Náhradní výživné zaplatí stát. A sám si ho i vymůže

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Anna Samoylova

Dvouleté děti ve školkách
Ilustrační foto
3
Fotogalerie

Tisíce nezaopatřených dětí v Česku nedostávají určené měsíční výživné vůbec nebo jen nepravidelně či v jeho neúplné výši. Samoživitelkám a samoživitelům má s péčí o nezaopatřené děti pomoci nová sociální dávka, takzvané náhradní výživné.

Novou sociální dávku v podobě náhradního výživného samoživitelky jednoznačně vítají. Podle jejich zkušeností je každá snaha o pomoc s vymáháním dluhu na výživném dobrá zpráva. I když účinnost náhradního výživného ukáže až reálná praxe.

„Náhradní výživné je dávka, která má po přechodnou dobu finančně podpořit nezaopatřené děti v situaci, kdy má rodič z rozhodnutí soudu na základě exekučního titulu platit výživné, ale svou vyživovací povinnost vůči dítěti nebo dětem neplní,“ vysvětluje finanční poradkyně skupiny Partners Lucie Baslová.

Podle odhadů Ministerstva práce a sociálních věcí se s jeho pomocí dostane ke svým penězům až 24 tisíc dětí.

Jak funguje náhradní výživné

Náhradní výživné úřady vyplatí rodičům, pěstounům i opatrovníkům v situaci, kdy jeden z rodičů nezaopatřeného dítěte neplatí soudem vyměřené či schválené výživné.

„Žádat o něj mohou ale zástupci dítěte či studující zletilé osoby, i pokud výživné jeden z rodičů posílá, ale nepravidelně nebo v jeho nižší než stanovené částce,“ upřesňuje finanční poradkyně.

Právě z toho důvodu úřady práce, ke kterým se žádost o náhradní výživné podává, vypočítají jeho výši jako rozdíl částky mezi exekučně určeným titulem a výživným skutečně odeslaným od dlužníka.

Přesnou částku pak úřady stanoví vždy na dobu čtyř měsíců. Při jejím výpočtu vychází z průměru částek za předchozí čtyři měsíce, od kterých se nárok prokazuje a uplatňuje.

„Částka se zprůměruje kvůli tomu, že v praxi dlužník sice výživné pečující osobě i odešle, avšak v jeho nižší částce,“ dodává finanční poradkyně.

Náhradní výživné je omezeno časově

Přiznanou dávku pak úřad vyplácí nanejvýš 24 měsíců. Přičemž nemusí jít vždy o po sobě jdoucí kalendářní měsíce. Výživné pak poukáže v měsíci následujícím po měsíci, za který jej žadateli schválil. Například dávka za září dorazí na bankovní účet příjemce v měsíci říjnu.

„Podstatné je také vědět, že úřad zasílá podporu až od částky nad 100 korun měsíčně. V opačném případě se částky sčítají a odesílají jednou za čtyři měsíce. Další podmínka pro přiznání náhradního výživného dle Úřadu práce ČR je aktivní přístup žadatele o dávku k řešení situace,“ vysvětluje Lucie Baslová.

To znamená, že rodič, pěstoun či opatrovník využili všech dostupných nástrojů k vymáhání dlužného výživného. Tedy podali návrh na exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí. Také platí, že nezaopatřené dítě, na které se o náhradní výživné žádá, musí mít v České republice trvalý pobyt a také tady reálně bydlet.