IPC – Nechte správu svého majetku na profesionálech | e15.cz

IPC – Nechte správu svého majetku na profesionálech

ZDROJ: IMP net
Prezentace klienta •
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Trust Funds je nástroj pro správu majetku, který se v anglosaských zemích využívá zcela běžně. Také v Čechách jej můžete uplatnit – už od roku 2014 je v odvětví českého práva znám pod názvem svěřenské fondy. Jak vám správu majetku usnadní?

Svěřenský fond

V občanském zákoníku a navazující legislativě, jako jsou například daňové předpisy, jsou svěřenské fondy legislativně upraveny. Podle odborné definice je svěřenský fond „souborem majetku bez právní subjektivity, který byl zakladatelem vyčleněn z jeho vlastnictví ke zvláštnímu účelu a je spravován jmenovanou osobou, neboli správcem, ve prospěch zakladatele“.  Správce tedy není vlastníkem svěřeného majetku, pouze o něj po dobu, kdy je majetek v jeho držení, pečuje tak, aby jeho hodnota rostla a majetek přitom zůstal v transparentní správě. Vše musí samozřejmě probíhat v souladu se zákonem.

Zakladatelé svěřenských fondů si musí plně uvědomovat zodpovědnost za rodinný majetek, být schopni vnímat jeho dlouhodobý potenciál a mít zájem na tom, aby byl tento majetek řádně spravován a odpovědně užíván. K tomu, aby se tyto cíle naplnily a hodnota majetku se navýšila, slouží správci svěřenských fondů. Ti však pro důkladnou správu majetku potřebují vhodného partnera – a tady přichází na řadu společnosti Invest & Property Consulting a.s.

Na co se společnost IPC specializuje?

Svěřenské fondy byly zavedeny v roce 2014. Společnost IPC se na ně zaměřuje už od jejich prvopočátků, díky čemuž se může pyšnit cennými zkušenostmi a důvěrou více než tisíce svěřenských fondů a jejich správců. Ta je vyjádřena hodnotou majetku, na jehož správě se společnost podílí.

Spolupráce s IPC je určena správcům, kteří hledají silného partnera a efektivní způsob, jak co nejlépe spravovat svěřený majetek. IPC jim zajistí servisní, administrativní i konzultační podporu a zaručí se za naprostou spokojenost klientů a růst hodnoty svěřeného majetku.

Autor: IMP net

IPC se angažuje rovněž ve vzdělávací činnosti. Chtějí tak zajistit vysokou odbornost správců svěřenských fondů. Každý správce, jenž s IPC naváže spolupráci, bude důkladně proškolen profesionálními lektory, kteří jsou členy odborných asociací – to vše v rámci společnosti IPC. Po absolvování série školení získá správce certifikaci.

Společnost se aktivně zabývá také zhodnocováním majetku. Neinvestuje do dluhopisů ani cenných papírů, k tomu, aby přesně zhodnotila prostředky v držení správců, využívá propracované podnikatelské strategie. Vlastní podnikání společnosti spočívá ve vstupování do firem, které se samy zabývají nějakou produkcí. IPC se podílí na strategickém vedení, administrativě i právním zajištění těchto firem a zvyšuje tak nejen jejich hodnotu, ale také přidanou ziskovost.

Společnost zhodnocuje prostředky v rukou správců společně se svým vlastním kapitálem. Strategie firmy je tak opakem nejistých a riskantních investic a raději se zaměřuje na oblasti, ve kterých podniká sama, a v nichž podnikají i spoluvlastněné firmy. Charakteristika rozvahy a stability je proto zcela na místě.

Svěřenské fondy spravuje IPC dle přesně nastavených pravidel. Aktuálně se podílí na 26 projektech, které pokrývají 8 segmentů – development, pivovarnictví, zpracování kamene, vzdělávání, alternativní medicínu, finance, nakladatelství, odkup a vymáhání pohledávek. Ty totiž společnost vyhodnotila jako dlouhodobě perspektivní.

Úspěšné projekty IPC

Bytová výstavba patří v České republice k oblastem, o které zákazníci jeví v posledních letech velký zájem, což znamená jistý zisk pro developery. Cenově a dispozičně nejzajímavější projekty vznikají ve Středočeském kraji a okolí Prahy. Pro potenciální zájemce je lákavá zejména dobrá dostupnost do hlavního města a také historické prostředí. Tento druh projektů představuje jistotu.

Jako příklad lze uvést developerský projekt rodinných domů v Mělníku, který realizujeme prostřednictvím naší společnosti Building Invest EU s.r.o. V roce 2020 nás čeká další zajímavá výstavba na připravených pozemcích.

Další perspektivní oblastí je oblast vzdělávání. IPC už od roku 2017 spolupracuje na projektu Spoluzaci.cz, který pomohli finančně nastartovat a i nadále se aktivně podílejí na jeho strategickém řízení. Projekt se snaží o to, aby vzdělání bylo co nejsrozumitelnější pro co nejširší okruh žáků. Učebnice se v podstatě „překládají“ do jazyka, který je pro studenty lépe uchopitelný. Hodnota projektu narostla do desítek milionů korun a zvítězil dokonce v soutěži Startupper roku v České republice a také v celoevropském Startupper of the year by Total Challenge 2019.

Mezi projekty, které odráží hodnoty IPC, jako serióznost, společenský přínos a vysoká přidaná hodnota, patří projekt Fulcrum, provozující kliniku alternativní medicíny Vila Origanum. Alternativní medicína se stále silněji přimyká k tradičnímu lékařství, proto toto odvětví skýtá velký potenciál.

Transparentní správa

Většinový podíl na společnosti IPC vlastní statutární ředitel IPC pan Oliver Kalnássy (jedná se o podíl 51 %). Zbývající část akcií (49 %) patří ekonomické auditorce společnosti Alině Vaněčkové. Veškeré zázemí společnosti se nachází v České republice.

Strukturu společnosti tvoří projektoví manažeři, specialisté na jednotlivé segmenty, administrativa a externí daňoví a právní konzultanti. Projektoví manažeři odpovídají za úspěšnou realizaci jednotlivých projektů, největší oporou pro správce jsou však strategičtí manažeři – ti správce pravidelně informují o aktualitách a službách, které mohou v rámci spolupráce s IPC využívat.

Mzdová kalkulačka