Novela zákona o dani z příjmů: 3 pásma zdanění u paušálu i vyšší limit pro podání přiznání | e15.cz
M A

Daně

Novela zákona o dani z příjmů: 3 pásma zdanění u paušálu i vyšší limit pro podání přiznání

onk

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Ministerstvo financí předložilo sněmovně novelu zákona o DPH a zákona o daních z příjmů a dalších souvisejících zákonů. Změny se dotknou limitu pro vstup do paušálního režimu, který se zvyšuje na 2 miliony korun. Novela počítá pro paušální režim rovněž se vznikem 3 pásem zdanění na základě výše a charakteru příjmů poplatníka. Ke změně by mohlo dojít také u limitu, od kterého platí nutnost podat daňové přiznání – limit by se mohl z dosavadních 15 tisíc zvednout na 25 tisíc korun.

Ministerstvo financí předložilo sněmovně novelu zákona o DPH a zákona o daních z příjmů a dalších souvisejících zákonů. Změny se dotknou limitu pro vstup do paušálního režimu, který se zvyšuje na 2 miliony korun. Novela počítá pro paušální režim rovněž se vznikem 3 pásem zdanění na základě výše a charakteru příjmů poplatníka. Ke změně by mohlo dojít také u limitu, od kterého platí nutnost podat daňové přiznání – limit by se mohl z dosavadních 15 tisíc zvednout na 25 tisíc korun.

V návaznosti na zvýšení limitu pro plátcovství DPH na 2 miliony korun zvyšuje novela i hranici příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu z 1 milionu také na dva miliony korun. „Výše paušální daně zahrnující kromě daně z příjmů také odvody pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění by však neměla být jako doposud pro všechny poplatníky stejná. Návrh nově zavádí tři pásma zdanění na základě výše a charakteru příjmů poplatníka,“ vysvětluje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.

  • Do prvního pásma se bude moci přihlásit poplatník, jehož příjmy ze samostatné činnosti za předcházející zdaňovací období nepřesáhly jeden milion korun bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti jeho příjmy plynou. Dále se do tohoto pásma bude moci přihlásit poplatník s příjmy ze samostatné činnosti až do výše 1,5 milionu korun, pokud alespoň 75 procent těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 procent nebo 60 procent z příjmů, a poplatník s příjmy ze samostatné činnosti až do výše 2 milionů korun, pokud alespoň 75 procent těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 procent z příjmů.
  • Do druhého pásma se bude moci přihlásit poplatník, jehož příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly v předcházejícím zdaňovacím období 1,5 milionu korun, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti pocházejí (tedy jaké by k nim byly uplatnitelné paušální výdaje). Zvýšený limit 2 miliony korun platí při přihlášení do tohoto pásma pro poplatníky, u nichž alespoň 75 procent příjmů tvoří příjmy, ke kterým lze uplatnit výdaje ve výši 80 procent nebo 60 procent příjmů.
  • Do třetího pásma potom budou moci vstoupit všichni poplatníci, kteří splní podmínky vstupu do paušálního režimu, tedy ti, jejichž příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly 2 miliony korun.

Navržené znění může doznat v připomínkovém řízení změn, protože veřejnoprávní instituce mají určité výhrady k technické proveditelnosti a k praktickému uplatňování navrhovaného znění.

Zvýšení limitu pro povinnost podat přiznání k DPFO

Návrh zákona počítá také se zvýšením částky příjmů, při jejímž dosažení bude poplatník povinen podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. „Zatímco dosud je daňové přiznání obecně povinen podat poplatník, jehož příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly v daném roce 15 tisíc korun, nově by se tato povinnost měla vztahovat pouze na poplatníky, jejichž výše ročního příjmu podléhajícího zdanění by přesáhla 25 tisíc korun,“ říká Gabriela Ivanco.

Zároveň také nebude povinen podat daňové přiznání ten poplatník, jehož příjmy sice překročily výše uvedený limit 25 tisíc korun, ale pobíral příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele, nebo od více zaměstnavatelů, ale postupně, podepsal u všech těchto zaměstnavatelů prohlášení poplatníka k dani a neměl kromě těchto příjmů ze závislé činnosti jiné příjmy podléhající dani, které přesáhly 10 tisíc korun (v současné době činí tento limit 6 tisíc korun).

Prodloužení mimořádných odpisů a další navrhované změny Ministerstvo financí navrhuje prodloužit režim mimořádných zrychlených odpisů na majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině, pořízený v letech 2022–2023, u kterého bude poplatník prvním odpisovatelem. Bude tedy možné i tento nově pořízený majetek zařazený v první odpisové skupině odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních tří let, a zařazený ve druhé odpisové skupině odepsat bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních pěti let. U majetku zařazeného v druhé odpisové skupině přitom bude moci poplatník za prvních 12 měsíců uplatnit odpisy až do výše 60 procent vstupní ceny.

Kromě výše uvedených změn přináší novela ještě další změny, které ovšem pravděpodobně ovlivní spíše limitovaný okruh poplatníků. Jedná se např. o osvobození příjmu ve formě nabývání podílu na nemovitosti od obce nebo od poplatníka, jehož je obec členem či zřizovatelem (za určitých podmínek), či možnost, opět za splnění určitých podmínek, odepisování majetku, který byl dosud považován za nemovitou kulturní památku.

Autor: onk

Daňové přiznání

Termín pro daňové přiznání 2023

Daňové přiznání za rok 2022 se podává v roce 2023. Do kdy podat daňové přiznání? Termíny pro daně by si měl nastudovat každý daňový poplatník, ať už se jedná o zaměstnance nebo OSVČ. Projděte si také termíny, do kdy podat opravné a dodatečné daňové přiznání a jaký je mezi nimi rozdíl. Podnikatele by měl zajímat kompletní daňový kalendář na rok 2023.

Daňové přiznání: Jak ho vyplnit a podat

Deník E15 připravil informace o tom, jak podat daňové přiznání 2023. Je důležité si uvědomit, že daňové přiznání v roce 2023 je třeba vyplnit za rok 2022. Podat daňové přiznání můžete písemně, fyzicky nebo online. K tomu, abyste podali daňové přiznání online, je potřeba datová schránka. Vyplatí se také vědět, kdo nemusí podat daňové přiznání v roce 2023.

Daně 2023: Novinky a změny

Pro daně, zálohy a odvody se toho v roce 2023 mnohé změnilo. Daňové změny a novinky zahrnují paušální daň, nové zálohy na sociální a zdravotní pojištění, windfall tax, čili daň z neočekávaných zisků, změny však postihly i DPH a vybrané limity, byť sazby daně z příjmu se oproti roku 2022 například nemění.

Formuláře pro daňové přiznání

Formuláře pro daně v roce 2023 si můžete stáhnout online na našich stránkách. Ocení je zaměstnanci, studenti i OSVČ. K dispozici jsou daňové formuláře pro fyzické i právnické osoby. Stáhněte si formuláře pro daňové přiznání na našich stránkách. Formuláře pro daně fungují v Excelu. Daňové šablony respektují soukromí uživatelů, neodesílají žádná data na servery a jsou tedy naprosto bezpečné.

Daně pro OSVČ

Živnostníci si musí daně a daňové přiznání pečlivě hlídat. Projděte si proto našeho průvodce, pokrývající téma daň z příjmu pro OSVČ. Pokud jste během roku 2022 pracovali jako živnostníci na IČO, projděte si naše rady a tipy, jak má řešit daně OSVČ a zaměstnanec v jedné osobě. Pro podnikatele je tu i naše online kalkulačka pro výpočet daně a čistého zisku za rok 2022.

Daň z nemovitosti

Kapitolu samu pro sebe představuje daň z nemovitých věcí. Jaký platí termín? Kde najít daňový formulář? Jak a do kdy ho podat? Jak na výpočet? Jak správně vyřešit daně, vám poradí náš průvodce pro daň z nemovitosti.

Daňové slevy

Důležitou součástí daňového přiznání, kterou by měl znát každý daňový poplatník, představují slevy na daních. Je jich spousta - sleva na poplatníka, sleva na dítě, sleva na manželku, sleva na důchodce, sleva na studenta a další. Snižte si své daně, vyplňte daňové přiznání správně.

Daně a studenti

Daňové přiznání musí řešit i někteří studenti. Měli jste brigády, DPČ nebo zkrácený úvazek? I těch se týkají daně. Projděte si proto informace, kdy daňové přiznání podává student.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery