Neodpovídající výše záloh na elektřinu a plyn? Braňte se!

Elektřina

Elektřina

Elektřina
Elektřina příští rok zlevní
3
Fotogalerie

Dodavatel energií by měl správně stanovit výši záloh. Ne každý tak ale učiní. Postup pro určení výše záloh je přitom určen zákonem. Jaký počet a výše záloh je tedy v pořádku, a jak se můžete bránit v případě, že s výší záloh nesouhlasíte?

Když si sjednáváte smlouvu o dodávkách elektřiny či plynu, je s tím spojeno i určení výše záloh. Ta by měla odpovídat očekávané spotřebě. Vychází se z historie spotřeby určitého odběrného místa. Může se přihlížet i k případnému růstu cen energií.

Zúčtovací období je většinou dvanáct měsíců. Zálohy se platí každý měsíc. Dodavatel však někdy účelově stanoví spotřebiteli nižší zálohy, aby tak vyvolal mylný dojem, že zákazník zaplatí na energiích méně. Potom se divíme, když nám v konečném zúčtování přijde vysoký nedoplatek. A pro některé z nás to může být problém, protože vyšší výdaj udělá díru do rozpočtu. Obdobnou praktikou je i požadování deseti záloh namísto dvanácti, přičemž opět platí, že spotřebitel bude muset nakonec zaplatit dodavateli vysoký nedoplatek.

Někdy je to ale i naopak a dodavatel požaduje příliš vysoké zálohy. „Někteří dodavatelé řeší vysokými zálohami své finanční problémy. Když se dodavatel později ocitne v insolvenci, odběratel energií se jen obtížně domůže přeplatku,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Kdy může dodavatel měnit výši záloh

Dodavatel by vám měl výši záloh měnit jenom tehdy, když dojde ke změnám cen za energie nebo na vašem odběrném místě došlo k vyšší spotřebě energií. Podrobnosti ohledně stanovení výše záloh bývají uvedeny v obchodních podmínkách. „Lze se setkat například s ustanovením obchodních podmínek, podle kterého má dodavatel právo upravit výši záloh, jestliže spotřebitel neplatí zálohy včas či ve stanovené výši. Otázkou ovšem je, nakolik takový postup dodavatele odpovídá zákonu,“ uvádí Lukáš Zelený.

V případě, že se vám výše vašich záloh nezdá, měli byste se obrátit na vašeho dodavatele. Argumentovat můžete tím, že výše vašich záloh neodráží předpokládanou spotřebu. Pokud nebude dodavatel spolupracovat, obraťte se na Energetický regulační úřad.