Novela zákona o dani z příjmů: 3 pásma zdanění u paušálu i vyšší limit pro podání přiznání | E15.cz

Novela zákona o dani z příjmů: 3 pásma zdanění u paušálu i vyšší limit pro podání přiznání

onk

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Ministerstvo financí předložilo sněmovně novelu zákona o DPH a zákona o daních z příjmů a dalších souvisejících zákonů. Změny se dotknou limitu pro vstup do paušálního režimu, který se zvyšuje na 2 miliony korun. Novela počítá pro paušální režim rovněž se vznikem 3 pásem zdanění na základě výše a charakteru příjmů poplatníka. Ke změně by mohlo dojít také u limitu, od kterého platí nutnost podat daňové přiznání – limit by se mohl z dosavadních 15 tisíc zvednout na 25 tisíc korun.

Ministerstvo financí předložilo sněmovně novelu zákona o DPH a zákona o daních z příjmů a dalších souvisejících zákonů. Změny se dotknou limitu pro vstup do paušálního režimu, který se zvyšuje na 2 miliony korun. Novela počítá pro paušální režim rovněž se vznikem 3 pásem zdanění na základě výše a charakteru příjmů poplatníka. Ke změně by mohlo dojít také u limitu, od kterého platí nutnost podat daňové přiznání – limit by se mohl z dosavadních 15 tisíc zvednout na 25 tisíc korun.

V návaznosti na zvýšení limitu pro plátcovství DPH na 2 miliony korun zvyšuje novela i hranici příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu z 1 milionu také na dva miliony korun. „Výše paušální daně zahrnující kromě daně z příjmů také odvody pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění by však neměla být jako doposud pro všechny poplatníky stejná. Návrh nově zavádí tři pásma zdanění na základě výše a charakteru příjmů poplatníka,“ vysvětluje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.

  • Do prvního pásma se bude moci přihlásit poplatník, jehož příjmy ze samostatné činnosti za předcházející zdaňovací období nepřesáhly jeden milion korun bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti jeho příjmy plynou. Dále se do tohoto pásma bude moci přihlásit poplatník s příjmy ze samostatné činnosti až do výše 1,5 milionu korun, pokud alespoň 75 procent těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 procent nebo 60 procent z příjmů, a poplatník s příjmy ze samostatné činnosti až do výše 2 milionů korun, pokud alespoň 75 procent těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 procent z příjmů.
  • Do druhého pásma se bude moci přihlásit poplatník, jehož příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly v předcházejícím zdaňovacím období 1,5 milionu korun, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti pocházejí (tedy jaké by k nim byly uplatnitelné paušální výdaje). Zvýšený limit 2 miliony korun platí při přihlášení do tohoto pásma pro poplatníky, u nichž alespoň 75 procent příjmů tvoří příjmy, ke kterým lze uplatnit výdaje ve výši 80 procent nebo 60 procent příjmů.
  • Do třetího pásma potom budou moci vstoupit všichni poplatníci, kteří splní podmínky vstupu do paušálního režimu, tedy ti, jejichž příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly 2 miliony korun.

Navržené znění může doznat v připomínkovém řízení změn, protože veřejnoprávní instituce mají určité výhrady k technické proveditelnosti a k praktickému uplatňování navrhovaného znění.

Zvýšení limitu pro povinnost podat přiznání k DPFO

Návrh zákona počítá také se zvýšením částky příjmů, při jejímž dosažení bude poplatník povinen podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. „Zatímco dosud je daňové přiznání obecně povinen podat poplatník, jehož příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly v daném roce 15 tisíc korun, nově by se tato povinnost měla vztahovat pouze na poplatníky, jejichž výše ročního příjmu podléhajícího zdanění by přesáhla 25 tisíc korun,“ říká Gabriela Ivanco.

Zároveň také nebude povinen podat daňové přiznání ten poplatník, jehož příjmy sice překročily výše uvedený limit 25 tisíc korun, ale pobíral příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele, nebo od více zaměstnavatelů, ale postupně, podepsal u všech těchto zaměstnavatelů prohlášení poplatníka k dani a neměl kromě těchto příjmů ze závislé činnosti jiné příjmy podléhající dani, které přesáhly 10 tisíc korun (v současné době činí tento limit 6 tisíc korun).

Prodloužení mimořádných odpisů a další navrhované změny Ministerstvo financí navrhuje prodloužit režim mimořádných zrychlených odpisů na majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině, pořízený v letech 2022–2023, u kterého bude poplatník prvním odpisovatelem. Bude tedy možné i tento nově pořízený majetek zařazený v první odpisové skupině odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních tří let, a zařazený ve druhé odpisové skupině odepsat bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních pěti let. U majetku zařazeného v druhé odpisové skupině přitom bude moci poplatník za prvních 12 měsíců uplatnit odpisy až do výše 60 procent vstupní ceny.

Kromě výše uvedených změn přináší novela ještě další změny, které ovšem pravděpodobně ovlivní spíše limitovaný okruh poplatníků. Jedná se např. o osvobození příjmu ve formě nabývání podílu na nemovitosti od obce nebo od poplatníka, jehož je obec členem či zřizovatelem (za určitých podmínek), či možnost, opět za splnění určitých podmínek, odepisování majetku, který byl dosud považován za nemovitou kulturní památku.

Autor: onk

Daňové přiznání

Daňové přiznání za rok 2021 musí v roce 2022 podat všichni živnostníci, podnikatelé i někteří zaměstnanci a studenti, kteří mají více brigád nebo při studiu podnikají jako OSVČ. Povinnost se týká všech, kteří nejsou osvobozeni od daně z příjmu. Projděte si našeho aktuálního průvodce pro daňové přiznání za uplynulý rok 2021. Pro OSVČ je určen speciál o daňovém přiznání 2022 v příkladech.

Termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2021 byl stanoven na 1. dubna 2022. Pokud hodláte podat daňové přiznání elektronickou cestou, máte o měsíc déle. Podívejte se na kompletní daňový kalendář. Z důvodu pandemie koronaviru se mohou podmínky měnit, proto doporučujeme termíny hlídat.

Co všechno byste měli zohlednit, najdete v našem speciálu k daňovému přiznání na názorných příkladech. V daňovém přiznání a při výpočtu čisté mzdy lze uplatňovat daňová zvýhodnění a slevy na dani. Daňový základ lze snížit i skrze poskytnuté dary. Pokud vlastníte nemovitost, přečtěte si náš speciál jak správně účtovat daň z nemovitosti. A jak je to s příjmy z pronájmu? S podáním daňového přiznání vám pomůžou i naše kalkulačky.

Nezapomeňte si projít daňové novinky, týkající se daní v roce 2022, mezi které patří i nová sleva na poplatníka.

Do 10. ledna 2022 mohou také živnostníci ještě vstoupit do režimu paušální daně. OSVČ by pro letošek měly být obeznámeny se zálohami na zdravotní a sociální pojištění v roce 2022.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery