Výdajový paušál pro OSVČ 2024: Sazby, výhody a jak se liší od daňového paušálu

Výdajový paušál pro OSVČ 2024: Sazby, výhody a omezení

Výdajový paušál pro OSVČ 2024: Sazby, výhody a omezení Zdroj: Freepik

V praxi si mohou OSVČ dobrovolně plnit své daňové povinnosti formou měsíční paušální daně nebo i uplatněním ročního výdajového paušálu. Jaký je mezi těmito „paušály“ rozdíl?

V případě vstupu do paušálního daňového režimu platí OSVČ v jedné měsíční daňové platbě všechny přímé daně, tj. daň z příjmu, sociální pojištění i zdravotní pojištění. Výhodou paušální daně je snížení daňových povinností na minimum, neboť se nevyplňuje daňové přiznání ani přehledy. Měsíčními platbami paušální daně jsou splněny všechny daňové povinnosti. Pro platbu paušální daně byly v roce 2023 tři pásma, stejně tak pro rok 2024.

Podmínky pro paušální daň 2024

Využít paušální daň mohou pouze OSVČ splňují zákonné podmínky. Vstoupit do daňového paušálního režimu nemohou plátci DPH, OSVČ mající i příjmy ze zaměstnání podléhající srážkové dani nebo OSVČ s jinými zdanitelnými příjmy než ze samostatné výdělečné činnosti nad 50 tisíc korun. Od výši a struktury rozhodných příjmů se následně odvíjí měsíční částka paušální daně. V přiložené tabulce máme pro názornost uvedenu částku paušální daně v loňském a letošním roce pro jednotlivá tři daňová pásma. Nejvíce OSVČ je v prvním paušálním daňovém pásmu.

Paušální režimrok 2023rok 2024
První pásmo6 208 korun7 498 korun
Druhé pásmo16 000 korun16 745 korun
Třetí pásmo26 000 korun27 139 korun

Zjištění daňového základu

Základním vstupním daňovým údajem pro OSVČ (mimo OSVČ v daňovém paušálním režimu) je daňový základ neboli hrubý zisk, ze kterého se vypočítává daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění i zdravotní pojištění. Pro zjištění daňového základu lze použít skutečné výdaje (z daňové evidence) nebo uplatnit výdaje paušálem příslušným procentem z příjmů.

Sazby výdajového paušálu: 30, 40, 60 a 80 procent

Sazby výdajového paušálu se liší dle vykonávané činnosti a činí:

  • 30 procent (pro příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku)
  • 40 procent (pro příjmy ze samostatné činnosti)
  • 60 procent (pro ostatní živnosti)
  • 80 procent (pro příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a řemeslných živností)

Výhody výdajového paušálu

Při využití ročního výdajového paušálu lze daňově významně ušetřit, pokud jsou skutečné výdaje nižší než při uplatnění příslušné paušální sazby. Celá daňová administrativa se díky uplatnění výdajového paušálu značně zjednodušeně a snižuje se riziko chyby.

Výdajový paušál mohou použít i OSVČ, které mají během roku přivýdělek ze závislé činnosti, ze které odvádí zálohovou daň z příjmu, např. z důvodu práce na dohodu o provedení práce nad limit pro srážkovou daň z příjmu nebo z důvodu práce na zkrácený úvazek. Velmi oblíbený je výdajový paušál i pro zaměstnance pracující na hlavní pracovní poměr na klasickou pracovní smlouvu, kteří si samostatnou výdělečnou činností pouze přivydělávají.

Omezení výdajového paušálu

Zákonem o dani z příjmu je stanovena maximální částka výdajů při uplatnění ročního výdajového paušálu. To znamená, že výdajový paušál lze použít i při velmi vysokých ročních příjmech, ale výdaje v takovém případě budou v maximální výši. Čím vyšší příjem nad 2 miliony korun, tím nižší je efektivní sazba výdajového paušálu. Jaká je maximální částka výdajů u jednotlivých paušálů?

  • 1 600 000 Kč u 80% výdajového paušálu
  • 1 200 000 Kč u 60% výdajového paušálu
  • 800 000 Kč u 40% výdajového paušálu
  • 600 000 Kč u 30% výdajového paušálu

Při uplatnění ročního výdajového paušálu nelze daňový základ snižovat již o žádné další výdaje. V případě výkonu dvou různých samostatných výdělečných činností se pro každou činnost uplatní příslušný výdajový paušál. V praxi tak může OSVČ při výpočtu daňového základu uplatňovat současně například. 80procentní a 60procentní výdajový paušál.