Přeměna společnosti: kdy je na ni nejlepší čas a jak může ovlivnit účetní hodnotu majetku?

Zdroj: Depositphotos

Přeměna společnosti s sebou přináší nejen výrazný zásah do právní struktury daného podniku (nebo podniků), ale samozřejmě také měsíce příprav a množství souvisejících úkonů. Šikovným načasováním rozhodného dne, tedy data, od kterého bude právní transformace účinná, si ale můžete část práce ušetřit. Příprava přeměny společnosti si žádá vyhotovení sumy účetní, právní a někdy i oceňovací práce. Účetní práce pak zahrnují zpracování účetní závěrky právě před rozhodným dnem. Pokud si tedy uskutečnění přeměny naplánujete na 1. leden nového roku, můžete zcela bez obav využít účetní závěrku za uplynulý rok a zároveň si zachovat strukturu kalendářních roků účetního výkaznictví.

To samozřejmě platí pro jakýkoliv typ transformace. Mezi hojně využívané patří fúze a rozdělení. Zatímco fúzí dosáhnete spojení dvou a více společností do jedné legální entity, u rozdělení dochází k pravému opaku – jmění jedné společnosti se rozděluje do více firem. V případě fúze se v praxi často jedná například o sloučení dceřiných a mateřské společnosti za účelem spojení provozních aktiv s finančními zdroji. U rozdělení se nejčastěji setkáváme s odštěpením, které je velmi výhodné v případě, že zvažujete prodej části svého podnikání nebo vstup nového investora (včetně banky) do části své podnikatelské činnosti.

Nezapomeňte na revizi účetní hodnoty aktiv

Důvodů pro přeměnu společnosti a benefitů, které z této změny danému subjektu plynou, však existuje celá řada. Jedním z nich může být i zreálnění účetní hodnoty společnosti – k tomu totiž společnosti v rámci českého účetního výkaznictví jiným způsobem nemohou přistoupit. O co přesně jde? Tzv. historický princip účetního výkaznictví můžete díky přeměně v určitých případech nahradit principem reálné hodnoty. To je výhodné zejména pro společnosti s nemovitým majetkem. Pokud například společnost vlastní činžovní dům v Praze, často má toto aktivum účetně odepsané a vykazované v rozsahu maximálně desítek milionů korun. Reálná hodnota takové nemovitosti však může přesahovat 100 milionů korun. A právě přeměna umožňuje tuto hodnotu v účetnictví upravit, a to na základě znaleckého posudku zpracovaného soudně jmenovaným znalcem. Ten ocení jmění zanikající či odštěpované části společnosti a může ocenit i jednotlivá aktiva a závazky. Jím stanovené reálné hodnoty pak nahradí původní hodnoty a stanou se základem pro další běžné účtování.

Jak vám může pomoci RSM?

Naše znalecká kancelář se oceňování nejen pro účely přeměn společností věnuje již od roku 2001 a máme bohaté zkušenosti se společnostmi různých velikostí napříč sektory – od velkých nemovitostních a developerských společností, přes zemědělské a průmyslové podniky, až po potravinářství a IT. V případě zájmu jsme připraveni vám zpracovat vysoce kvalitní posudek, který můžete v rámci zvažované přeměny předložit auditorům. Kromě ocenění se postaráme i o úspěšnou realizaci celé transformace. Od prvních plánů až po její finální zápis.

Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám poradíme a pomůžeme.

Rudolf Hájek, Senior Manager, Znalecká kancelář RSM CZ a.s.