Kartička pojištěnce v zahraničí pomůže. Na vše ale nestačí

cestovní pojištění, ilustrační foto

cestovní pojištění, ilustrační foto Zdroj: Pojišťovna VZP, a.s.

...
2
Fotogalerie

Český zdravotní systém má oproti systémům v jiných zemích několik specifik. Spoléhat se proto na cestách pouze na evropskou kartu pojištěnce zvanou EHIC se tak může pěkně prodražit. Jak funguje karta EHIC a co všechno nabízí?

Vyjet si do země EU pouze s modrou kartičkou pojištěnce EHIC je velký risk. Ne každá země totiž má tak štědrý zdravotní systém jako Česká republika. V mnoha evropských státech je pacient povinen nést část nákladů lékařského ošetření či hospitalizace, takzvanou spoluúčast. Přeúčtování spoluúčasti však není možné, zdravotnické zařízení bude vždy vyžadovat její zaplacení ze strany klienta.

Jinak řečeno, ve zdravotnickém zařízení v zahraničí ošetří českého pojištěnce s kartou EHIC za stejných podmínek jako kteréhokoli místního občana s účastí na povinném zdravotním pojištění. Jenže ve většině evropských zemí, především těch hospodářsky vyspělejších, se vcelku běžně pojištěnec i na základním lékařském ošetření finančně podílí. A právě částku nespadající do úhrad veřejného zdravotního pojištění dané země musí cestující vyrovnat ze svého. A obvykle ihned na místě. Přeúčtování spoluúčasti přitom není možné, zdravotnické zařízení bude vždy vyžadovat její zaplacení ze strany klienta.

Tip: Vyberte si to nejvýhodnější cestovní pojištění

Dobré je také vědět, že s průkazem EHIC nemůže pojištěnec využít ani asistenční služby, stejně jako z něj nejsou kryty různé doplatky, poplatky. A ani náklady na převoz nemocného zpátky do Česka.

Jaký rozsah zdravotní péče nabízí EHIC

Zdravotní ošetření se čerpá na evropský průkaz pojištěnce EHIC ve všech unijních státech. Dále i v zemích Evropského hospodářského prostoru, tedy na Islandu, v Norsku a Lichtenštejnsku a dále ještě ve Švýcarsku. Na první pohled se tak zdá, že krytí výloh na zdravotní péči, případně hospitalizaci při nemoci nebo úrazu je pro unijní obyvatele bezproblémově zajištěno ve všech státech EU. Opak je pravdou.

„V unijních zemích a dalších výše jmenovaných má pojištěnec po předložení karty EHIC nárok na nezbytnou zdravotní péči. Tou se rozumí veškerá potřebná péče, jejíž rozsah poskytnutí je i na posouzení lékaře s přihlédnutím k povaze nemoci a očekávané délce pobytu,“ vysvětluje finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss.

Připomíná, že náklady za zdravotní péči pojišťovna proplatí navíc pouze za ošetření ve zdravotnickém zařízení, které je smluvně napojeno na veřejný systém dané země. Místní zdravotní pojišťovna uhradí vykázanou péči jejímu poskytovateli a dále náklady přeúčtuje k proplacení české zdravotní pojišťovně. Bohužel ne ve všech zemích je ale takový postup standardem. Například ve Francii je běžnou praxí úhrada některých zdravotních úkonů přímo na místě. Teprve potom si pacient o refundaci nákladů žádá u své smluvní zdravotní pojišťovny.

„K žádosti o náhradu nákladů za zdravotní služby čerpané v zahraničí musí pojištěnec doložit originál potvrzení o úhradě, na kterém jsou vypsané veškeré poskytnuté zdravotnické výkony,“ upozorňuje finanční poradce.

Pojišťovně podle něj nestačí jen faktura s jednou částkou. Přiložit k žádosti musí i zahraniční lékařskou zprávu včetně jejího českého překladu. Pojišťovna po dodání veškerých dokladů zahájí správní řízení, jehož rozhodnutí musí nabýt právní moci. Z toho je zřejmé, že peníze se ke klientovi reálně dostanou spíše v několika týdnech až měsících od podání žádosti.

S kartičkou EHIC na cestách

Odborníci považují za optimální řešení přibalit na cesty evropskou kartu pojištěnce EHIC a navíc uzavřít na dobu pobytu za hranicemi komerční pojištění. Je pak pouze na pojištěnci samotném, jestli při případném ošetření v cizině předloží lékaři kartu EHIC, nebo průkaz dokládající soukromé připojištění. Za jednu ze zásadních výhod připojištění považuje Vladimír Weiss dostupnou asistenční službu.

„Klientovi pomůže s výběrem zdravotnického zařízení, bude prostředníkem v komunikaci se zdravotnickým personálem a také garancí úhrady za poskytnuté služby,“ říká.

U některých pojišťoven je spojení se s asistenční službou a využití jím vybraného zdravotnického zařízení dokonce i podmínkou pro přiznání pojistného plnění. A tak ani u komerčního pojištění není vše samozřejmostí. Při jeho uplatňování je třeba zvážit i částku maximálního plnění a rozsah pojistného krytí. Ve výlukách pojišťovny totiž často uplatňují onemocnění, se kterými se pojištěnec již léčí, a také úrazy následkem extrémně nebezpečného sportu. Pokud je nekryje uzavřené speciální připojištění.