Efektivní zdanění živnostníků se liší dle zisku | E15.cz

Efektivní zdanění živnostníků se liší dle zisku

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti se vždy platí daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Jak se liší zdanění živnostníků dle dosaženého hrubého zisku? Proč není zdanění efektivně vždy stejné?

Do celkových daňových odvodů živnostníků je nutné mimo platbu daně z příjmu fyzických osob zohlednit i odvody na povinném sociálním a zdravotním pojištění. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být povinné pojistné vždy placeno alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Sazba daně z příjmu je 15 procent (solidární daň potom 7 procent), sazba sociálního pojištění 29,2 procenta a zdravotního pojištění 13,5 procenta.

Proč se celkové daňové odvody liší?

Pouze při výpočtu daně z příjmu fyzických osob je možné uplatňovat daňové slevy a daňové odpočty, na které je nárok. Při výpočtu sociálního pojištění a zdravotního pojištění se žádné daňové slevy a odpočty neuplatňují. Při výpočtu celkového efektivního zdanění živnostníků budeme počítat s uplatněním jen základní daňové slevy na poplatníka v částce 24 840 Kč, neboť na tuto základní daňovou slevu mají nárok všichni daňoví poplatníci. Celkové daňové odvody živnostníků nejsou stejné hned z několika důvodů:

  • Vzhledem k uplatnění daňové slevy na poplatníka je zdanění u daně z příjmu fyzických osob v Česku mírně progresivní.
  • Z daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti nad 1 438 992 korun se platí 7procentní solidární daň.
  • Sociální pojištění a zdravotní pojištění musí být vždy odvedeno alespoň z minimálního vyměřovacího základu, který se pro sociální pojištění i zdravotní pojištění liší. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok 2018 činí minimální vyměřovací základ u sociálního pojištění 89 940 korun a u zdravotního pojištění 179 874 korun. Z minimálního vyměřovacího základu se povinné pojistné počítá, když skutečný vyměřovací základ (polovina daňového základu) je nižší než minimální vyměřovací základ.
  • Při výpočtu sociálního pojištění je stanoven maximální vyměřovací základ. Za celý kalendářní rok 2018 se sociální pojištění počítá nejvýše z částky 1 438 992 korun. Z částky nad limit se již sociální pojištění neplatí.

Praktický výpočet

Paní Natálie vykonávala po celý rok 2018 hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý zisk (příjem ponížený o výdaje) činí 384 000 korun. Vypočítáme si všechny přímé daňové platby za rok 2018. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob budeme počítat s uplatněním pouze základní daňové slevy na poplatníka.

  • Skutečný vyměřovací základ v částce 192 000 korun je vyšší než minimální vyměřovací základ pro platbu sociálního pojištění a zdravotního pojištění. Povinné pojistné se bude tedy počítat ze skutečného vyměřovacího základu.
Výpočet částka
Hrubý zisk (daňový základ) 384 000 korun
Vyměřovací základ 192 000 korun
(384 000 x 50 procent)
Sleva na poplatníka 24 840 korun
Daň z příjmu

57 600 korun
(384 000 x 15 procent)

Daň z příjmu po slevě 32 760 korun
(57 600 - 24 840)
Socální pojištění 56 064 korun
(192 000 x 29,2 procent)
Zdravotní pojištění 25 920 korun
(192 000 x 13,5 procent)
Celkové přímé daně 114 744 korun
(32 760 + 56 064 + 25 920)
Efektivní zdanění (v procentech) 29,9 procent
(114 744 : 384 000)

Vlastní výpočty autora

Zdanění v závislosti na dosaženém zisku

V přiložené tabulce máme pro názornost spočítáno efektivní zdanění OSVČ v závislosti na dosaženém hrubém zisku za rok 2018. Přestože je vždy uplatněna jen základní daňová sleva na poplatníka, tak se efektivní zdanění liší. Velmi vysoké zdanění mají i OSVČ s nízkými zisky z důvodu placení sociálního a zdravotního pojištění z minima. Při nadstandardních ziscích z důvodu placení sociálního pojištění pouze z maximálního vyměřovacího základu efektivní zdanění klesá.

Zdanění OSVČ vykonávající hlavní činnost

Hrubý zisk daň z příjmu sociální pojištění zdravotní pojištění celková daň efektivní zdanění
150 000 korun 0 korun 26 263 korun 24 283 korun 50 546 korun 33,70 procenta
200 000 korun 5160 korun 29 200 korun 24 283 korun 58 643 korun 29,32 procenta
400 000 korun 35 160 korun  58 400 korun 27 000 korun 120 560 korun 30,14 procenta
600 000 korun 65 160 korun 87 600 korun 40 500 korun 193 260 korun 32,21 procenta
800 000 korun 95 160 korun 116 800 korun 54 000 korun 265 960 korun 33,25 procenta
1 000 000 korun 125 160 korun 146 000 korun 67 500 korun 338 660 korun 33,87 procenta
10 000 000 korun 2 074 431 korun 420 186 korun 675 000 korun 3 169 617 korun 31,70 procenta

Vlastní výpočty autora

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka