Pořízení elektromobilu může být velkým krokem směrem ke snížení emisí a ochraně životního prostředí | e15.cz

Pořízení elektromobilu může být velkým krokem směrem ke snížení emisí a ochraně životního prostředí

ZDROJ: Virtual Building s.r.o.
Prezentace klienta •
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Elektromobily jsou poháněny elektřinou, což znamená, že neprodukují emise při provozu a mohou být mnohem levnější na provoz než tradiční vozidla s pohonem spalovacího motoru. Společnost Virtual Building s. r. o. se rozhodla realizovat projekt s názvem „Pořízení elektromobilu a nabíjecí stanice k podnikatelským účelům“.

Tento projekt měl za cíl přechod společnosti k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Bylo zjištěno, že pořízení elektromobilu a nabíjecí stanice přináší řadu výhod, jako je snížení emisí a nákladů na provoz a údržbu vozidla.

Realizace projektu probíhala v období od 1. 3. 2019 do 30. 4. 2020. Celkové způsobilé výdaje projektu činily 461 487,60 Kč, z čehož byla poskytnuta dotace ve výši 346 115,70 Kč. Tato finanční podpora umožnila společnosti Virtual Building s. r. o. investovat do elektromobilu a nabíjecí stanice, které slouží k podnikatelským účelům.

Pořízení elektromobilu a nabíjecí stanice představuje pro firmu důležitý krok směrem k udržitelnému podnikání. Tímto projektem se aktivně zapojujeme do snižování emisí a ochrany životního prostředí. Výhody elektromobilů, jako je jejich ekologičnost a nižší provozní náklady ve srovnání s tradičními vozidly s pohonem spalovacího motoru, jsou klíčovými faktory při rozhodování o pořízení těchto vozidel.

Jsme přesvědčeni, že přechod na elektromobily je správným směrem, který přinese pozitivní výsledky nejen pro životní prostředí, ale také pro jejich vlastní podnikání. Zkušenosti podnikatelů s provozem elektromobilů jsou pozitivní, což vyvolává zájem a dotazy u zákazníků. Společnost doufá, že svým příkladem dokáže inspirovat více firem i domácností k přechodu na elektromobily, a tím přispět k snížení závislosti na externích zdrojích a ochraně životního prostředí.

Závěrem chceme vyjádřit své poděkování firmě Renards za pomoc při vyřízení dotací a také Ministerstvu průmyslu a obchodu za možnost využít technologie spojené s elektromobily. Věříme, že příklad Virtual Building s. r. o. přispěje k rostoucímu zájmu o elektromobily mezi podnikateli a veřejností, a tím podpoří udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Nízkouhlíkové technologie IV.

Projekt byl spolufinancován/podpořen v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Nízkouhlíkové technologie IV. 

Autor: Virtual Building s.r.o.

Mzdová kalkulačka