Solidární daň v roce 2020 | E15.cz

Vše o miliardářích

Vše o miliardářích Vstoupit do speciálu

Solidární daň v příkladech: Limit se pro rok 2020 opět zvyšuje

Petr Gola

Lidé s nadstandardními příjmy zaplatí letos na solidární dani při stejně vysokém příjmu v letech 2019 a 2020 méně na dani z příjmu fyzických osob. Podívejme se na výpočet solidární daně v příkladech.

Solidární daň

Solidární zvýšení daně je 7 procent z kladného rozdílu mezi:

  • a) Součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 v příslušném zdaňovacím období a
  • b) 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.

Solidární dani tedy podléhají pouze rozhodné příjmy ze zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti nad limit. Příjmy z pronájmu, kapitálové příjmy či ostatní daňové příjmy nemají na platbu solidární daně vliv. Občané mající pouze nadstandardní pasivní zdanitelné příjmy tedy solidární daň neplatí.

Tip: Chcete výhodně investovat. Porovnejte si nabídky na trhu

Příklad: Příjem z pronájmu

Paní Zuzana měla za rok 2019 hrubou mzdu ve výši 900 000 korun, příjem z pronájmu ve výši 800 000 korun. Paní Zuzana tak solidární daň za rok 2019 platit nebude, neboť příjmy z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu se do limitu nepočítají.

Rok 2019 versus rok 2020

Pro celý kalendářní rok 2019 byla limitem pro platbu solidární daně částka 1 569 552 korun, neboť průměrná měsíční mzda činila 32 699 korun. Pro celý kalendářní rok 2020 bude limitem částka 1 672 080 korun, jelikož průměrná měsíční mzda pro sociální účely činí 34 835 korun.

Příklad: Méně než letos

Zaměstnanec Pavel bude mít roční hrubou mzdu za rok 2019 i za rok 2020 ve výši 2 000 000 korun. Za rok 2019 bude roční solidární daň činit 30 132 korun (2 000 000 korun - 1 569 552 korun) x 7 procent). Za rok 2020 bude roční solidární daň činit 22 955 korun (2 000 000 korun - 1 672 080 korun) x 7 procent).

OSVČ a platba zdravotního pojištění v roce 2020

Měsíční solidární daň

Při odvodu měsíční zálohové daně z příjmu se odvádí 7procentní solidární daň, pokud hrubá mzda v daném měsíci překročí 1/12 limitu pro platbu solidární daně. V roce 2019 tedy částku 130 796 korun, v roce 2020 to bude částka 139 340 korun. Někteří zaměstnanci však mají v některém měsíci výjimečně vysokou hrubou mzdu a odvedenou v některém měsíci solidární daň, přičemž roční povinnost platby solidární daně jim nevzniká. V takovém případě obdrží odvedenou solidární daň během roku po provedeném ročním zúčtování daně nebo podaném daňovém přiznání zpět.

Jestliže však zaměstnanci vzniká povinnost platit roční solidární daň, tj. roční hrubá mzda je nad limit, potom zaměstnanec nemůže požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně a musí si sám podat daňové přiznání.

Příklad: Daňové přiznání

Zaměstnankyně Jitka měla za celý rok 2019 hrubou mzdu 1 800 000 korun. Paní Jitka má povinnost platit solidární daň, a proto nemůže mzdovou účetní požádat o provedení ročního zúčtování daně a musí si sama podat daňové přiznání. K vyplnění daňového přiznání bude potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019.

OSVČ a zálohy na sociálním pojištění v roce 2020: Víme, kolik budete platit

Příklad: Roční zúčtování a vrácení daně

Zaměstnanec Milan odvedl solidární daň pouze ve výplatě za červenec, roční hrubá mzda za rok 2019 však byla 1 200 000 korun. Panu Milanovi nevzniká povinnost platit za rok 2019 solidární daň a odvedenou solidární daň ve výplatě za červenec obdrží po provedeném ročním zúčtování daně z příjmu zpět. Pan Milan může zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně, protože mu za rok 2019 nevzniká povinnost solidární daň platit.

Autor: Petr Gola
 

Daňové přiznání

Daňové přiznání musí v roce 2020 (resp. za rok 2019) podat všichni živnostníci a podnikatelé, ale i někteří zaměstnanci nebo studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. Povinnost se týká všech s příjmy nad 15 tisíc korun, kteří nejsou osvobozeni od daně z příjmu.

V našem přehledu termínů najdete, kdy se jednotlivé daně platí a jak lze odevzdání daňového přiznání oddálit. Myslete na to, že pokud jste OSVČ, společně s daňovým přiznáním musíte odevzdat i Přehled o příjmech a výdajích.

 V daňovém přiznání a výpočtu měsíční čisté mzdy lze uplatňovat daňové slevy.

Daňové přiznání odevzdáváte i v případě, že jste nabyli nemovitý majetek. Mimo domů a bytů sem patří i pozemky a garáže.

S podáním daňového přiznání vám pomůžou formuláře i kalkulačky

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Články odjinud