Berňák dostane bič na plátce DPH. Hrozí zneužití, varují daňoví poradci | E15.cz

Berňák dostane bič na plátce DPH. Hrozí zneužití, varují daňoví poradci

Arsen Lazarevič

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0
Trik s odhlášením registrace k DPH a následným novým přihlášením už nebude možný. Finanční správa totiž bude moci nově využívat institut nespolehlivé osoby.

Od prvního července začne platit sankční opatření, které nově definuje nespolehlivé osoby DPH. Umožní finančnímu úřadu postihnout lidi, kteří závažným způsobem porušují své povinnosti ke správci daně v oblasti daně z přidané hodnoty.

Daňoví poradci se ale obávají, že tento institut může být ze strany Finanční správy aplikován špatně. Potvrzují to na příkladech u institutu nespolehlivého plátce DPH, který používá stát od roku 2013.

„Vím o případech, kdy za nespolehlivého plátce chtěla Finanční správa prohlásit podnikatele, který se jen o pár dní zpozdil s potvrzením správného kontrolního hlášení,“ uvádí Michal Hanych ze společnosti Simpletax.cz.Podle něj tak drobná provinění mohou podnikateli způsobit vážné problémy a znemožnit mu podnikání.

Zatímco ale institut nespolehlivého plátce bylo možné obcházet zrušením registrace k DPH a následným založením nové, v případě nespolehlivé osoby to již nepůjde. „Tento institut směřuje především vůči osobám, které se budou snažit prostřednictvím nové registrace jako plátce DPH vyhnout dopadům svého předchozího označení za nespolehlivého plátce správcem daně, obejít tak toto opatření a současně se zbavit nelichotivého označení,“ uvádí Vladimír Ambruz, advokát a partner Ambruz & Dark Deloitte Legal, podle kterého institut opět připomene podnikatelům nutnost pečlivého, promyšleného a prokazatelného systému kontroly svých partnerů a jejich spolehlivosti dostát daňovým závazkům.

Hanych vidí nebezpečí především v tom, že někteří podnikatelé nerozumějí daňové byrokracii a ani rozumět nechtějí. „A až budou označeni za nespolehlivé, je pozdě se teprve začít bránit,“ uvádí. 

Video: Zaorálek o zdanění bohatých, 40 tisících průměrného platu a kauze Štěch vs. živnostníci

Zaorálek o zdanění bohatých, 40 tisících průměrného platu a kauze Štěch vs. živnostníci

Obranou podle Ambruze, který také vidí riziko v možnosti nadužívání tohoto nástroje, tak může být odvolání podané do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Takové odvolání má většinou odkladný účinek, což znamená, že daná osoba se do vydání rozhodnutí o odvolání nespolehlivým plátcem či osobou nestane. 

„Pokud ani odvolací orgán nesjedná nápravu, pak je možné podat správní žalobu proti rozhodnutí. Vedle toho je pak možné po uplynutí alespoň jednoho roku žádat nové rozhodnutí, kterým správce daně prohlásí, že daná osoba již nespolehlivou osobou či plátcem není,“ dodává. 

Nespolehlivých plátců je téměř 10 tisíc

V současné době je podle dat ministerstva financí evidováno celkem 9530 nespolehlivých plátců DPH. Ministerstvo financí poskytlo také klíč, podle kterého zařazuje plátce DPH do této kategorie.

„Ve vztahu ke kontrolnímu hlášení platí, že za nespolehlivého plátce bude prohlášen pouze plátce DPH, který opakovaně nepodá daňové přiznání nebo hlášení nebo výpis z evidence pro daňové účely, a to v případě, že tato situace nastala alespoň dvakrát v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců,“ uvádí Kateřina Vaidišová, tisková mluvčí ministerstva financí.


Mzdová kalkulačka