800 000 korun. Paní Jitka má povinnost platit solidární daň, a proto nemůže mzdovou účetní požádat o provedení ročního zúčtování daně a musí si sama podat daňové přiznání. K vyplnění daňového přiznání bude potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019.

Roční zúčtování a vrácení daně:

Zaměstnanec Milan odvedl solidární daň pouze ve výplatě za červenec, roční hrubá mzda za rok 2019 však byla 1 200 000 korun. Panu Milanovi nevzniká povinnost platit za rok 2019 solidární daň a odvedenou solidární daň ve výplatě za červenec obdrží po provedeném ročním zúčtování daně z příjmu zpět. Pan Milan může zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně, protože mu za rok 2019 nevzniká povinnost solidární daň platit.

Autor: Petr Gola

Daňové přiznání

Termín pro daňové přiznání 2023

Daňové přiznání za rok 2022 se podává v roce 2023. Do kdy podat daňové přiznání? Termíny pro daně by si měl nastudovat každý daňový poplatník, ať už se jedná o zaměstnance nebo OSVČ. Projděte si také termíny, do kdy podat opravné a dodatečné daňové přiznání a jaký je mezi nimi rozdíl. Podnikatele by měl zajímat kompletní daňový kalendář na rok 2023.

Daňové přiznání: Jak ho vyplnit a podat

Deník E15 připravil informace o tom, jak podat daňové přiznání 2023. Je důležité si uvědomit, že daňové přiznání v roce 2023 je třeba vyplnit za rok 2022. Podat daňové přiznání můžete písemně, fyzicky nebo online. K tomu, abyste podali daňové přiznání online, je potřeba datová schránka. Vyplatí se také vědět, kdo nemusí podat daňové přiznání v roce 2023.

Daně 2023: Novinky a změny

Pro daně, zálohy a odvody se toho v roce 2023 mnohé změnilo. Daňové změny a novinky zahrnují paušální daň, nové zálohy na sociální a zdravotní pojištění, windfall tax, čili daň z neočekávaných zisků, změny však postihly i DPH a vybrané limity, byť sazby daně z příjmu se oproti roku 2022 například nemění.

Formuláře pro daňové přiznání

Formuláře pro daně v roce 2023 si můžete stáhnout online na našich stránkách. Ocení je zaměstnanci, studenti i OSVČ. K dispozici jsou daňové formuláře pro fyzické i právnické osoby. Stáhněte si formuláře pro daňové přiznání na našich stránkách. Formuláře pro daně fungují v Excelu. Daňové šablony respektují soukromí uživatelů, neodesílají žádná data na servery a jsou tedy naprosto bezpečné.

Daně pro OSVČ

Živnostníci si musí daně a daňové přiznání pečlivě hlídat. Projděte si proto našeho průvodce, pokrývající téma daň z příjmu pro OSVČ. Pokud jste během roku 2022 pracovali jako živnostníci na IČO, projděte si naše rady a tipy, jak má řešit daně OSVČ a zaměstnanec v jedné osobě. Pro podnikatele je tu i naše online kalkulačka pro výpočet daně a čistého zisku za rok 2022.

Daň z nemovitosti

Kapitolu samu pro sebe představuje daň z nemovitých věcí. Jaký platí termín? Kde najít daňový formulář? Jak a do kdy ho podat? Jak na výpočet? Jak správně vyřešit daně, vám poradí náš průvodce pro daň z nemovitosti.

Daňové slevy

Důležitou součástí daňového přiznání, kterou by měl znát každý daňový poplatník, představují slevy na daních. Je jich spousta - sleva na poplatníka, sleva na dítě, sleva na manželku, sleva na důchodce, sleva na studenta a další. Snižte si své daně, vyplňte daňové přiznání správně.

Daně a studenti

Daňové přiznání musí řešit i někteří studenti. Měli jste brigády, DPČ nebo zkrácený úvazek? I těch se týkají daně. Projděte si proto informace, kdy daňové přiznání podává student.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery