Končí s maturitou vyživovací povinnost?

Ilustrační foto.

Ilustrační foto. Zdroj: pexels.com

..
2
Fotogalerie

Pro maturanty se v tuto chvíli mění jejich život. Někteří budou ve studiu pokračovat, jiní půjdou pracovat. Vzhledem k předpokládanému počtu nastupujících vysokoškoláků (45 000) a tomu, že 22 procent dětí u nás žije v neúplné domácnosti, nastoupí letos na vysoká studia přibližně 10 000 studentů z neúplných rodin. Uvádí to asistenční program VaseVyzivne.cz.

„Mladí, kteří se budou po maturitě soustavně a svědomitě připravovat na své budoucí povolání, mají do dovršení 26 let i po maturitní zkoušce nárok na výživné. Prakticky to předpokládá denní studium, které zabere studentovi většinu času a znemožňuje mu vydělávat si hlavní pracovní činností. Naopak dospívající, který z jakéhokoli důvodu nebude v řádném denním studiu pokračovat, ztrácí na výživné nárok. Co je však zásadní změna, která se týká studentů v tomto období, je právní způsobilost spojená s hranicí 18 let. S tou souvisí skutečnost, že dlužník není již odpovědný za včasné placení druhému z rodičů, ale přímo svému dítěti, které přebírá i odpovědnost výživné v případě neplacení vymáhat,“ vysvětluje Iveta Novotná, ředitelka asistenčního programu VaseVyzivne.cz.

Co když dojde k přerušení studia

V případě, že student svá studia přeruší, například se na vysokou školu nedostane, měl by tuto skutečnost sdělit rodiči, který výživné platí. Zabrání tak situaci, kdy by musel výživné vracet. Pokud se na vysokou školu dostane napřesrok, povinnost platit výživné jeho rodiči opět vzniká. A může trvat až do věku 26 let dítěte.

A co brigády?

Jelikož prázdniny patří k dennímu studiu, mají studenti na výživné nárok i v této době. To ale neplatí po ukončení studia. V případě, že by rodič platil o prázdninách alimenty a dospívající by k řádnému studiu nenastoupil, mohl by rodič žádat vyplacené alimenty zpět. Pokud dospívající během prázdnin nebo i při studiu navštěvuje brigády, které nejsou hlavním pracovním poměrem, nemá to vliv na vyplácení výživného.

Dlužné alimenty

Podle programu VaseVyzivne.cz je pro děti velmi stresující, když musí na svých rodičích vymáhat dlužné alimenty. „Při narůstajícím dluhu mohou kontaktovat advokáta, nebo požádat o pomoc bezplatný asistenční program, který zajistí veškeré náležitosti i komunikaci s advokátem a případně exekutorem za ně,“ radí Iveta Novotná.