Důchody 2021: Kolik dostanou důchodci příští rok? Dočkají se valorizace? | e15.cz

Důchody v roce 2021: průměr překročí 15 tisíc korun

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Státní důchody se každoročně od lednové splátky důchodu valorizují. Od ledna 2020 se navíc důchody zvýšily nad rámec stanovený zákonnou výpočtovou formulí. Jaká pravidla platí pro zvyšování důchodů?

K valorizaci všech státních důchodů dochází automaticky, není potřeba vyplňovat žádné tiskopisy ani splnit speciální požadavky. Od ledna 2021 se tedy budou zvyšovat nejenom starobní důchody (řádné i předčasné), ale i invalidní důchody (prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně) a pozůstalostní důchody (vdovské, vdovecké a sirotčí).

Kalkulačka: Víte kdy půjdete do důchodu? >>>

Z čeho se skládá státní důchod?

Každý státní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejně vysokou, v roce 2020 činí základní výměra důchodu 3 490 Kč. Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění a platí, že čím vyšší příjmy v rozhodném období a vyšší získaná doba pojištění, tím vyšší procentní výměra důchodu.

Zákonné zvýšení důchodu

Státní důchody se zvyšují v závislosti na růstu indexu spotřebitelských cen a na růstu mezd.

Základní výměra důchodu se zvyšuje tak, aby výše základní výměry důchodu činila 10 procent průměrné mzdy, přičemž se základní výměra důchodu zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru. Procentní výměra důchodu se zvýší v procentním vyjádření na jedno desetinné místo tak, aby u průměrného starobního důchodu úhrn částky zvýšení základní výměry důchodu a částky zvýšení procentní výměry důchodu odpovídal zvýšení průměrného starobního důchodu stanoveného ve výši součtu růstu cen a jedné poloviny růstu reálné mzdy.  

Kalkulačka: Výše důchodu v roce 2020 >>>

Konkrétní makroekonomické údaje pro zvýšení důchodu od ledna 2021 budou známé na podzim letošního roku, po lednové valorizaci by však měl průměrný důchod přesáhnout 15 000 Kč. Valorizovat se budou pouze důchody přiznané do konce roku 2020, například důchody přiznané v lednu 2021 se budou valorizovat až do ledna 2022.

Zvýšení nad rámec zákonné valorizace v roce 2020

Od ledna 2020 se zvýšila základní výměra všech důchodů o 220 Kč na 3 490 Kč a procentní výměra o 5,2 %. Nad rámec zákonné valorizace se ještě u všech důchodů zvýšila procentní výměra důchodu o 151 Kč. Zákonem o důchodovém pojištění je stanovena výpočtová formule pro minimální meziroční zvýšení důchodů.

Praktický příklad

Paní Věra odešla do řádného starobního důchodu v listopadu 2019. Měsíční důchod paní Věry činil 13 000 Kč (základní výměra 3 270 Kč + procentní výměra 9 730 Kč). V roce 2020 pobírá paní Věra měsíční starobní důchod ve výši 13 877 Kč (základní výměra 3 490 Kč + procentní výměra ve výši 10 387 Kč, a to včetně zvýšení o 151 Kč).

Valorizace v minulých letech

V přiložené tabulce máme uvedeno meziroční zvýšení přiznaných státních důchodů v letech 2015 až 2019. Např. základní výměra důchodu se od roku 2015 do roku 2020 zvýšila o 1 090 Kč.

13. důchody: Vyhozené peníze, míní ekonom. Slováci je plánují >>>

Valorizace důchodů od lednové splátky v letech 2015 až 2019

Rok

Základní výměra

důchodu

Zvýšení základní výměry

důchodu

Zvýšení procentní výměry

důchodu (v %)

2019 3 270 Kč 570 Kč 3,4 %
2018 2 700 Kč 150 Kč 3,5 %
2017 2 550 Kč 110 Kč 2,2 %
2016 2 440 Kč 40 Kč 0,0 %
2015 2 400 Kč 60 Kč 1,6 %
Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka