Daňové tipy pro pracující důchodce, poradíme, co se musí zdaňovat

Důchod

Důchod Zdroj: profimedia.cz

Projekt Plníme přání seniorům
důchodkyně, ilustrační foto
Důchodce
Na důchody se státu nedaří vybírat dost peněz, za pět měsíců chybí 18 miliard korun
Důchodci v Rusku
7
Fotogalerie

V tuzemsku je okolo 2,4 milionu starobních důchodců. Řada z nich si při penzi přivydělává, ať již formou zaměstnaneckého poměru, nebo jako osoby samostatně výdělečně činné. I na ně se tak může vztahovat daňová povinnost. Kdy a jak podává penzista daňové přiznání?

„Podle zákona o dani z příjmů se zdanění týká jen pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí, jejichž roční úhrn přesáhne výši šestatřicetinásobku minimální mzdy k prvnímu lednu daného roku. Minimální mzda činila k prvnímu lednu 2017 11 tisíc korun, a od daně jsou tak za loňský rok osvobozeny důchody do výše 396 tisíc korun za celý rok,“ vysvětluje Roman Outrata z finanční skupiny Ramfin s tím, že vzhledem ke zvýšení minimální mzdy na 12 200 korun se příští rok bude daňová povinnost týkat penzistů, kteří pobírají 36 600 korun měsíčně.

Důchodci, kteří jsou zároveň zaměstnanci a mají podepsané „prohlášení“ přičemž zároveň další příjmy nemají, nemusí nic moc řešit, stačí když si požádají o vypořádání záloh u svého zaměstnavatele. Stejně jako pro všechny ostatní platí, že prohlášení poplatníka může mít i starobní důchodce podepsáno v daném čase jen jedno.

Zaměstnaní penzisté

„Daňové přiznání ale musí podat například penzisté, kteří v některém měsíci roku 2017 pracovali pro dva zaměstnavatele a v obou zaměstnáních jim byla odvedena zálohová daň. Penzisté, kteří mají povinnost podat daňové přiznání, si vyžádají od všech zaměstnavatelů, u kterých pracovali během roku 2017, potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2017 a podají daňové přiznání,“ vysvětluje daňový specialista Petr Gola.

Jak u práce pro jednoho zaměstnavatele, tak i pro více, platí, že u seniora se bude uplatňovat sleva na poplatníka ve výši 24 840 korun ročně. Díky jejímu uplatnění v daňovém přiznání, ať již seniorem, nebo zaměstnavatelem, se daň z příjmu neplatí do zdanitelného příjmu 165 600 korun. Pokud si tolik senior za rok nevydělá, obdrží celou sraženou zálohu daň za rok 2017 zpět.

Podnikání v důchodu

S podáním daňového přiznání je pak v důchodu nutné počítat při výkonu podnikatelské činnosti. Kromě toho je třeba podat i přehledy o příjmech a výdajích příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Sociální pojištění se neplatí, pokud byl hrubý zisk za rok 2017 do částky 67 756 korun. V takovém případě bude vyměřeno pouze zdravotní pojištění.

Podobně jako u příjmů z podnikání je třeba podat daňové přiznání i v případě pronájmu nemovitosti. Z něj se sice neplatí sociální ani zdravotní pojištění, ale je potřeba tyto příjmy danit. Výdaje lze uplatnit ve skutečné výši, nebo je možné využít třicetiprocentní výdajový paušál. Pro skutečné výdaje však platí přísnější pravidla.

Investice

I v případě příjmů z kapitálu je třeba podat daňové přiznání. Ani senioři v tomto případě nejsou výjimkou. Zdanit je nutné například příjmy z prodeje podílových listů či prodeje akcií a dluhopisů na burze. Platí přitom univerzálně, že přiznávat se musejí zisky z prodeje nad 100 tisíc korun v jednom kalendářním roce, pokud mezi nákupem a prodejem neuplynuly tři roky, pak by platilo osvobození.

Pokud se jedná o portfolio akcií a dluhopisů, z něhož získává důchodce úroky a dividendy, a zároveň jsou příjmy vypláceny eminentem se sídlem v ČR, uplatňuje se patnáctiprocentní srážková daň. Tyto příjmy pak není nutné uvádět do daňového přiznání. Jiná situace je u dividend a úroků ze zahraničí, kde se tyto příjmy zahrnují v daňovém přiznání do příjmů z kapitálového majetku.