Jak si odečíst zaplacené úroky z hypotéky z daní

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Profimedia.cz

Dlouhodobé úvěry je třeba plánovat do důsledku. Je třeba být pozorný nejen na sjednávané smluvní podmínky, ale i na daňové povinnosti a případné úlevy. Úroky pro snížení daňového základu je proto zejména v prvních letech splácení hypotéky pečlivě hlídat a každý rok provádět odpočet úroků. 

K odpočtu úroků z úvěru na vlastní bydlení v daňovém přiznání platí tři základní podmínky. Být účastníkem úvěrové smlouvy, vlastnit nebo spoluvlastnit předmět financování a užívat předmět financování k trvalému bydlení.

Zákon stanovuje, že jde odečíst z daní úroky z úvěru, který byl prokazatelně použit na pořízení si vlastního bydlení. To se týká všech úvěrů ze stavebního spoření, ale i hypoték ať už na byt, rodinný dům nebo i stavební pozemek. K uznaným odečitatelným položkám od základu daně patří také úroky z hypotéčního úvěru použitého na opravu, úpravu bytu nebo domu. Odečíst úroky z úvěru zákon výslovně zakazuje, pokud byl úvěr použit na pořízení rekreační, podnikatelské, investiční nemovitosti.

Výše částky, o kterou si daňový poplatník může snížit svůj roční základ daně, závisí na výši sjednané úrokové sazby a počtu let do konce splatnosti hypotéky. Úroky z úvěru na bydlení zákon dovoluje ale odečíst v maximální výši 300 tisíc korun ročně, tedy 25 tisíc korun měsíčně.

Jedním z důvodů, proč je třeba začít odečítat úroky z daní hned na začátku úvěru, je podle ní třeba i to, že samotný úvěr je právě v tomto období umořován většinou jen 20 procent z celkové splátky. A 80 procent činí právě úroky. A problém je, že o odečtení úroků z daňového základu nelze žádat se zpětnou žádostí.

Zákon o dani z příjmu dovoluje snížit základ daně o úroky zaplacené bance i za úvěr na koupi pozemku. Klient musí doložit, že na pozemku bude možné stavět objekt bydlení. Ale jsou tu i další podmínky. První je, že se na zakoupeném pozemku začne nejdéle do čtyř let od poskytnutí úvěru stavět. Druhou podmínkou je, že stavba bude určená k trvalému bydlení, tedy jí bude přiděleno číslo popisné. Jasným dokladem pro finanční úřad je stavební rozhodnutí nebo ohlášení stavby od příslušného úřadu.

Autorka je finanční poradkyní Partners.